วิกิพีเดียภาษาพม่า

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

วิกิพีเดียภาษาพม่าเป็นวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาพม่า และปัจจุบันมีบทความประมาณ 31,273 บทความ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

โลโก้ของวิกิพีเดียภาษาพม่า

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข