ดอลลาร์สิงคโปร์

ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นสกุลเงินของประเทศสิงคโปร์ ดอลลาร์สิงคโปร์ย่อด้วยเครื่องหมายดอลลาร์ $ หรือ S$ เพื่อแยกจากเงินสกุลดอลลาร์อื่น ๆ ดอลลาร์สิงคโปร์แบ่งได้เป็น 100 เซนต์

ดอลลาร์สิงคโปร์
hú ki! N volt 0 Singapore dollar(อังกฤษ)
新加坡元 (จีน)
Dolar Singapura (มลายู)
சிங்கப்பூர் வெள்ளி (ทมิฬ)
รหัส ISO 4217 SGD
ใช้ใน  สิงคโปร์ ธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม บรูไน
อัตราเงินเฟ้อ 4.7%
ข้อมูลจาก The World Factbook 2011.est
หน่วยย่อย
1/100 เซนต์
สัญลักษณ์ S$
เหรียญ
เหรียญที่ใช้บ่อย 5, 10, 20, 50 เซนต์, 1 ดอลลาร์
เหรียญที่ไม่ใช้บ่อย 1 เซนต์
ธนบัตร
ธนบัตรที่ใช้บ่อย 2, 5, 10, 50 ดอลลาร์
ธนบัตรที่ไม่ใช้บ่อย 1, 20, 100, 500, 1,000, 10,000 ดอลลาร์
ธนาคารกลาง องค์การเงินตราแห่งประเทศสิงคโปร์
เว็บไซต์ www.mas.gov.sg
โรงกษาปณ์ Singapore Mint
เว็บไซต์ www.singaporemint.com

เหรียญแก้ไข

ธนบัตรแก้ไข

ธนบัตรชุดปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้ครั้งแรกใน พ.ศ. 2542 ธนบัตรที่ไม่ถูกใช้ในการหมุนเวียนทั่วไป คือ ธนบัตร 1 และ 500 ดอลลาร์ ส่วนธนบัตรที่ถูกใช้หมุนเวียนทั่วไปมี 7 ชนิด ได้แก่ ธนบัตร 2, 5, 10, 50, 100, 1000 และ 10000 ดอลลาร์

ธนบัตรที่หมุนเวียนใช้ในระบบเศรษฐกิจ [1]
ภาพ มูลค่า ขนาด สี คำอธิบาย วันที่ออกใช้ วัสดุ
ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านหน้า ด้านหลัง
$2 $2 2 ดอลลาร์ 126 × 63 มม. ม่วง ประธานาธิบดี ยูซุฟ บิน อิสฮะก์ การศึกษา 9 กันยายน พ.ศ. 2542 กระดาษ
$2 $2 12 มกราคม พ.ศ. 2549 พอลิเมอร์
$5 $5 5 ดอลลาร์ 133 × 66 มม. เขียว ประธานาธิบดี ยูซุฟ บิน อิสฮะก์ สวนและเมือง 9 กันยายน พ.ศ. 2542 กระดาษ
$5 $5 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 พอลิเมอร์
$10   10 ดอลลาร์ 141 × 69 มม. แดง ประธานาธิบดี ยูซุฟ บิน อิสฮะก์ กีฬา 9 กันยายน พ.ศ. 2542 กระดาษ
    4 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 พอลิเมอร์
    50 ดอลลาร์ 156 × 74 มม. น้ำเงิน ประธานาธิบดี ยูซุฟ บิน อิสฮะก์ ศิลปะ 9 กันยายน พ.ศ. 2542 กระดาษ
    100 ดอลลาร์ 162 × 77 มม. ส้ม ประธานาธิบดี ยูซุฟ บิน อิสฮะก์ ประชาชน กระดาษ
    1000 ดอลลาร์ 170 × 83 มม. ชมพู ประธานาธิบดี ยูซุฟ บิน อิสฮะก์ รัฐบาล กระดาษ
    10,000 ดอลลาร์ 180 × 90 มม. ทอง ประธานาธิบดี ยูซุฟ บิน อิสฮะก์ เศรษฐศาสตร์ กระดาษ