พระบรมราชาที่ 6

กษัตริย์กัมพูชา

พระบรมราชาที่ 6 หรือ เจ้าพญาอน หรือเจ้าพญานง ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์สุดท้ายของสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 (พระยาละแวก) หลังจากพระราชภาติยะของพระองค์คือพระบรมราชาที่ 5 เสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 2142 พระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติและปราบปรามกบฏจามได้สำเร็จ ต่อมามีกลุ่มของพระแก้วฟ้าก่อกบฏ พระองค์พยายามขอความช่วยเหลือจากสเปน แต่ไม่สำเร็จ ในที่สุดพระองค์ถูกปลงพระชนม์เมื่อราว พ.ศ. 2143 พระแก้วฟ้าขึ้นครองราชย์แทนทรงพระนามว่าพระแก้วฟ้าที่ 1

พระบรมราชาที่ 6
พระมหากษัตริย์กัมพูชา
ครองราชย์พ.ศ. 2142-2143
รัชกาลก่อนหน้าพระบรมราชาที่ 5
รัชกาลถัดไปพระแก้วฟ้าที่ 1
สวรรคตพ.ศ. 2143
พระนามเดิม
เจ้าพระยานวง
ราชวงศ์ราชวงศ์วรมัน
ราชสกุลราชสกุลตระซ็อกประแอม
พระราชบิดาสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 (พระยาละแวก)

อ้างอิง

แก้
  • Chroniques Royales du Cambodge de 1594 à 1677. École française d'Extrême Orient. Paris 1981 ISBN 2855395372
  • Achille Dauphin-Meunier Histoire du Cambodge P.U.F Paris 1968.
  • Bernard-Philippe Groslier avec la collaboration de C.R. Boxer Angkor et le Cambodge au XVIe siècle d'après les sources portugaises et espagnoles, p.26 Tableau III « Succession d'Ang Chan » P.U.F (Paris) 1958;