เทศบาลนครนครปฐม

เทศบาลนครในจังหวัดนครปฐม ประเทศไทย
ระวังสับสนกับ เทศบาลเมืองนครปฐม

เทศบาลนครนครปฐม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลนคร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีประชากรในปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 78,000 คน

นครปฐม
พระราชวังสนามจันทร์
พระราชวังสนามจันทร์
ตราอย่างเป็นทางการของนครปฐม
ตรา
คำขวัญ: 
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน อาหารปลอดภัย ให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึง มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่
นครปฐม ตั้งอยู่ใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นครปฐม
นครปฐม
ที่ตั้งของเทศบาลนครนครปฐม
นครปฐม ตั้งอยู่ใน ประเทศไทย
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม (ประเทศไทย)
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°49′14″N 100°03′45″E / 13.82056°N 100.06250°E / 13.82056; 100.06250พิกัดภูมิศาสตร์: 13°49′14″N 100°03′45″E / 13.82056°N 100.06250°E / 13.82056; 100.06250
จังหวัดนครปฐม
อำเภอเมืองนครปฐม
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายเอกพันธุ์ คุปตวัช
พื้นที่
 • ทั้งหมด19.85 ตร.กม. (7.66 ตร.ไมล์)
ประชากร (2560)
 • ทั้งหมด78,599 คน
 • ความหนาแน่น4,000 คน/ตร.กม. (10,000 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
โรงเรียนเทศบาล 3 ถนนราชวิถี ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์0 3425 3850-4
โทรสาร0 3425 4705
เว็บไซต์www.nakhonpathomcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เทศบาลนครนครปฐมเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลนครปฐม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. 127 เมื่อปี พ.ศ. 2453 ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 จึงมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ. 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 หน้า 1666 ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 5.28 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ในตำบลพระปฐมเจดีย์ทั้งตำบล

ในปี พ.ศ. 2542 ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลนครนครปฐม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542[1] ปัจจุบันมีพื้นที่ 19.85 ตารางกิโลเมตร[2] มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลพระปฐมเจดีย์ทั้งตำบล และบางส่วนของตำบลนครปฐม ตำบลบ่อพลับ ตำบลพระประโทน ตำบลห้วยจรเข้ ตำบลสนามจันทร์ ตำบลบางแขม ตำบลลำพยา และตำบลหนองปากโลง

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลนครปฐม และตำบลบ่อพลับ
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลพระประโทน และตำบลธรรมศาลา
  • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลห้วยจรเข้ และตำบลสนามจันทร์ และตำบลบางแขม (หมู่ 9)
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลลำพยา และตำบลหนองปากโลง

สถานที่สำคัญแก้ไข

ภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2542 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอน 110ก ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
  2. ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครปฐม พ.ศ. 2534 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอน 211ก ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2534

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข