พระเจ้าชัยวรรมันที่ 4

พระเจ้าชัยวรรมันที่ 4 (เขมร: ជ័យវរ្ម័នទី៤ อักษรโรมัน: Jayavarman IV) เป็นกษัตริย์แห่ง เมืองพระนคร ที่ปกครองจาก ค.ศ. 928 ถึง ค.ศ. 941 นักประวัติศาสตร์หลายคนคิดว่าพระองค์เป็นผู้ชิงอำนาจอย่างไรก็ตามหลักฐานล่าสุดแสดงให้เห็นว่าพระองค์มีสิทธิในราชบัลลังก์ถูกต้องตามกฎหมาย[1][2] พระองค์ทรงเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ประสูติแต่พระนางมเหนทรเทวีพระขนิษฐาของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1[3] พระองค์ทรงสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ที่ 2 ในพระราชอาณาจักรร่วมกันกับพระเจ้าอิศานวรมันที่ 2 โดยทรงอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ทางพระราชมารดา ประวัติศาสตร์จารึกว่าพระองค์ทรงมีความชอบธรรมในราชสมบัติ [4]

พระเจ้าชัยวรรมันที่ 4
ครองราชย์ค.ศ. 928 - ค.ศ. 941
ก่อนหน้าพระเจ้าอิศานวรมันที่ 2
ถัดไปพระเจ้าหรรษวรมันที่ 2
คู่อภิเษกไม่ทราบ
ราชวงศ์ราชวงศ์วรมัน
พระราชบิดาไม่ทราบ (พระราชนัดดาในพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1)
พระราชมารดาพระนางมเหนทรเทวี
(ขนิษฐาในพระเจ้ายโศวรมันที่ 1)
สวรรคตค.ศ. 941

ต่อมาภายหลังที่พระเจ้าหรรษวรมันที่ 1 สวรรคต พระเจ้าอิศานวรมันที่ 2 ทรงอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์แข่งกับพระมาตุลาของพระองค์คือพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ใด้เกิดการแบ่งแยกขึ้นระหว่างกษัตริย์ 2 พระองค์โดยกษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ตามนิตินัยคือ พระเจ้าอีศานวรมันที่ 2 ประทับที่เมืองพระนครยโศธรปุระ (Harshavarman) และกษัตริย์ที่สถาปนาขึ้นอีกพระองค์คือพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ที่ประทับที่เกาะแกร์ (Jayavarman) โดยพระองค์ทรงสถาปนาราชธานีขึ้นที่เกาะแกร์[5] ต่อมาพระเจ้าอิศานวรมันที่ 2 ทรงสิ้นพระชนม์ลงในปี ค.ศ. 928 พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 จึงทรงประกาศความชอบธรรมในราชสมบัติเพียงพระองค์เดียว ทรงโปรดให้สร้างปราสาทถวายแด่เทพเจ้าในศาสนาฮินดูขึ้นที่เกาะแกร์ในปี ค.ศ. 928 เพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าทั้งสามพระองค์คือ พระวิษณุ พระพรหม และพระศิวะ ซึ่งสถาปัตยกรรมแบบเกาะแกร์มีความสวยงามโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะ พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ทรงเป็นพระราชบิดาของพระเจ้าหรรษวรมันที่ 2 ต่อมาพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ได้ชิงราชสมบัติจากโอรสของพระองค์และย้ายราชธานีจากราชธานีเกาะแกร์กลับมาที่ยโศธรปุระ[6]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Phanindra Nath Bose (1927) The Hindu Colony of Cambodia (Asian Library.), Ppublisher: Theosophical Publishing House, Original from the University of Michigan p.410.
  2. Deane H. Dickason (1937) Wondrous Angkor, Publisher: Kelly & Walsh, Original from the University of Michigan p.147.
  3. Kenneth T. So. "Preah Khan Reach and The Genealogy of Khmer Kings" (PDF). Cambosastra. สืบค้นเมื่อ February 16, 2023.
  4. Greater India Society (1940) Journal, Volume 7 , Publisher: Calcutta Greater India Society, Original from the University of Michigan.
  5. Bye, Ollie (Apr 8, 2017). "The History of Southeast Asia: Every Year" (video). youtube.com (ภาษาอังกฤษ). Ollie Bye.
  6. Founded by S. Fukushima. Editors: Dec. 1929- Waldemar George and others. American editorial office: (1932) Formes: An International Review of Plastic Art, Issues 21-25, Publisher: Éditions des quatre chemins, Original from Pennsylvania State University.