เทศบาลนครนครปฐม

เทศบาลนครในจังหวัดนครปฐม ประเทศไทย
ระวังสับสนกับ เทศบาลเมืองนครปฐม

เทศบาลนครนครปฐม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลนคร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีประชากร 7,2753 คน ในปี พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครปฐม
พระราชวังสนามจันทร์
พระราชวังสนามจันทร์
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลนครนครปฐม
ตรา
เทศบาลนครนครปฐมตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม
เทศบาลนครนครปฐม
เทศบาลนครนครปฐม
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
เทศบาลนครนครปฐมตั้งอยู่ในประเทศไทย
เทศบาลนครนครปฐม
เทศบาลนครนครปฐม
เทศบาลนครนครปฐม (ประเทศไทย)
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°49′35.6″N 100°04′43.5″E / 13.826556°N 100.078750°E / 13.826556; 100.078750พิกัดภูมิศาสตร์: 13°49′35.6″N 100°04′43.5″E / 13.826556°N 100.078750°E / 13.826556; 100.078750
จังหวัดนครปฐม
อำเภอเมืองนครปฐม
จัดตั้ง10 ธันวาคม 2478 (ทม.นครปฐม)
ยกฐานะ11 พฤศจิกายน 2542
พื้นที่
 • ทั้งหมด19.85 ตร.กม. (7.66 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด72,753 คน
 • ความหนาแน่น3,665.14 คน/ตร.กม. (9,492.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.03730102
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 888 ถนนทหารบก ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เว็บไซต์www.nakhonpathomcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เทศบาลนครนครปฐมเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลนครปฐม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. 127 เมื่อปี พ.ศ. 2453 ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 จึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ. 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 หน้า 1666 ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 5.28 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ในตำบลพระปฐมเจดีย์ทั้งตำบล

ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลนครนครปฐมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542[1] ปัจจุบันมีพื้นที่ 19.85 ตารางกิโลเมตร[2] มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลพระปฐมเจดีย์ทั้งตำบล และบางส่วนของตำบลนครปฐม ตำบลบ่อพลับ ตำบลพระประโทน ตำบลห้วยจรเข้ ตำบลสนามจันทร์ ตำบลบางแขม ตำบลลำพยา และตำบลหนองปากโลง

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เขตเทศบาลเมืองนครปฐม เขตเทศบาลตำบลบ่อพลับ และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา (อำเภอเมืองนครปฐม)
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลธรรมศาลา (อำเภอเมืองนครปฐม)
  • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม (อำเภอเมืองนครปฐม)
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยาและเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง (อำเภอเมืองนครปฐม)

สถานที่สำคัญแก้ไข

ภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2542 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอน 110ก ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
  2. ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ. 2534 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอน 211 ก ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2534

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข