รายชื่อเทศบาลในประเทศไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อเทศบาลในประเทศไทย ซึ่งเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยจะแบ่งหน้าบทความรายชื่อเป็น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล

เทศบาลนครแก้ไข

ดูบทความหลักที่: เทศบาลนครในประเทศไทย

เทศบาลเมืองแก้ไข

ดูบทความหลักที่: เทศบาลเมือง

เทศบาลตำบลแก้ไข

มีเทศบาลตำบลทั้งหมด 1,456 แห่ง ข้อมูลเมื่อ พ.ศ. 2551[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2551" (PDF). Department of Local Administration. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-06-15. สืบค้นเมื่อ 2012-07-19.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข