พระเจ้าตรีภูวนาทิตยวรมัน

พระเจ้าตรีภูวนาทิตยวรมัน (เขมร: ត្រិភុវនាទិត្យវម៌្ម; ? – ค.ศ. 1177) กษัตริย์แห่งจักรวรรดิขแมร์ที่เป็นชาวจีน ราว ค.ศ. 1165 พระองค์ได้โค่นล้มราชบัลลังก์ของพระเจ้ายโศวรมันที่ 2 พร้อมกับสถาปนาพระองค์เป็นกษัตริย์แห่งจักรวรรดิขแมร์

พระเจ้าตรีภูวนาทิตยวรมัน
พระมหากษัตริย์แห่ง จักรวรรดิขแมร์
ครองราชย์ค.ศ. 1166 – ค.ศ. 1177
ก่อนหน้าพระเจ้ายโศวรมันที่ 2
ถัดไปพระเจ้าชัยวรรมันที่ 7
ราชวงศ์ราชวงศ์ตรีภูวนาทิตย์
สวรรคตค.ศ. 1177

ใน ค.ศ. 1177 การรุกรานโดยอาณาจักรจามปาภายใต้การนำของพระเจ้าชัยอินทรวรมันที่ 4 ได้บุกเข้าปล้นเมืองหลวงของขแมร์อย่างยโศธรปุระ พร้อมกับจับพระเจ้าตรีภูวนาทิตยวรมันสำเร็จโทษ ทำให้จักรวรรดิขแมร์เกิดสุญญากาศและไร้กษัตริย์อยู่นานถึง 4 ปี ก่อนที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะสามารถรวบรวมแผ่นดินขึ้นมาใหม่พร้อมกับพิชิตพวกจามปาได้สำเร็จใน ค.ศ. 1181

ก่อนหน้า พระเจ้าตรีภูวนาทิตยวรมัน ถัดไป
พระเจ้ายโศวรมันที่ 2 2leftarrow.png กษัตริย์แห่งจักรวรรดิขแมร์
(ค.ศ. 1166–1177)
2rightarrow.png พระเจ้าชัยวรมันที่ 7