ที่สูงตอนกลาง (เวียดนาม)

ที่สูงตอนกลาง (เวียดนาม: Tây Nguyên; อังกฤษ: Central Highlands) เป็นหนึ่งในภูมิภาคของประเทศเวียดนาม ประกอบด้วยจังหวัดดั๊กลัก, จังหวัดดั๊กนง, จังหวัดซาลาย, จังหวัดกอนตูม และจังหวัดเลิมด่ง ภูมิภาคนี้บางครั้งเรียกว่า "ที่สูงในพื้นที่ตอนกลาง" (Cao nguyên Trung bộ) และเคยมีชื่อเรียกว่า "ที่สูงตอนกลาง" (Cao nguyên Trung phần) ในสมัยสาธารณรัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้)

ที่ตั้งที่สูงตอนกลางในประเทศเวียดนาม

จังหวัด แก้

สถิติของที่สูงตอนกลาง
จังหวัด เมืองหลัก ประชากร (สำมะโนประชากร 1 เมษายน 2009) พื้นที่ (กม.²)
ดั๊กลัก บวนมาถ็วต 1,737,600 13,139.2 กม.²
ดั๊กนง ซาเหงีย 407,300 6,516.9 กม.²
ซาลาย เปล็ยกู 1,161,700 15,536.9 กม.²
กอนตูม กอนตูม 383,100 9,690.5 กม.²
เลิมด่ง ด่าหลัต 1,179,200 9,776.1 กม.²

ประชากร แก้

ภูมิศาสตร์ แก้

เกษตรกรรม แก้

พืชและสัตว์ แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°45′N 108°15′E / 13.750°N 108.250°E / 13.750; 108.250