พระบรมราชาที่ 5

กษัตริย์กัมพูชา

พระบรมราชาที่ 5 หรือสมเด็จพระราชโองการ พระบรมราชาธิราชรามาธิบดี เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 (นักพระสัตถา) ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2122 พระราชบิดาอภิเษกให้เป็นพระมหากษัตริย์พร้อมพระองค์และพระไชยเชษฐาที่ 1 เมื่อราว พ.ศ. 2129 หลังจากกรุงละแวกแตก พระองค์ได้หนีไปกับพระราชบิดาและพระเชษฐา จนทั้งสองพระองค์สิ้นพระชนม์ไปใน พ.ศ. 2139 หลังจากพระบาทรามเชิงไพรสวรรคตใน พ.ศ. 2139 ได้มีพ่อค้าชาวสเปนและโปรตุเกสสนับสนุนพระองค์ขึ้นครองราชย์ที่เมืองศรีสุนทร ต่อมามีกบฏมุสลิมจามต่อต้านพระองค์ ในที่สุด พระองค์ถูกปลงพระชนม์ใน พ.ศ. 2142

พระบรมราชาที่ 5
กษัตริย์แห่งกัมพูชา
กษัตริย์แห่งกัมพูชา
ครองราชย์ค.ศ.1597–1599
ก่อนหน้าพระรามที่ 2
ถัดไปพระบรมราชาที่ 6
คู่อภิเษกParama Kshatriyi
พระนามเต็ม
พระบาทสมเด็จพระบรมราชารามาธิบดี พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดีศรีสุนทรมหานครอินทรปัตถ์
Brhat Pada Samdach Brhat Parama Rajadhiraja Ramadipati Parama Bupati Krung Kampuja Adipati Sri Sundhara Brhat Maha Negara Indraprastha
พระราชบิดาสัตถาที่ 1
พระราชมารดาChakrapati
ประสูติค.ศ.1579
สวรรคตค.ศ.1599
Pot Rat, กัมพูชา

อ้างอิงแก้ไข