ธงเรือราษฎร์ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธงค้าขาย หรือ ธงเรือพาณิชย์, เป็นธงแสดงสัญชาติสำหรับเรือพลเรือน (เรือค้าขาย และ เรืออื่นๆที่เจ้าหน้าที่พลเรือนเป็นผู้บังคับการเรือ) หลายประเทศใช้ธงชาติของตนเองเป็นธงเรือราษฎร์ และ ธงนาวี สำหรับเรือรบ และ สถานที่ของกองทัพเรือ; ในบางโอกาศอาจใช้ธงทั้งสองประเภทสำหรับแสดงสัญลักษณ์ความเป็นชาติของประเทศนั้นๆ.

หลายประเทศมิได้แยกความแตกต่างระหว่างธงนาวี และ ธงพลเรือนสำหรับเรืออื่นๆทั่วไป (พาณิชยนาวี) เช่น สหรัฐอเมริกา และ ฝรั่งเศส ซึ่งใช้ธงชาติเป็นธงเรือ.

หลายประเทศมีการแยกประเภทธงระหว่าง ธงชาติสำหรับใช้บนแผ่นดิน กับ ธงชาติประจำเรือ (ธงเรือราษฎร์ และ ธงนาวี) ประเทศในกลุ่มเครือจักรภพแห่งประชาชาติ โดยใช้ระบบธงแสดงสัญชาติดังนี้ ยูเนียนแจ็ก ใช้บนแผ่นดิน ส่วนธงแสดงสัญชาติสีแดง สำหรับเรือพลเรือน, ธงแสดงสัญชาติสีน้ำเงิน สำหรับเรือราชการในสังกัดของรัฐบาล และ ธงแสดงสัญชาติสีขาว มักใช้กับเรือที่มีชื่อว่า "เรือหลวง" (HMS) และ กองเรือยอตช์.

รูปแบบ

แก้

ธงเรือราษฎร์มีลักษณะการใช้แบบเดียวกับธงชาติ"ตามปกติ" โดยแบ่งรูปแบบได้ดังนี้.

ธงแสดงสัญชาติสีแดง

แก้

รัฐเอกราช

แก้

อาณานิคมโพ้นทะเล

แก้

ธงที่ออกแบบให้แตกต่างจากธงชาติ

แก้

ธงเรือราษฎร์บางประเทศมีกหารออกแบบธงให้มีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากธงชาติอย่างชัดเจน เช่น มอลตา และ ลักเซมเบิร์ก.

ธงที่ออกแบบมีลักษณะใกล้เคียงธงชาติ

แก้

เป็นที่รู้โดยทั่วไป ธงชาติอิตาลี (ธงเรือพลเรือน) มีการเพิ่มตราเครื่องหมายที่กลางธง หรือ ธงชาติโปแลนด์ มีภาพตราแผ่นดินอยู่กลางแถบสีขาว. ส่วนใหญ่จะอิงแบบจากธงชาติ โดยเพิ่มตราเครื่องหมายลงบนธง (e.g. โคลอมเบีย/เอกวาดอร์, อิตาลี/เม็กซิโก, เอล ซานวาดอร์/นิคารากัว) หรือธงสัญญาณอื่นๆ (e.g., โปแลนด์/ธงนำร่อง, มอลตา/ธงนำร่อง).

ธงที่อัตราส่วนมีลักษณะใกล้เคียงธงชาติ

แก้

ธงเรือของกลุ่มประเทศเครือจักรภพ ใช้อัตราส่วน 1:2 และ 3:5 สำหรับใช้เป็นธงชาติบนแผ่นดิน, บางประเทศเช่น โครเอเชีย สโลเวเนีย และ ฮังการี ใช้รูแปบบตรงกันข้มกับของสหราชอาณาจักร กล่าวคือ ธงเรือใช้อัตราส่วน 2:3 และ อัตราส่วน 1:2 สำหรับธงชาติบนแผ่นดิน. ส่วนฝรั่งเศส ใช้อัตราส่วนเดียวกับธงชาติ แต่แถบแดง-ขาว-น้ำเงินบนธง มีขนาดที่แตกต่างกัน.

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ธงแสดงสัญชาติสีแดง มีสถานะเป็นธงเรือของ แองกวิลลา, บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี, มอนต์เซอร์รัต, หมู่เกาะพิตแคร์น และ เซนต์เฮเลนา.
  2. ธงชาติออสเตรเลีย สำหรับเรือที่มีขนาดเล็ก.
  3. ธงชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กล่าวถึงธงเรือพาณิชย์.
  4. ธงแสดงสัญชาติสีแดงมีสถานะเป็นธงชาติ และ ใช้เป็นธงเรือพลเรือน ส่วนเรือราชการสังกัดรัฐบาล ใช้ธงแสดงสัญชาติสีน้ำเงิน, ตามพระราชบัญญัติเรือพลเรือนเบอร์มิวดา ค.ศ.2002.