การต่อต้านการก่อการร้าย

การต่อต้านการก่อการร้าย (อังกฤษ: Counter - Terrorism) หมายถึง มาตรการการป้องกันไม่ให้มีเหตุ และติดตามกลุ่มก่อการร้ายต่าง ๆ รวมทั้งมาตรการในการตอบโต้ เมื่อมีการก่อการร้ายเกิดขึ้น ส่วนมากบทบาทของหน่วยรบพิเศษ จะอยู่ในรูปแบบของการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการจับตัวประกันโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่มีข้อเรียกร้องทางการเมืองระหว่างประเทศ และข้อเรียกร้องด้านชาติพันธุ์ ศาสนา

ยามัม หนึ่งในหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายในประเทศอิสราเอล
การลาดตระเวนเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายของหน่วยยามฝั่งสหรัฐ

ประวัติ

แก้

การวางแผน

แก้

การเตรียมการ

แก้

หน่วยยุทธวิธี

แก้

อ้างอิง

แก้