พระเจ้ายโศวรมันที่ 2

กษัตริย์กัมพูชา

พระเจ้ายโศวรมันที่ 2 (เขมร: យសោវរ្ម័នទី២; ? – ค.ศ. 1166) กษัตริย์แห่งจักรวรรดิขแมร์ เป็นพระเชษฐาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ครองสิริราชสมบัติระหว่าง ค.ศ. 1160–1166 พระองค์ขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2 ใน ค.ศ. 1165 พระองค์ถูกโค่นราชบัลลังก์โดยพระเจ้าตรีภูวนาทิตยวรมัน การปกครองของพระองค์สิ้นสุดพร้อมกับการที่พระองค์ถูกปลงพระชนม์โดยหนึ่งในขุนนางของพระองค์

พระเจ้ายโศวรมันที่ 2
กษัตริย์แห่งจักรวรรดิขแมร์
ครองราชย์ค.ศ. 1160–1166
ก่อนหน้าพระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2
ถัดไปพระเจ้าตรีภูวนาทิตยวรมัน
ประสูติ?
สวรรคตค.ศ. 1166
ศาสนาฮินดูก่อนหน้า พระเจ้ายโศวรมันที่ 2 ถัดไป
พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2 2leftarrow.png Royal arms of Cambodia.svg
กษัตริย์แห่งจักรวรรดิขแมร์
(ค.ศ. 1160–1166)
2rightarrow.png พระเจ้าตรีภูวนาทิตยวรมัน