Blaulicht.gif
การระบาดของโรคโควิด-19
ในประเทศไทย

ประจำวันที่ 30 มกราคม 2564
เพิ่ม หาย เสียชีวิต
Negative increase 930 ราย positive decrease 109 ราย Negative increase 1 ราย
รวม
17,953 ราย
แหล่งข้อมูล: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เกียรติยศจากการผจญภัยในวิกิพีเดียแก้ไข

สคริปต์จัดให้ รุ่นล่าสุด
9.14
3 มิถุนายน 2562 (ปรับปรุงล่าสุด)
สถานะการติดตั้ง
  คุณยังไม่ได้ติดตั้งสคริปต์จัดให้
หรือใช้รุ่นเก่ากว่า 3.0
 ในหัวของผู้ใช้คนนี้ เต็มไปด้วยคำถามและความสงสัย
 ผู้ใช้คนนี้รักเฮลิคอปเตอร์
  ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน จังหวัดเชียงราย
 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิกล่องผู้ใช้
 ผู้ใช้คนนี้เข้าร่วม
โครงการวิกิสหรัฐอเมริกา
 ผู้ใช้คนนี้เชื่อว่าวิกิพีตังกำลังก่อตั้งลัทธิเพื่อทำลายวิกิพีเดีย
  ผู้ใช้คนนี้คิดว่าวิกิพีตัง

เป็นตัวละครที่น่ารักที่สุดในวิกิพีเดีย

 ผู้ใช้คนนี้เป็นสมาชิกของ
โครงการวิกิประเทศนอร์ทมาซิโดเนีย