บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:TCAP)[5] บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือชื่อเดิมคือ บริษัท เงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต ซึ่งบริษัทในกลุ่มธนชาตแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม 1) ธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจให้เช่าซื้อ และธุรกิจลีสซิ่ง 2) ธุรกิจสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพัฒนาฝึกอบรม [6]

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ประเภทธนาคาร
รูปแบบบริษัทมหาชน (SET:TCAP)
บุคลากรหลักพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ,ประธานกรรมการ
สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ,กรรมการผู้จัดการใหญ่
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
รายได้รายได้ Green Arrow Up Darker.svg68,449.86 ล้านบาท (2556) [1]


กำไรสุทธิGreen Arrow Up Darker.svg 9,231.09 ล้านบาท (2556) [2]
ทรัพย์สิน Green Arrow Up Darker.svg 1,050,913.89 ล้านบาท (2556) [3]


ทุน1,277,816,397 หุ้น [4]
เว็บไซต์http://www.thanachart.co.th

ประวัติแก้ไข

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจประเภทเงินทุนและหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2517 ในชื่อ บริษัท ลีกวงมิ้ง ทรัสต์ จำกัด มี ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยมุ่งเน้นธุรกิจเงินทุนและบริการทางการเงินอื่น ๆ อย่างครบวงจรผ่านทางบริษัทในกลุ่ม ซึ่งต่อมาในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2540 ได้แยกธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากบริษัทฯ ไปดำเนินธุรกิจในนาม “บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด” ตามนโยบายของทางการ และบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) ” [6]

รายนามประธานกรรมการแก้ไข

กรรมการผู้จัดการแก้ไข

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แก้ไข

  • ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 [7]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 191,977,391 15.02%
2 บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 129,914,400 10.17%
3 CHASE NOMINEES LIMITED 50 56,429,000 4.42%
4 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 36,873,561 2.89%
5 ธนาคารแห่งทวีปเอเซีย 35,134,100 2.75%

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=TCAP&language=th&country=TH
  2. fhttp://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=TCAP&language=th&country=TH
  3. http://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=TCAP&language=th&country=TH
  4. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์
  5. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  6. 6.0 6.1 แบบรายงาน56-1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
  7. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม