พระเจ้าหรรษวรมันที่ 2

พระเจ้าหรรษวรมันที่ 2 (เขมร: ហស៌វរ្ម័នទី២ พระบาทหรรษวรรมัมที่ ๒, อักษรโรมัน: Harshavarman II) เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรพระนคร ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 941 – 944 ต่อจากพระเจ้าชัยวรรมันที่ 4 พระราชบิดา ซึ่งมีราชธานีอยู่ที่เกาะแกร์[1] หลังจากทรงครองราชย์ได้เพียง 2 ปี กองทัพชวาจากราชวงศ์โจฬะ ได้ยกกองทัพเข้าโจมตีอาณาจักรพระนคร ทำให้อ่อนแอลง

หรรษวรมันที่ 2
พระมหากษัตริย์พระนคร
ครองราชย์ค.ศ. 941 – 944
พระองค์ก่อนพระเจ้าชัยวรมันที่ 4
พระองค์ถัดไปพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2
ราชวงศ์วรมัน
พระราชบิดาพระเจ้าชัยวรมันที่ 4
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

จากนั้นพระองค์ได้ถูกพระภาดาคือ พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ยกทัพเข้าชิงราชสมบัติที่ราชธานีเกาะแกร์ ทำให้พระองค์ทรงสวรรคตในปี ค.ศ. 944 ภายหลังจากสวรรคตได้รับการเฉลิมพระนามเป็น "พระพรหมโลก"(Brahmaloka)[2] พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ทรงย้ายราชธานีจากเกาะแกร์กลับไปที่ ยโศธรปุระ

อ้างอิง แก้

  1. Higham, C., 2001, The Civilization of Angkor, London: Weidenfeld & Nicolson, ISBN 9781842125847
  2. Coedès, George (1968). Walter F. Vella (ed.). The Indianized States of Southeast Asia. trans.Susan Brown Cowing. University of Hawaii Press. ISBN 978-0-8248-0368-1