พระสิทธานราชา (เขมร: សិទ្ធានរាជា, 1852-?) กษัตริย์แห่ง จักรวรรดิเขมร ครองสิริราชสมบัติจาก พ.ศ. 1888-1889

พระสิทธานราชา
กษัตริย์ แห่ง จักรวรรดิเขมร
ครองราชย์1888-1889
ก่อนหน้าพระบรมนิพพานบท
ถัดไปพระบรมลำพงษ์ราชา
ประสูติพ.ศ. 1852
สวรรคตไม่ปรากฏ
พระนามเต็ม
พระบาทสมเด็จพระสิทธานราชาธิราช รามาธิบดี
ราชวงศ์ราชสกุลตระซ็อกประแอม
พระราชบิดาพระเจ้าแตงหวาน

พระองค์เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 2 และองค์เล็กของ พระเจ้าแตงหวาน ประสูติเมื่อ พ.ศ. 1852 เมื่อ พระบรมนิพพานบท พระบรมเชษฐาธิราชเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 1888 พระองค์จึงสืบราชบัลลังก์ต่อมาขณะพระชนมายุได้ 36 พรรษาแต่ครองสิริราชสมบัติได้ปีเดียวก็สละราชบัลลังก์ให้กับพระราชนัดดาผู้เป็นพระราชโอรสของพระบรมนิพพานบทขึ้นสืบราชบัลลังก์ต่อมาเป็น พระบรมลำพงษ์ราชา

ต่อมาพระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญาเป็น พระมหาอุปยุวราช (กษัตริย์ที่สละราชบัลลังก์แล้ว)