ปรีดี ดาวฉาย

ปรีดี ดาวฉาย (เกิด 9 กันยายน 2501) เป็นนักกฎหมาย นายธนาคารและนักการเมืองชาวไทย ปัจจุบันเป็น ประธาน​กรรมการสรรหาและพิจารณา​ค่าตอบแทน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และเป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทย[2] และประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย ระหว่างปี 2559 ถึง 2563[3][4]โดยผู้ดำรงตำแหน่งประธาน​สมาคมธนาคารไทยคนต่อมาคือ ผยง ศรีวณิช

ปรีดี ดาวฉาย
ป.ม., ท.ช.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
5 สิงหาคม 2563 – 1 กันยายน 2563[1]
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า อุตตม สาวนายน
ถัดไป อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
22 กรกฎาคม 2557 – 21 พฤษภาคม 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 กันยายน พ.ศ. 2501 (64 ปี)
พรรค อิสระ
คู่สมรส พัชรา ดาวฉาย
ศิษย์เก่า สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์
อาชีพ นักกฎหมาย นายธนาคาร นักการเมือง

การศึกษาแก้ไข

ปรีดี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และปริญญาโท กฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ สหรัฐ

การทำงานแก้ไข

ปรีดี เริ่มงานที่สำนักกฎหมาย ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ. 2525 และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ. 2556 และเป็นประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด[5] ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)[6] ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด[7]

ปรีดี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลายชุด อาทิ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย[8] และเป็นกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน[9] สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 55/2557 กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามพระราชบัญญัติ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาม คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ กรรมการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เขาได้รับเชิญเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[10]

กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


ปรีดี ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หลังดำรงตำแหน่งเพียง 25วัน โดยสื่อมวลชนคาดกันว่าเกิดจากความขัดแย้งในการแต่งตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระหว่างตนกับสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ปรีดี เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2557 และในปี พ.ศ. 2563 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แต่อยู่ในตำแหน่งได้เพียง 27 วัน ก็ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง[11]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประกาศราชกิจจา "ปรีดี ดาวฉาย" ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีคลัง". ฐานเศรษฐกิจ. 2020-09-01. สืบค้นเมื่อ 2020-09-01.
 2. [1][ลิงก์เสีย]
 3. ตั้ง'ปรีดี ดาวฉาย'นั่งเก้าอี้ประธานสมาคมธนาคารไทย
 4. “ปรีดี ดาวฉาย”ลาออกจากกสิกรไทย-ประธานสมาคมธ.ไทย
 5. "คณะกรรมการบริษัท". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-04-25. สืบค้นเมื่อ 2016-12-28.
 6. คณะกรรมการบริษัท
 7. คณะกรรมการบริษัท
 8. กรรมการสมาคม
 9. รายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 10. จดหมายเหตุพระบรมศพ
 11. ราชกิจจาฯ ประกาศ "ปรีดี ดาวฉาย" รมว.คลัง ลาออก
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๕, ๔ มกราคม ๒๕๖๔
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๒๒๕, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า ปรีดี ดาวฉาย ถัดไป
อุตตม สาวนายน    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(5 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563)
  อาคม เติมพิทยาไพสิฐ