ธงชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า[2] มีลักษณะเป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในแบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน พื้นสีเหลือง สีเขียว และสีแดง เรียงตามลำดับจากบนลงล่าง กลางธงมีรูปดาวห้าแฉกสีขาวขนาดใหญ่ ธงนี้ได้เริ่มชักขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ในเวลา 15.00 น. ที่กรุงเนปยีดอ และในเวลา 15.33 น. ที่อาคารศาลาว่าการนครย่างกุ้ง (อ้างอิงตามเวลาท้องถิ่น) อันเป็นเวลา 17 วัน ก่อนหน้าการเลือกตั้งทั่วไปของพม่า ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน[3][4][5][6] ความหมายของสัญลักษณ์ในธงชาติประกอบด้วย สีเขียวหมายถึงสันติภาพ ความสงบ และความอุดมสมบูรณ์ของพม่า สีเหลืองหมายถึงความสามัคคี สีแดงหมายถึงความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง เด็ดขาด ดาวสีขาวหมายถึงสหภาพอันมั่นคงเป็นเอกภาพ[7]


ธงชาติพม่า
การใช้ 111110
สัดส่วนธง 2:3
ประกาศใช้ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553 (12 ปี)
ลักษณะ ธงแถบแนวนอนสามสี ความกว้างเท่ากัน เรียงจากบนลงล่างได้แก่ สีเหลือง สีเขียว และสีแดง เรียงตามลำดับจากบนลงล่าง กลางธงมีรูปดาว 5 แฉก สีขาวขนาดใหญ่
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
ชื่อธง ธงราชนาวี
การใช้ 000001
สัดส่วนธง 5:9
ลักษณะ ธงพื้นสีขาว มุมบนคันธงมีดาวสีขาว 5 แฉก อยู่ในสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดง. ที่ฝั่งปลายธงมีรูปสมอเรือสีน้ำเงิน.[1]

แบบสีธง แก้ไข

แบบสีมาตรฐานของธงชาติพม่าโดยประมาณตามระบบต่างๆ มีดังนี้

ระบบสี สีเหลือง สีเขียว สีแดง สีขาว
Pantone 116 361 1788 Safe
RGB 254-203-0 52-178-51 234-40-57 255-255-255
HTML #FECB00 #34B233 #EA2839 #FFFFFF
CMYK 0, 20, 100, 0 71, 0, 71, 30 0, 83, 76, 8 0, 0, 0, 0

ประวัติ แก้ไข

ในอดีตอาณาจักรพม่าสมัยราชวงศ์อลองพญาได้ใช้ธงพื้นขาวกลางมีรูปนกยูงเป็นธงชาติ เมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรโดยผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียเมื่อปี พ.ศ. 2428 ธงชาติสหราชอาณาจักรจึงถูกชักขึ้นเหนือดินแดนพม่า[8] เมื่อพม่าแยกเป็นอาณานิคมโดยตรงอีกแห่งหนึ่งต่างหากจากอินเดียในปี พ.ศ. 2480 รัฐบาลสหราชอาณาจักรอังกฤษจึงกำหนดให้ใช้ธงแสดงสัญชาติสีน้ำเงิน (Blue Ensign) มีตรานกยูงในวงกลมอยู่ด้านปลายธงเป็นธงประจำดินแดน ซึ่งจะต้องต้องชักคู่กับธงสหภาพอยู่เสมอ สำหรับธงผู้ว่าการแห่งพม่า เป็นรูปแบบธงสหภาพมีตรานกยูงในวงกลมอยู่กลางธง

หลังจากพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี พ.ศ. 2491 จึงได้มีการกำหนดแบบธงชาติพม่าใหม่ ลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีแดง ที่มุมบนด้านคันธงเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินขนาดเล็ก ภายในพื้นสีน้ำเงินนั้นมีรูปดาวห้าแฉกสีขาว 1 ดวง ล้อมรอบด้วยดาวสีขาวดวงเล็กอีก 5 ดวง ดาวดวงใหญ่หมายถึงสหภาพพม่า ดาวดวงเล็กทั้ง 5 หมายถึงชาวพม่า ชาวไทใหญ่ ชาวกะเหรี่ยง ชาวชีน และชาวกะชีน ส่วนสีขาวนั้นหมายถึงความซื่อสัตย์ ธงนี้ได้รับการรับรองด้วยรัฐธรรมนูญแห่งสหภาพพม่า ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2490 และชักขึ้นเหนือแผ่นดินพม่าครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2491 เวลา 4.25 น.[9][9]

ต่อมาเมื่อนายพลเนวี่นได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า และประกาศก่อตั้งสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่าแทน จึงได้มีการเปลี่ยนธงชาติเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2517 ลักษณะเป็นเป็นธงสี่เหลื่ยมผืนผ้าขนาดสัดส่วนความกว้างต่อความยาวของธงเป็น 5:9, 2:3 หรือ 6:11 พื้นสีแดง ที่มุมบนด้านต้นธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินขนาดเล็ก ภายในมีรูปช่อรวงข้าวอยู่หน้าฟันเฟือง ล้อมรอบด้วยดาวห้าแฉก 14 ดวงเป็นวงกลม รูปเหล่านี้เป็นสีขาว

สำหรับความหมายของสัญลักษณ์ในธงชาติมีดังนี้

 • รูปฟันเฟืองและรวงข้าว เป็นสัญลักษณ์ในเชิงสังคมนิยม หมายถึง ชาวนาและกรรมกร
 • ดาวห้าแฉก 14 ดวง หมายถึง เขตการปกครองทั้ง 14 เขตของพม่า (7 รัฐ 7 เขต)
 • สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ
 • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
 • สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความอุดมสมบูรณ์

ธงชาติพม่าสมัยนี้เมื่อใช้ครั้งแรก หลายคนอาจสับสนระหว่างธงชาติไต้หวัน เนื่องจากมีลักษณะที่คล้ายกันมาก

การเสนอธงชาติพม่าแบบใหม่ แก้ไข

 
แบบธงชาติพม่า เสนอเมื่อ พ.ศ. 2549 (ไม่มีการใช้)

ระหว่างการประชุมสมัชชาร่างรัฐธรรมนูญของพม่า ได้มีการเสนอแบบของธงชาติพม่าใหม่เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ธงนี้เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งพื้นธงเป็นสามส่วนเท่ากัน แถบบนสุดเป็นสีเขียว หมายถึงสันติภาพ ความสงบและความเขียวชอุ่มของดินแดนพม่า แถบกลางเป็นสีเหลือง หมายถึงความสามัคคี แถบล่างสุดเป็นสีแดง หมายถึงความกล้าหาญและความเด็ดขาด ที่มุมธงด้านคันธงมีดาวสีขาว หมายถึง สหภาพพม่าจะคงอยู่ชั่วกัลปาวสาน[10]

การเปลี่ยนธงชาติพม่าใหม่ครั้งนี้ ได้มีการเสนอเรื่องโดยคณะกรรมาธิการชุดหนึ่ง ภายใต้การดำเนินการของสภาแห่งชาติพม่า อย่างไรก็ตาม สื่อของทางการพม่าได้กล่าวในภายหลังว่า บรรดาผู้แทนในสภาแห่งชาติพม่าได้เลิกล้มความคิดดังกล่าวแล้ว การเปลี่ยนธงชาติพม่าจึงยังไม่เกิดขึ้น

ต่อมา ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 ได้มีการเสนอแบบธงชาติพม่าใหม่อีกครั้ง โดยเป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในแบ่งตามแนวนอน ความกว้างเท่ากัน พื้นสีเหลือง-เขียว-แดง กลางมีรูปดาวสีขาวขนาดใหญ่ ซึ่งได้กำหนดรวมอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของสหภาพพม่า เมื่อมีการรับรองร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว โดยการลงประชามติในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 จึงเท่ากับว่าเป็นการยอมรับธงชาติพม่าใหม่ตามประชามตินี้ ซึ่งทั้งรัฐธรรมนูญและธงชาติใหม่ จะเริ่มบังคับใช้เมื่อมีการจัดตั้งรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญใหม่ภายในปี พ.ศ. 2553 [11]โดยธงสามสี สีเหลือง, สีเขียว, สีแดง นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ใช้ธงสามสี ธงสามสีนี้ใช้ครั้งแรกในสมาคมเราชาวพม่าองค์กรของนักชาตินิยมในพม่าก่อนที่จะเป็นธงชาติพม่าในสมัย รัฐพม่าในปี พ.ศ. 2486–พ.ศ. 2488 ต่างตรงที่สมัยนั้นใช้ นกยูง เป็นตราตรงกลางธง โดยมีการเอาธงสมัยรัฐพม่ามาดัดแปลงแก้ไขใช้ดาวขาวตรงกลางธงแทน

ดูเพิ่ม แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

 1. Burmese Flags (Myanmar) from The World Flag Database. Flags.net (2010-10-21). Retrieved on 2011-05-27.
 2. Myanmar gets new flag, official name, anthem REUTRES. Thursday, October 21, 2010
 3. พม่าเริ่มใช้ธงชาติใหม่แล้ว.[ลิงก์เสีย] สำนักข่าวไทย. 21 ตุลาคม 2553
 4. Burma to Raise New Flag for First Time. เก็บถาวร 2010-10-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน THE IRRAWADDY. Thursday, October 21, 2010
 5. Myanmar unveils new national flag. AP. Thursday, October 21, 2010
 6. Myanmar unveils new flag. เก็บถาวร 2010-10-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน STRAITS TIMES. Thursday, October 21, 2010
 7. New Flag Flying in Burma เก็บถาวร 2011-06-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน THE IRRAWADDY. Thursday, October 21, 2010
 8. Burma: historical flags; before British colonial times
 9. 9.0 9.1 "Myanmar (Burma) : former flags". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-04-06. สืบค้นเมื่อ 2010-10-20.
 10. "บทความจากหนังสือพิมพ์ New Light of Myanmar". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-03-04. สืบค้นเมื่อ 2007-08-15.
 11. "ร่างรัฐธรรมนูญแห่งสหภาพพม่าฉบับใหม่ (ดูหน้า 190)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-01-02. สืบค้นเมื่อ 2008-07-06.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข