เทศบาลนครนครปฐม

เทศบาลนครในจังหวัดนครปฐม ประเทศไทย

เทศบาลนครนครปฐม เป็นเทศบาลนครที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีประชากรเมื่อ พ.ศ. 2563 จำนวน 72,753 คน

เทศบาลนครนครปฐม
พระราชวังสนามจันทร์
พระราชวังสนามจันทร์
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลนครนครปฐม
ตรา
ทน.นครปฐมตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม
ทน.นครปฐม
ทน.นครปฐม
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม
ทน.นครปฐมตั้งอยู่ในประเทศไทย
ทน.นครปฐม
ทน.นครปฐม
ทน.นครปฐม (ประเทศไทย)
พิกัด: 13°49′35.6″N 100°04′43.5″E / 13.826556°N 100.078750°E / 13.826556; 100.078750
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครปฐม
อำเภอเมืองนครปฐม
จัดตั้ง
  •  • 2453 (สุขาภิบาลนครปฐม)
  •  • 10 ธันวาคม 2478 (ทม.นครปฐม)
  •  • 11 พฤศจิกายน 2542 (ทน.นครปฐม)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีเสรินทร์ แก้วพิจิตร
พื้นที่
 • ทั้งหมด19.85 ตร.กม. (7.66 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด72,753 คน
 • ความหนาแน่น3,665.14 คน/ตร.กม. (9,492.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.03730102
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 888 ถนนทหารบก ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เว็บไซต์www.nakhonpathomcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

เทศบาลนครนครปฐมเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลนครปฐม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. 127 เมื่อปี พ.ศ. 2453 ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 จึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ. 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 หน้า 1666 ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 5.28 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ในตำบลพระปฐมเจดีย์ทั้งตำบล

ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลนครนครปฐมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542[1] ปัจจุบันมีพื้นที่ 19.85 ตารางกิโลเมตร[2] มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลพระปฐมเจดีย์ทั้งตำบล และบางส่วนของตำบลนครปฐม ตำบลบ่อพลับ ตำบลพระประโทน ตำบลห้วยจรเข้ ตำบลสนามจันทร์ ตำบลบางแขม ตำบลลำพยา และตำบลหนองปากโลง

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้
  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เขตเทศบาลเมืองนครปฐม เขตเทศบาลตำบลบ่อพลับ และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมศาลา (อำเภอเมืองนครปฐม)
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลธรรมศาลา (อำเภอเมืองนครปฐม)
  • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม (อำเภอเมืองนครปฐม)
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำพยาและเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง (อำเภอเมืองนครปฐม)

สถานที่สำคัญ

แก้

ภาพ

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2542 เก็บถาวร 2011-11-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอน 110ก ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
  2. ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ. 2534 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอน 211 ก ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2534

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้