ภาคตะวันออกเฉียงใต้ (เวียดนาม)

ภาคตะวันออกเฉียงใต้ (เวียดนาม: Đông Nam Bộ; อังกฤษ: Southeast) เป็นภูมิภาคแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนาม ประกอบด้วย 1 เขตเทศบาลคือนครโฮจิมินห์ และอีก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดด่งนาย, จังหวัดบิ่ญเซือง, จังหวัดบิ่ญเฟื้อก, จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่า และจังหวัดเต็ยนิญ อีกสองจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศคือ จังหวัดบิ่ญถ่วนและจังหวัดนิญถ่วน บางครั้งจะนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ภูมิภาคนี้เป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากที่สุดในเวียดนาม ในปี ค.ศ. 2006 ภูมิภาคนี้ทำรายได้เข้าสู่รัฐประมาณ 148,000 ล้านด่ง (9,250,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ) จากรายได้ทั้งหมด 251,000 ล้านด่ง[1] นอกจากนี้ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นชุมชนเมืองสูงที่สุดในประเทศ โดยมีประชากรมากกว่าร้อยละ 50 อาศัยอยู่ในเขตเมือง (ในขณะที่อัตราส่วนประชากรในเขตเมืองทั้งประเทศคิดเป็นเพียงร้อยละ 25)

ที่ตั้งของภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม
หวุงเต่า
ท่าเรือไซ่ง่อน

จังหวัด

แก้
สถิติของภาคตะวันออกเฉียงใต้
ลำดับ จังหวัด/เขตเทศบาลนคร พื้นที่ (กม.²) ประชากร (สำมะโนประชากร 1 เมษายน 2552) ความหนาแน่น (คน/กม.²)
1 นครโฮจิมินห์ 2,095 7,123,340 3,401
2 จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่า 1,982.2 994,837 501.9
3 จังหวัดบิ่ญเฟื้อก 2,695.5 1,482,636 550
4 จังหวัดบิ่ญเซือง 6,857.3 874,961 127,6
5 จังหวัดด่งนาย 5,894.8 2,483,211 421,2
6 จังหวัดเต็ยนิญ 4,029.6 1,066,402 264,6

เมืองหลัก

แก้
  • นครโฮจิมินห์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม มีประชากรมากกว่า 7,200,000 คน โดยประชากรเมืองเกือบ 10 ล้านคนอาศัยอยู่ในเขตนครโฮจิมินห์และปริมณฑล
  • เบียนฮหว่า เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ฐานทัพอากาศเบียนฮหว่าตั้งอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งของนครโฮจิมินห์และปริมณฑล
  • หวุงเต่า เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของเวียดนามเช่นเดียวกับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

การขนส่ง

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Official fiscal report in 2006 by the Ministry of Finance of Vietnam at its official website [1] เก็บถาวร 2017-08-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

10°45′N 106°45′E / 10.750°N 106.750°E / 10.750; 106.750