พระไชยเชษฐาที่ 2

พระไชยเชษฐาที่ 2 (ជ័យជេដ្ឋាទី២; 2119-2171) กษัตริย์แห่งกัมพูชาซึ่งครองสิริราชสมบัติจาก อุดงมีชัย 40 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของ กรุงพนมเปญ ในทุกวันนี้ระหว่างปี พ.ศ. 2161 ถึง 2171 เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ของ พระบรมราชาที่ 7 หรือ พระศรีสุพรรณมาธิราช (พ.ศ. 2143-2161) พระองค์ได้ย้ายราชธานีจาก ศรีสุนทร ไปยัง อุดงมีชัย และพระองค์ได้ร่วมมือกับญวนในการต่อสู้กับสยาม[1][2] พระไชยเชษฐาที่ 2 เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2171 ที่ อุดงมีชัย ขณะพระชนมายุได้ 52 พรรษาหลังจากครองสิริราชสมบัติได้ 10 ปีโดย พระยาตู ผู้เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ได้ขึ้นสืบราชสมบัติต่อมาเป็น พระศรีธรรมราชาที่ 2

พระไชยเชษฐาที่ 2
พระมหากษัตริย์กัมพูชา
ครองราชย์พ.ศ. 2161-2171
รัชกาลก่อนหน้าพระบรมราชาที่ 7
รัชกาลถัดไปพระศรีธรรมราชาที่ 2
ประสูติพ.ศ. 2119
สวรรคตพ.ศ. 2171
พระอัครมเหสีสมเด็จพระภัควดีวรสัตรี
พระราชบุตรเจ้าพระยากูร์
เจ้าพระยานูร์
เจ้าพระยาจัน
ราชวงศ์ราชวงศ์วรมัน
พระราชบิดาพระบรมราชาที่ 7
พระราชมารดาสมเด็จพระภัควดีสุชาติชาตามหากษัตรี

อ้างอิง แก้

  1. Henry Kamm (1998). Cambodia: report from a stricken land. Arcade Publishing. p. 23. ISBN 1-55970-433-0. chey chettha II.
  2. Robert M. Salkin; Trudy Ring (1996). Paul E. Schellinger; Robert M. Salkin (บ.ก.). Asia and Oceania. International Dictionary of Historic Places. Vol. 5. Taylor & Francis. p. 354. ISBN 1-884964-04-4.