รัฐเวียดนาม

รัฐเวียดนาม (เวียดนาม: Quốc gia Việt Nam) เป็นรัฐที่อ้างอำนาจเหนือประเทศเวียดนามทั้งหมดในช่วงระหว่างสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่ง และแทนที่รัฐบาลกลางชั่วคราวแห่งเวียดนาม (ปี พ.ศ. 2491พ.ศ. 2492) ซึ่งเป็นรัฐอายุสั้นที่เกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจระหว่างอาณานิคมโคชินไชนาไปสู่การเป็นรัฐเอกราช รัฐนี้ได้สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2492 และได้รับการยอมรับในระดับสากลในปี พ.ศ. 2493 แม้จะกล่าวอ้างอธิปไตยเหนือดินแดนเวียดนามทั้งหมดแต่มีอำนาจที่แท้จริงในทางใต้ในขณะที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม มีอำนาจส่วนใหญ่ในทางเหนือ อดีตจักรพรรดิบ๋าว ดั่ยเป็นประมุขแห่งรัฐ (Quốc Trưởng) โง ดิ่ญ เสี่ยมได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2497 และหลังจากที่ขับไล่บ๋าว ดั่ยในปีต่อไป เสี่ยมได้กลายเป็นประธานาธิบดีของสาธารณรัฐเวียดนาม

รัฐเวียดนาม

Quốc gia Việt Nam
État du Viêt-Nam
พ.ศ. 2492–2498
Vietnam in its region.svg
สถานะรัฐปกครองตนเองในสหภาพฝรั่งเศส
เมืองหลวงไซ่ง่อน
ภาษาทั่วไปเวียดนาม
การปกครองรัฐบาลชั่วคราว
ประมุขแห่งรัฐ 
• พ.ศ. 2492–2498
บ๋าว ดั่ย
นายกรัฐมนตรี 
• พ.ศ. 2497–2498
โง ดิ่ญ เสี่ยม
ยุคประวัติศาสตร์สงครามเย็น
• สถาปนา
14 มิถุนายน พ.ศ. 2492
• สากลรับรอง
พ.ศ. 2493
• สิ้นสุด
26 ตุลาคม 2498
พื้นที่
1955173,809 ตารางกิโลเมตร (67,108 ตารางไมล์)
ประชากร
• 1955
12000000
สกุลเงินเปียสตร์
ก่อนหน้า
ถัดไป
อินโดจีนของฝรั่งเศส
รัฐบาลกลางชั่วคราวเวียดนาม
ประเทศเวียดนามใต้
ประเทศเวียดนามเหนือ
ประวัติศาสตร์เวียดนาม Dien Thai Hoa.jpg
ราชวงศ์ห่งบ่าง 2879–258 ปีก่อนคริสต์ศักราช
ราชวงศ์ถุก 257–207 ปีก่อนคริสต์ศักราช
ราชวงศ์เจี่ยว 207–111 ปีก่อนคริสต์ศักราช
การปกครองของจีนครั้งแรก 111 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 40
พี่น้องจึง 40–43
การปกครองของจีนครั้งที่สอง 43–544
ราชวงศ์ลี้ยุคก่อน 544–602
การปกครองของจีนครั้งที่สาม 602–938
ราชวงศ์โง 939–967
ราชวงศ์ดิญ 968–980
ราชวงศ์เลยุคก่อน 980–1009
ราชวงศ์ลี้ 1009–1225
ราชวงศ์เจิ่น 1225–1400
ราชวงศ์โห่ 1400–1407
การปกครองของจีนครั้งที่สี่ 1407–1427
ราชวงศ์เล 1428–1788
ราชวงศ์หมัก 1527–1592
เจ้าตระกูลจิ่ญ 1545–1787
เจ้าตระกูลเหงียน 1558–1777
ราชวงศ์เต็ยเซิน 1778–1802
ราชวงศ์เหงียน 1802–1945
ลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก 1883–1945
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
 เวียดนาม
1945–1976
สาธารณรัฐเวียดนาม 1955–1975
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งแต่ 1976
หัวเรื่องสืบเนื่อง
ราชวงศ์จามปา 192–1471
ราชวงศ์ฟูนาน 1–627
รายชื่อเมืองหลวงของประวัติศาสตร์เวียดนาม
รายพระนามกษัตริย์และจักรพรรดิแห่งเวียดนาม
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเวียดนาม
วัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ของเวียดนาม

ประวัติแก้ไข

การรวมชาติเวียดนาม (พ.ศ. 2490–พ.ศ. 2491)แก้ไข

ในเดือนกุมภาพันธ์ปี พ.ศ. 2490 ฮานอย เมืองหลวงของอาณานิคมตังเกี๋ยได้กลับมาอยู่ในความควบคุมของฝรั่งเศส เวียดมินห์ถูกบีบให้กลายเป็นกองกำลังใต้ดินและออกสู้รบแบบกองโจร

สหภาพฝรั่งเศส (พ.ศ. 2492–พ.ศ. 2497)แก้ไข

การแบ่งแยก (พ.ศ. 2497–พ.ศ. 2498)แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข