ชายฝั่งตอนกลางใต้

15°41′49.51″N 108°25′26.66″E / 15.6970861°N 108.4240722°E / 15.6970861; 108.4240722

ชายฝั่งตอนกลางใต้

ชายฝั่งตอนกลางใต้ (เวียดนาม: Nam Trung Bộ; อังกฤษ: South Central Coast) เป็นหนึ่งในภูมิภาคของประเทศเวียดนาม ประกอบด้วยนครดานังซึ่งเป็นเทศบาลอิสระและอีก 7 จังหวัด ส่วน 2 จังหวัดทางภาคใต้คือจังหวัดบิ่ญถ่วนและจังหวัดนิญถ่วนบางครั้งจะได้รับการจัดเป็นส่วนหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะในทะเลจีนใต้คือ หมู่เกาะแพราเซล (อำเภอฮหว่างซา) และ หมู่เกาะสแปรตลี (อำเภอเจื่องซา) เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคนี้

จังหวัด แก้

จังหวัด/เทศบาลนคร เมืองหลัก พื้นที่
(ตร.กม.)
ประชากร
(2011)[1]
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
GDP ต่อหัว
(ล้านด่ง, 2007)[2]
กว๋างนาม ตามกี่ 10,438 1,435,000 137 8.76
กว๋างหงาย กว๋างหงาย 5,153 1,221,600 237 7.82
บิ่ญดิ่ญ กวีเญิน 6,040 1,497,300 247 9.57
ฟู้เอียน ตวีฮหว่า 5,061 871,900 172 8.43
คั้ญฮหว่า ญาจาง 5,218 1,174,100 225 16.1
บิ่ญถ่วน ฟานเที้ยต 3,363 569,000 169 6.66
นิญถ่วน ฟานซาง-ท้าปจ่าม 7,837 1,180,300 151 11
ดานัง 1,256 951,700 740 18.98
รวม 44,367 8,900,900 201 10.76

ประวัติ แก้

ภูมิศาสตร์ แก้

ลักษณะภูมิประเทศ แก้

อุทกศาสตร์ แก้

สภาพภูมิอากาศ แก้

เศรษฐกิจ แก้

การเกษตร, ป่าไม้, ประมง แก้

อุตสาหกรรม แก้

โครงสร้างพื้นฐาน แก้

การขนส่ง แก้

พลังงาน แก้

ประชากรศาสตร์ แก้

ชายฝั่งตอนกลางใต้มีประชากรประมาณ 8,930,000 คน

อ้างอิง แก้

  1. General Statistics Office (2012): Statistical Yearbook of Vietnam 2011. Statistical Publishing House, Hanoi
  2. calculations based on General Statistics Office (2009): Socio-economical Statistical Data of 63 Provinces and Cities. Statistical Publishing House, Hanoi

แหล่งข้อมูลอื่น แก้