รายพระนามพระมหากษัตริย์กัมพูชา

หน้านี้เป็นรายพระนามพระมหากษัตริย์ในพระราชอาณาจักรกัมพูชา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

พระมหากษัตริย์ใน
พระราชอาณาจักรกัมพูชา
ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជអាណាចក្រកម្ពុជា
ราชาธิปไตย
Royal Standard of the King of Cambodia.svg
ธงมหาราช
Norodom Sihamoni (2007) (crop).jpg
อยู่ในราชสมบัติ
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
ตั้งแต่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2547

ราชอิสริยยศ พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี
รัชทายาท เลือกตั้งโดยกรมปรึกษาราชบัลลังก์
ปฐมกษัตริย์ พระเจ้าเกาฑินยะวรมันเทวะ(พระทอง)
สถาปนา พ.ศ. 1093
ที่ประทับ พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล

สมัยอาณาจักรฟูนัน
(อาณาจักรพนม)
แก้ไข

รัชกาลที่ พระนามในภาษาสันสกฤต พระนามในบันทึกของจีน ครองราชย์
01 นางนาค / พระราชินีโสมา
ทรงร่วมครองราชย์กับพระทอง (ตำนานพระทอง-นางนาค)
Liǔyè 柳葉 / Yèliǔ葉柳 ศตวรรษที่ 1-2
02 พระเจ้าเกาฑินยะวรมันเทวะ (พระทอง)
(ตำนานพระทอง-นางนาค)
Hùntián 混塡 / Hùnhuì 混湏 1st/2nd century
03 Hun Pan-huang Hùnpánkuàng 混盤況 2nd century
04 Pan-Pan Pánpán 盤盤 late 2nd century
05 Srei Meara Fàn Shīmàn 范師蔓 early 3rd century
06 ไม่ทราบพระนาม Fàn Jīnshēng 范金生 c. 230?
07 ไม่ทราบพระนาม Fàn Zhān 范旃 c. 230 – c. 243 or later
08 ไม่ทราบพระนาม Fàn Cháng 范長 after 243
09 ไม่ทราบพระนาม Fàn Xún 范尋 245/50-287
10 ไม่ทราบพระนาม ไม่ทราบพระนาม 4th century
11 Candana Zhāntán 旃檀 c. 357
12 ไม่ทราบพระนาม ไม่ทราบพระนาม ไม่ทราบ
13 Kauṇḍinya Qiáochénrú 僑陳如 c. 420
14 พระเจ้าศรีอินทรวรมัน Chílítuóbámó 持梨陀跋摩 c. 430 – c. 440
15 ไม่ทราบพระนาม ไม่ทราบพระนาม ไม่ทราบ
16 ไม่ทราบพระนาม ไม่ทราบพระนาม ไม่ทราบ
17 พระเจ้าเกาฑินยะ ชัยวรมัน Qiáochénrú Shéyébámó 僑陳如闍耶跋摩 484–514
18 พระเจ้ารุทรวรมัน Liútuóbámó 留陁跋摩 514-c.545

สมัยอาณาจักรเจนละ (พ.ศ. 1093–1345)แก้ไข

รัชกาล พระนาม ครองราชย์
19 พระเจ้าภววรมันที่ 1 ประมาณ ค.ศ. 550–600
20 พระเจ้ามเหนทรวรมัน (เจนละ) ประมาณ ค.ศ. 600–616
21 พระเจ้าอิศานวรมันที่ 1 ค.ศ. 616–635
22 พระเจ้าภววรมันที่ 2 ค.ศ. 639–657
23 พระเจ้าจันทรวรรมัน ?
24 พระเจ้าชัยวรมันที่ 1 ประมาณ ค.ศ. 657–690
25 พระนางเจ้าชัยเทวี ค.ศ. 690–713
26 พระเจ้าสัมภูวรมัน ค.ศ. 713–716
27 พระเจ้าบุษกรักษา ค.ศ. 716–730
28 พระเจ้าสัมภูวรมัน ประมาณ ค.ศ. 730–760
29 พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 1 ค.ศ. 760–780
30 มหิปติวรมัน
(มหิปาฏิวรมัน)
ค.ศ. 780–788
ตามเอกสารไทย (ช่วงปี ค.ศ. ? – ค.ศ. 802) หรือในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 ตอนปลาย ถึงพุทธศตวรรษที่ 14 ตอนต้น[1]
อาณาจักรศรีวิชัยแห่งชวาภายใต้ราชวงศ์ไศเลนทร์ ยกกองทัพเรือขนาดมหึมาเข้าโจมตีและยึดครองอาณาจักรเจนละ

แหล่งที่มา:[2]

สมัยจักรวรรดิเขมร (พ.ศ. 1345–1896)แก้ไข

รัชกาลที่ พระบรมฉายาลักษณ์ พระนาม ครองราชย์ เมืองหลวง เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย
31 พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 802–835 มเหนทรบรรพต, หริหราลัย
(ทรงสถาปนาเป็นเมืองหลวง)
ทรงประกาศอิสรภาพกัมพูชาจากการยึดครองของอาณาจักรศรีวิชัย (ชวา) ทรงสถาปนาจักรวรรดิเขมร และรับการอภิเษกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพนมกุเลนและทรงริเริ่มลัทธิเทวราชขึ้นเป็นครั้งแรกในกัมพูชา
32 พระเจ้าชัยวรมันที่ 3 835–877 หริหราลัย พระราชโอรสในพระเจ้าชัยวรมันที่ 2
33 พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 877–889 หริหราลัย ภาคิไนยในพระเจ้าชัยวรมันที่ 2, พระองค์ได้ทรงสร้างปราสาทพระโค โดยทรงอุทิศแด่พระราชบิดาและพระอัยกา อีกทั้งยังทรงสร้างปราสาทบากอง
34   พระเจ้ายโศวรมันที่ 1 889–910 ยโศธรปุระ
(ทรงสถาปนาเป็นเมืองหลวง)
พระราชโอรสในพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1, พระองค์ได้ทรงสร้างปราสาทโลเลย ทรงย้ายราชธานีไปตั้งที่กรุงยโศธรปุระล้อมรอบด้วยพนมบาเค็ง, อีกทั้งยังทรงขุดบารายตะวันออก
35 พระเจ้าหรรษวรมันที่ 1 910–923 ยโศธรปุระ พระราชโอรสในพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 พระองค์ได้ทรงสร้างปราสาทปักษีจำกรุง
36 พระเจ้าอิศานวรมันที่ 2 923–928 ยโศธรปุระ Son of Yasovarman I, brother of Harshavarman I. Involved in a power struggle against his maternal uncle Jayavarman IV. Built Prasat Kravan.
37 พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 928–941 Koh Ker Son of King Indravarman I's daughter, Mahendradevi, married to Yasovarman I sister, claim the throne through maternal line. Ruled from Koh Ker.
38 941–944 พระเจ้าหรรษวรมันที่ 2 941–944 Koh Ker Son of Jayavarman IV.
39 944–968 พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 944–968 Angkor (Yaśodharapura) Uncle and first cousin of Harshavarman II and wrestle power from him. Transfer the capital back to Angkor, Built Pre Rup and East Mebon. War against Champa in 946.
40 พระเจ้าชัยวรมันที่ 5 968–1001 Jayendranagari in Angkor Son of Rajendravarman II. Built a new capital Jayendranagari and Ta Keo in its centre.
41 พระเจ้าอุทัยทิตย์วรมันที่ 1 1001–1006 Angkor Period of chaos, 3 kings rule simultaneously as antagonist.
42 พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 1006–1050 Angkor Took the throne. Alliance with Chola and conflict with Tambralinga kingdom. Built Preah Khan Kompong Svay. The king adhered to Mahayana Buddhism.
44 พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 1050–1066 Yaśodharapura II (Angkor) Took the throne, descendant of Yasovarman I's spouse. Built Baphuon, West Baray and West Mebon, also Sdok Kok Thom.
45 พระเจ้าหรรษวรมันที่ 3 1066–1080 Yaśodharapura II (Angkor) Succeeded his elder brother Udayadityavarman II, capital at Baphuon. Champa invasion in 1074 and 1080.
46 1090–1107 พระเจ้าชัยวรมันที่ 6 1090–1107 Angkor Usurper from Vimayapura. Built Phimai.
47 1107–1113 พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 1 1107–1113 Angkor Succeeded his younger brother, Jayavarman VI.
48   พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 1113–1145 Angkor Usurped and killed his great uncle. Built Angkor Wat, Banteay Samre, Thommanon, Chau Say Tevoda and Beng Mealea. Invade Đại Việt and Champa.
49 พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2 1150–1160 Angkor Succeeded his cousin Suryavarman II
50 1160–1167 พระเจ้ายโศวรมันที่ 2 1160–1167 Angkor Overthrown by his minister Tribhuvanadityavarman
51 1167–1177 พระเจ้าตรีภูวนาทิตยวรมัน 1167–1177 Angkor Cham invasion in 1177 and 1178 led by Jaya Indravarman IV, looted the Khmer capital.
1178–1181 ถูกรุกรานโดยอาณาจักรจามปา (ว่างเว้นกษัตริย์)
52   พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 1181–1218 (ทรงสถาปนานครธมเป็นเมืองหลวง) Led Khmer army against Cham invaders thus liberated Cambodia. Led the conquest of Champa (1190–1191). Major infrastructure constructions; built hospitals, rest houses, reservoirs, and temples including Ta Prohm, Preah Khan, Bayon in Angkor Thom city, and Neak Pean.
53   พระเจ้าอินทรวรมันที่ 2 1219–1243 Angkor Son of Jayavarman VII. Lost control of Champa and lost western territories to Siamese Sukhothai Kingdom.
54   พระเจ้าชัยวรมันที่ 8 1243–1295 Angkor Mongol invasion led by Kublai Khan in 1283 and war with Sukhothai. Built Mangalartha. He was a zealous Shivaite and eradicated Buddhist influences.
55   พระเจ้าอินทรวรมันที่ 3 1295–1308 Angkor Overthrew his father in law Jayavarman VIII. Made Theravada Buddhism the state religion. Received Yuan Chinese diplomat Zhou Daguan (1296–1297).
56   พระเจ้าอินทรชัยวรมัน 1308–1327 Angkor
57   พระเจ้าสีหนุราชา 1327–1336 Angkor Last Sanskrit inscription (1327).
58   สมเด็จพระองค์ชัย(ตระซ็อกประแอม) 1336–1340 Angkor
59   พระบรมนิพพานบท 1340–1346 Angkor
60   พระสิทธานราชา 1346–1347 Angkor
61   พระบรมลำพงษ์ราชา 1347-1353
1352–1357 สยาม (อาณาจักรอยุธยา) ตีนครธมแตก แต่ยังมีพระมหากษัตริย์ครองราชย์ต่อไป
62   พระบาสาต (พระบากระษัตร) 1353–1356 Angkor
63   พระบาอาต (พระบาอัฐ) 1356–1357 Angkor
64   พระกฎุมบงพิสี 1357 Angkor
65   พระศรีสุริโยวงษ์ 1357–1363 Angkor
66   พระบรมรามา 1363–1373 Angkor
67   พระธรรมาโศกราช 1373–1393 Angkor
1393 สยามตีนครธมแตกเป็นครั้งที่สอง นำโดยสมเด็จพระราเมศวรแห่งกรุงศรีอยุธยา แต่ยังมีพระมหากษัตริย์ครองราชย์ต่อไป
68   พระอินทราชา หรือพญาแพรก 1394–c. 1421 Angkor
69   พระบรมราชารามาธิบดีที่ 1 หรือพระบรมราชาเจ้าพระยาญาติ 1405–1431 กรุงจตุรมุข ทรงทิ้งเมืองนครธมในปี ค.ศ. 1431 และทรงย้ายเมืองหลวงไปตั้งที่กรุงจตุรมุข

กรุงจตุรมุข (พ.ศ. 1931–2083)แก้ไข

พระรูป พระนาม ระยะเวลาเสวยราชสมบัติ
  พระบรมราชารามาธิบดีที่ 1(หรือพระบรมราชาเจ้าพระยาญาติ)
(ทรงสถาปนากรุงจตุมุขเป็นราชธานี)
พ.ศ. 1916–1976
  พระนารายณ์รามาธิบดี หรือพระนารายณ์ราชาที่ 1 พ.ศ. 1976–1980
  พระศรีราชา พ.ศ. 1981–2019
  พระศรีสุริโยไทยราชา (แย่งราชสมบัติกับพระศรีราชา) พ.ศ. 1981–2019
  พระธรรมราชาธิราชรามาธิบดี พ.ศ. 2011–2047
  พระศรีสุคนธบท หรือพญาขัต หรือเจ้าพระยาฎำขัตราชา พ.ศ. 2047–2055
  พระเจ้าไชยเชษฐาฐิราช หรือเจ้ากน หรือขุนหลวงพระเสด็จ พ.ศ. 2055–2068
  พระบรมราชาที่ 2 (พญาจันทน์) พ.ศ. 2059–2109

กรุงละแวก (พ.ศ. 2083–2140)แก้ไข

พ.ศ. 2137 สยามตีเมืองละแวกแตก แต่ยังมีพระมหากษัตริย์ครองราชย์ต่อไป

กรุงศรีสุนทร (พ.ศ. 2140–2162)แก้ไข

กรุงอุดงฦๅไชย (พ.ศ. 2162–2384)แก้ไข

สมัยอาณาจักรธนบุรีแก้ไข

หมายเหตุ: สยามในนามอาณาจักรอยุธยาล่มสลายเมื่อ พ.ศ. 2310 และถูกฟื้นฟูขึ้นใหม่ในนามอาณาจักรธนบุรี

สมัยอาณาจักรรัตนโกสินทร์แก้ไข

หมายเหตุ: สยามในนามอาณาจักรธนบุรีสิ้นสภาพจากการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และมีการสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ขึ้นแทนที่ใน พ.ศ. 2325

ราชอาณาจักรกัมพูชาแก้ไข

ราชอาณาจักรกัมพูชา
พระบรมฉายาลักษณ์ รายพระนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
  สมเด็จพระหริรักษ์รามมหาอิศราธิบดี (นักองค์ด้วง) พ.ศ. 2384 พ.ศ. 2403
  พระบาทสมเด็จพระนโรดม บรมรามเทวาวตาร (นักองค์ราชาวดี) พ.ศ. 2403 พ.ศ. 2447 กัมพูชาพ้นจากความเป็นประเทศราชของสยาม และกลายเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ. 2406
  พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ (นักองค์สีสุวัตถิ์) พ.ศ. 2447 พ.ศ. 2470
  พระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์ (นักองค์สีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์) พ.ศ. 2470 พ.ศ. 2484
  พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พ.ศ. 2484 พ.ศ. 2498 กัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสโดยสมบูรณ์ พ.ศ. 2496
  พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2503 พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ
ตำแหน่งถูกยกเลิก พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2536
  พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2547 ฟื้นฟูราชอาณาจักรกัมพูชาขึ้นใหม่ พ.ศ. 2536
  พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=933
  2. O'Reilly, Dougald J. W. (2007). Early Civilizations of Southeast Asia by Dougald J. W. O'Reilly - Chenla. ISBN 9780759102798. สืบค้นเมื่อ 30 December 2015.