พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1

พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 (เขมร: ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី១, อักษรโรมัน: Indravaraman I; สวรรคต พ.ศ. 1432) พระนามเดิมว่า เจ้าชายศรีนทรวรมัน หรือพระนามเต็มว่า ธุลีเชงพระกมรเตงอัญศรีอินทรวรมันเทวะ (ธูลิ เชง วฺระ กํมฺรเตงฺ อญฺ ศฺรีศฺรีนฺทรวรฺมฺมเทว) หรือพระนามหลังสวรรคตว่า พระบาทอิศวรโลก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรพระนคร ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 1420 – 1432 เป็นพระราชโอรสในพระเจ้านฤถิวินทรวรมันซึ่งเป็นพระญาติห่าง ๆ ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 พระนางอินทรลักษมี พระมเหสีของพระองค์สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าปุษกรักษ์

พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1

พระบาทอิศวรโลก
พระมหากษัตริย์พระนคร
ครองราชย์พ.ศ. 1420 – 1432
ราชาภิเษกพ.ศ.1420
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 3
รัชกาลถัดไปพระเจ้ายโศวรมันที่ 1
สวรรคตพ.ศ.1432
หริหราลัย,อาณาจักรพระนคร
พระมเหสีพระนางอินทรลักษมี
พระราชบุตรพระเจ้ายโศวรมันที่ 1
พระนางมเหนทรเทวี
พระนางศรีชัยเทวี
พระมหากษัตริย์พระนคร
พระนามเต็ม
ธุลีเชงพระกมรเตงอัญศรีอินทรวรมันเทวะ
(ธูลิ เชง วฺระ กํมฺรเตงฺ อญฺ ศฺรีศฺรีนฺทรวรฺมฺมเทว)
พระนามเดิม
เจ้าชายศรีนทรวรมัน
ราชวงศ์เกาฑิณยะ-จันทรวงศ์
พระราชบิดาพระเจ้านฤถิวินทรวรมัน
พระราชมารดาพระนางนฤถิวินทรลักษมี
ศาสนาฮินดู

พระราชประวัติ

แก้

พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ขึ้นครองราชย์ที่นครหริหราลัย ในรัชกาลนี้เสตงอัญวามศิวะน้องชายของสุกษมวินทุกะได้เป็นปุโรหิต[1] พราหมณ์ผู้นี้เป็นศิษย์ของเสตงอัญศิวโสมพระราชครูของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 สำหรับเสตงศิวโสมนี้เป็นศิษย์พราหมณ์ศังกราจารย์ นักปราชญ์ศาสนาฮินดูผู้มีความรู้แตกฉานมาก วามศิวะกับศิวโสมได้ร่วมกันสร้างศิวาศรมขึ้นเพื่อประดิษฐานเทวรูป รูปเคารพ ทั้งได้ปฏิบัติบูชาประจำที่ศิวาศรมนั้นจนพราหมณ์ศิวโสมได้รับสมญานาม ศิวาศรมผู้อาวุโส ส่วนพราหมณ์วามศิวะได้สมญานาม ศิวาศรมผู้เยาว์[2] เมื่อศิวโสมถึงแก่กรรม วามศิวะจึงได้ปกครองศิวาศรม พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ทรงโปรดให้พราหมณ์วามศิวะเป็นพระราชครูของพระโอรส (พระเจ้ายโศวรมันที่ 1) ตั้งแต่ทรงพระเยาว์[3]

พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ทรงรวบรวมดินแดนกัมพูชาเป็นปึกแผ่น ทรงริเริ่มสร้างระบบชลประทานทางเหนือของเขตเมืองพระนครเป็นทะเลสาบจำลองขนาดใหญ่กักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานเป็นแบบอย่างกรก่อสร้างในรัชกาลต่อมา ทรงก่อสร้างปราสาทบากอง และปราสาทพระโค[4]

พระองค์สวรรคตเมื่อ พ.ศ. 1432 พระเจ้ายโศวรมันที่ 1 จึงได้ขึ้นครองราชย์ต่อมา

สวรรคต

แก้

พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 สวรรคตเมื่อประมาณ พ.ศ. 1432 มีพระนามเมื่อสวรรคตแล้วว่า"พระบาทอิศวรโลก"[5]

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Bhattacharya, Susmita (December 2009). "The Child Goddess". Wasafiri. 24 (4): 23–25. doi:10.1080/02690050903205611. ISSN 0269-0055.
  2. Iglesias Platas, I.; Fernández Santervas, Y.; Luaces Cubells, C.; García García, J.J.; Pou Fernández, J. (2002). "Intoxicación por dextrometorfano". Anales de Pediatría. 57 (5): 492–493. doi:10.1016/s1695-4033(02)77974-5. ISSN 1695-4033.
  3. Cœdès, George (1968). The Indianized states of Southeast Asia. Honolulu. ISBN 0-7081-0140-2. OCLC 961876784.
  4. . 2006-01-09. doi:10.35802/077583 http://dx.doi.org/10.35802/077583. {{cite journal}}: Cite journal ต้องการ |journal= (help); |title= ไม่มีหรือว่างเปล่า (help)
  5. . 2006-01-09. doi:10.35802/077583 http://dx.doi.org/10.35802/077583. {{cite journal}}: Cite journal ต้องการ |journal= (help); |title= ไม่มีหรือว่างเปล่า (help)