ดอลลาร์สิงคโปร์

ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นสกุลเงินของประเทศสิงคโปร์ ดอลลาร์สิงคโปร์ย่อด้วยเครื่องหมายดอลลาร์ $ หรือ S$ เพื่อแยกจากเงินสกุลดอลลาร์อื่น ๆ 1ดอลลาร์สิงคโปร์แบ่งได้เป็น 100 เซนต์

ดอลลาร์สิงคโปร์
hú ki! N volt 0 Singapore dollar(อังกฤษ)
新加坡元 (จีน)
Dolar Singapura (มลายู)
சிங்கப்பூர் வெள்ளி (ทมิฬ)
ISO 4217
รหัสSGD
การตั้งชื่อ
หน่วยย่อย
 1/100เซนต์
สัญลักษณ์S$
ธนบัตร
 ใช้บ่อย2, 5, 10, 50 ดอลลาร์
 ไม่ค่อยใช้1, 20, 100, 500, 1,000, 10,000 ดอลลาร์
เหรียญ
 ใช้บ่อย5, 10, 20, 50 เซนต์, 1 ดอลลาร์
 ไม่ค่อยใช้1 เซนต์
ข้อมูลการใช้
ผู้ใช้ สิงคโปร์ ธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม บรูไน
การตีพิมพ์
ธนาคารกลางองค์การเงินตราแห่งประเทศสิงคโปร์
 เว็บไซต์www.mas.gov.sg
โรงพิมพ์ธนบัตรSingapore Mint
 เว็บไซต์www.singaporemint.com
การประเมินค่า
อัตราเงินเฟ้อ4.7%
 ที่มาThe World Factbook 2011.est

เหรียญแก้ไข

ธนบัตรแก้ไข

ธนบัตรชุดปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้ครั้งแรกใน พ.ศ. 2542 ธนบัตรที่ไม่ถูกใช้ในการหมุนเวียนทั่วไป คือ ธนบัตร 1 และ 500 ดอลลาร์ ส่วนธนบัตรที่ถูกใช้หมุนเวียนทั่วไปมี 7 ชนิด ได้แก่ ธนบัตร 2, 5, 10, 50, 100, 1000 และ 10000 ดอลลาร์

ธนบัตรที่หมุนเวียนใช้ในระบบเศรษฐกิจ [1]
ภาพ มูลค่า ขนาด สี คำอธิบาย วันที่ออกใช้ วัสดุ
ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านหน้า ด้านหลัง
2 ดอลลาร์ 126 × 63 มม. ม่วง ประธานาธิบดี ยูซุฟ บิน อิสฮะก์ การศึกษา 9 กันยายน พ.ศ. 2542 กระดาษ
12 มกราคม พ.ศ. 2549 พอลิเมอร์
5 ดอลลาร์ 133 × 66 มม. เขียว ประธานาธิบดี ยูซุฟ บิน อิสฮะก์ สวนและเมือง 9 กันยายน พ.ศ. 2542 กระดาษ
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 พอลิเมอร์
  10 ดอลลาร์ 141 × 69 มม. แดง ประธานาธิบดี ยูซุฟ บิน อิสฮะก์ กีฬา 9 กันยายน พ.ศ. 2542 กระดาษ
    4 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 พอลิเมอร์
    50 ดอลลาร์ 156 × 74 มม. น้ำเงิน ประธานาธิบดี ยูซุฟ บิน อิสฮะก์ ศิลปะ 9 กันยายน พ.ศ. 2542 กระดาษ
    100 ดอลลาร์ 162 × 77 มม. ส้ม ประธานาธิบดี ยูซุฟ บิน อิสฮะก์ ประชาชน กระดาษ
    1000 ดอลลาร์ 170 × 83 มม. ชมพู ประธานาธิบดี ยูซุฟ บิน อิสฮะก์ รัฐบาล กระดาษ
    10,000 ดอลลาร์ 180 × 90 มม. ทอง ประธานาธิบดี ยูซุฟ บิน อิสฮะก์ เศรษฐศาสตร์ กระดาษ