กะบามะเจ (พม่า: ကမ္ဘာမကျေ, Kaba Ma Kyei) เป็นชื่อเพลงชาติของประเทศพม่า ชื่อเพลงมีความหมายตามตัวอักษรว่า "ตราบโลกแหลกสลาย" ในภาษาอังกฤษนิยมแปลชื่อเพลงนี้เป็น "Till the End of the World, Burma" หรือ "We Shall Never Give Up Our Motherland, Burma" เพลงนี้เป็นหนึ่งในเพลงชาติของประเทศนอกทวีปยุโรปไม่กี่เพลง ที่แต่งขึ้นจากทำนองเพลงพื้นเมืองของชาติตนเอง เนื่องจากในตอนต้นของเพลงนี้เป็นการเรียบเรียงดนตรีแบบดั้งเดิมของพม่า ก่อนที่จะเข้าสู่ดนตรีช่วงถัดมาซึ่งเรียบเรียงในลักษณะดนตรีออเคสตราของตะวันตก[1]

กะบามะเจ
คำแปล: ตราบโลกแหลกสลาย
ကမ္ဘာမကျေ
'Kaba Ma Kyei' sheet music.jpg
เนื้อร้องสะหย่าติ่น, พ.ศ. 2473
ทำนองสะหย่าติ่น, พ.ศ. 2473
รับไปใช้พ.ศ. 2490
ตัวอย่างเสียง
กะบามะเจ (บรรเลง)

เพลงนี้ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดยสะหย่าติ่น (Saya Tin - สะหย่าเป็นคำเรียกนำหน้านาม หมายถึง อาจารย์ ติ่นเป็นชื่อตัว) เพื่อใช้เป็นเพลงประจำสมาคมเราชาวพม่าเมื่อ พ.ศ. 2473[2]โดยใช้ชื่อเพลงว่า “Dohbama” แปลว่า “พม่าของเรา”[3] ต่อมาประกาศใช้เป็นเพลงชาติพม่าอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2490

เนื้อร้องแก้ไข

เนื้อร้องของเพลงชาติพม่าในที่นี้ ได้อ้างอิงตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ค.ศ. 2008 หมวด 13 มาตรา 439 (ก) [4]

อักษรพม่า[1] ถ่ายเสียงด้วยสัทอักษร (IPA) อักษรลาติน ถ่ายเสียงด้วยอักษรไทย
တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေ၊
တို့ပြည်၊ တို့မြေ၊
များလူခပ်သိမ်း၊ ငြိမ်းချမ်းစေဖို့၊
ခွင့်တူညီမျှ၊ ဝါဒဖြူစင်တဲ့ပြည၊
တို့ပြည်၊ တို့မြေ၊
ပြည်ထောင်စုအမွေ၊ အမြဲတည်တံ့စေ၊
အဓိဋ္ဌာန်ပြုပေ၊ ထိန်းသိမ်းစို့လေ ။
ကမ္ဘာမကျေ၊ မြန်မာပြည်၊
တို့ဘိုးဘွား အမွေစစ်မို့ ချစ်မြတ်နိုးပေ။
ပြည်ထောင်စုကို အသက်ပေးလို့ တို့ကာကွယ်မလေ၊
ဒါတို့ပြည် ဒါတို့မြေ တို့ပိုင်နက်မြေ။
တို့ပြည် တို့မြေ အကျိုးကို ညီညာစွာတို့တစ်တွေ
ထမ်းဆောင်ပါစို့လေ တို့တာဝန်ပေ အဖိုးတန်မြေ။

[tə.já m̥ja̰ ta̰ lʊʔ laʔ t͡ɕʰɪ́n nɛ̰ mə t̪wè ǀ]
[do̰ pjè ǀ do̰ mjè ǁ]
[mjá lù kʰaʔ t̪éɪ̯ɲ ɲéɪ̯ɲ d͡ʑán zè βo̰ ǀ]
[kʰwɪ̰n tù ɲì m̥ja̰ ǀ wà.da̰ (ǀ) pʰjù sɪ̀n dḛ pjè ǀ]
[do̰ pjè ǀ do̰ mjè ǁ]
[pjì dàʊ̯n zṵ ʔə.mwè ʔ(ə.)mjɛ́ tì da̰n zè]
[ʔ(ə.)deɪ̯ʔ.tʰàm pjṵ βè ǀ tʰéɪ̯n̪ t̪éɪ̯n zo̰ lè ǁ]
[ɡ(ə.)βà mə t͡ɕè ǀ mjə.mà pjè ǀ]
[do̰ βó bwá mwè sɪʔ mo̰ t͡ɕʰɪʔ mjaʔ nó βè ǁ]
[pjì(‿)dàʊ̯n zṵ ɡò ʔ(ə.)t̪ɛʔ pé lo̰ do̰ kà ɡwɛ̀ m(ə.)lè ǀ]
[dà do̰ pjè dà do̰ mjè do̰ pàɪ̯n nɛʔ mjè ǀ]
[do̰ pjè ǀ do̰ mjè ǀ ʔ(ə.)t͡ɕó ɡò ǀ ɲì ɲà zwà do̰ d(ə.)dwè ǀ]
[tʰán s̤àʊ̯m bà zo̰ lè ǀ do̰ tà wʊ̀m bè ʔ(ə.)pʰó tàm mjè ǁ]

‬Tăyá hmyạ tạ lut lap chíng nệ mă đwè
Dọ pyè dọ myè‬
Myá lù khap đ‬é‪m nyém‪ jám zè b‪ọ‬
Khwịng tù nyì hmyạ wàdạ phyù sìng dẹ pyè
Dọ pyè dọ myè
Pyì dồng zụ ămwè ămyé tì dạm zè
Ădetthàn pyụ bè thén đém zọ lè.
Găbà mă cè myămà pyè
Dọ bó bwá ămwè sic mọ chic myat nó bè‬
Pyì dồng zụ gò ăđêk pé lọ dọ kà gwề mălè
Dà dọ pyè dà dọ myè dọ pằng nêk myè
Dọ pyè dọ myè ăcó gò nyì nyà zwà dọ dădwè
Thám xồng bà zọ lè dọ tà wùn bè ăphó tàn myè!
ตะยา มยั้ต ต๊ะ ลุ้ต ลั้ต ชิ้น แน่ มะ เตว่
โด้ ปเหย่ โด้ มเหย่
มยา หลู่ คั้ต เต๊ยน์ เญ้ยน์ จ๊าน เส่ โบ
เซ็ย ตู่ หญี่ มยะ หว่าดะ พยู สิ่น เด ปเหย่
โด ปเหย่ โด มเหย่
ปหยี่ เด่าน์ ซู อัมเหว่ อัมเย้ ติ ดัน เสะ
อะเด็ยถ่าน ปยู เบ๊ เท็ยน์ เต็ยน์ โซ เหล่
กาบ่า มาเจ่ มยาหม่า ปเหย่
โด โบ๊ บว๊า อัมเหว่ สิ โม ชิ มยะ โน้ เบ่
ปหยี่ เด่าน์ ซู โก่ อะเตะ เป๊ โล โด กะ กแหว่ เมอเหล่
ด่า โด ปเหย่ ด่า โด มเหย่ โด ไป่น์ แด มเหย่
โด ปเหย่ โด มเหย่ เออโจ๊ โก่ หญี่ หญ่า สว่า โด ดะเหว่
ท้าน เส่าน์ บ่า โซ เหล่ โด ต่า หวุ่น เบ่ อะโพ้ ต่าน มเหย่

คำแปลแก้ไข

คำแปลต่อไปนี้ถอดความจากคำแปลภาษาอังกฤษในบทความของจอ ซีน ญุน (Kyaw Zin Nyunt) ซึ่งเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ The New Light of Myanmar ฉบับวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 2008 [5]

แห่งหนที่ปรากฏทั่วซึ่งความเป็นธรรมและเอกราช
ประเทศของเรา...แผ่นดินของเรา
แห่งหนที่ปรากฏทั่วซึ่งสิทธิอันเท่าเทียมและแนวทางที่ถูกต้อง
นำพาประชาชนไปสู่ชีวิตที่สงบสุข
ประเทศของเรา...แผ่นดินของเรา
ความเป็นสหภาพ อันเป็นมรดกตกทอดสืบมา
เราขอปฏิญาณเพื่อพิทักษ์สิ่งนี้ไว้มั่น ตราบชั่วกัลปาวสาน
ตราบโลกแหลกสลาย แผ่นดินพม่าจงคงอยู่ต่อไป
เรารักและเทิดทูนบ้านเมือง เพราะนี่คือมรดกที่แท้จริงจากบรรพชน
เราจักสละชีพ เพื่อปกป้องสหภาพของเราไว้
นี่คือชาติของเรา แผ่นดินของเรา ซึ่งพวกเราเป็นเจ้าของ
เราจะแบกรับภาระเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและแผ่นดิน
นี่คือหน้าที่ที่เราพึงทำเพื่อแผ่นดินอันทรงคุณค่าแห่งนี้

สื่อแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข