เอสทีพี แอนด์ ไอ

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:STPI) [2] บริษัทประกอบธุรกิจ แปรรูปโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure Fabrication), งานประกอบและเชื่อมท่อ (Piping Fabrication), งานประกอบโรงงานสำเร็จรูป (Module) และงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ โดยการนำเหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็ก และเหล็กแผ่น มาตัดและประกอบตามแบบที่ลูกค้ากำหนด[3]

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
ประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:STPI)
ก่อตั้งพ.ศ. 2518
สำนักงานใหญ่32/24 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.[1]
บุคลากรหลัก
นายกองเอก ชวรัตน์ ชาญวีรกูล (ประธานกรรมการ)
นาย มาศถวิน ชาญวีรกูล (กรรมการผู้จัดการ)
เว็บไซต์http://www.stpi.co.th

ประวัติแก้ไข

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2518 บริษัทก่อตั้งขึ้นเพื่อการดำเนินธุรกิจผลิตหม้อไอน้ำและภาชนะความดัน โดยเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในปี 2533 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและได้ขยายการดำเนินธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กซึ่งใช้ในการก่อสร้างและติดตั้ง โดยมีกำลังการผลิต 20,000 ตันต่อปีและได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท Sino-Thai Pressure Vessel and Iron Works (STP&I) จำกัด โดยมีบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 98 ในปี 2539 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประกอบกิจการแก้ไข

บริษัทประกอบธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก โดยการนำเหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็ก และเหล็กแผ่น มาตัดและประกอบตามแบบที่ลูกค้ากำหนด ผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Structural Steel) งานประกอบและเชื่อมท่อ (Piping) และงานประกอบโรงงานสำเร็จรูป (Module) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมน้ำมัน และพลังงาน ปิโตรเคมี ไฟฟ้า เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศตามที่ลูกค้ากำหนด โดยกลุ่มลูกค้าหลัก คือ เจ้าของโครงการ และผู้รับเหมา[3]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

  • ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2556 [4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล 37,406,883 10.15%
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 21,697,620 5.89%
3 บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สกิลส์ จำกัด 17,700,000 4.80%
4 นาย สุเทพ เศรษฐ์บุญสร้าง 17,037,083 4.62%
5 บริษัท อิควิตี้ พลัส จำกัด 16,000,000 4.34%

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. 3.0 3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจแบบรายงาน56-1 เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม