พระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2

กษัตริย์เขมร พระราชบิดาพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

พระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2 (เขมร: ធរណីន្ទ្រវរ្ម័នទី២; ค.ศ. 1125 – 1160) เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรพระนคร ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1150 – 1160

พระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2
พระมหากษัตริย์พระนคร
ครองราชย์ค.ศ. 1150 – 1160
พระองค์ก่อนพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2
พระองค์ถัดไปพระเจ้ายโศวรมันที่ 2
พระราชสมภพค.ศ. 1125
สวรรคตค.ศ. 1160 (35 พรรษา)
อาณาจักรพระนคร
พระมเหสีพระนางศรีชัยราชจุฑามณี
พระราชบุตรพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ราชวงศ์มหิธรปุระ
พระราชบิดาพระเจ้ามหิธราทิตย์
พระราชมารดาพระนางราชปตินทรลักษมี
ศาสนาศาสนาฮินดู

พระราชประวัติ แก้

พระองค์อภิเษกกับพระราชธิดาของพระเจ้าหรรษวรมันที่ 3 คือพระนางศรีชัยราชจุฑามณี ทั้งสองมีพระราชโอรสคือพระเจ้ายโศวรมันที่ 2 และ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ประสูติเมื่อ พ.ศ.1668[1]

พระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2 เป็นพระญาติกับกษัตริย์พระองค์ก่อนคือพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2[2]

ในบันทึกของจีนที่มีชื่อว่า Yuhai encyclopedia ได้บันทึกไว้ว่าใน พ.ศ.1698 เจนละเลาหู่ (ปัจจุบันคือ กัมพูชา) ได้ส่งช้าง 2 เชือกมาถวายเป็นของบรรณาการแด่จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ซ่ง[3]

อ้างอิง แก้

  1. Coedès, George (1968). Walter F. Vella (บ.ก.). The Indianized States of Southeast Asia. trans.Susan Brown Cowing. University of Hawaii Press. ISBN 978-0-8248-0368-1.
  2. Higham, C., 2001, The Civilization of Angkor, London: Weidenfeld & Nicolson, ISBN 9781842125847
  3. Wang Yinglin 王應麟, Yu Hai 玉海, Taipei Hua wen shu ju, Minguo 53, 1964, Reprint of 1343 edn., vol.6, cap.154, 33.
ก่อนหน้า พระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 2 ถัดไป
พระเจ้าสูรยวรรมันที่ 2    
กษัตริย์แห่งจักรวรรดิขแมร์
(ค.ศ. 1150–1160)
  พระเจ้ายโศวรมันที่ 2