พระเจ้าภววรมันที่ 1

พระเจ้าภววรมันที่ 1 (เขมร:ភវវរ្ម័នទី១ อักษรโรมัน: Bhavavarman I ) ครองราชย์ ค.ศ. 550 - ค.ศ. 600 พระเจ้าภววรมันที่ 1 พระมหากษัตริย์แห่ง อาณาจักรเจนละ ทรงเป็นเชษฐาของ พระเจ้ามเหนทรวรมัน พระองค์ทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ในอาณาจักรฟูนันทรงปกครองเมืองภวปุระ พระองค์ได้ร่วมกันกับเจ้าชายจิตรเสนยกกองทัพเข้าชิงราชสมบัติจาก พระเจ้ารุทรวรมัน เพราะเห็นว่าพระเจ้ารุทรวรมันขาดความชอบธรรมในการขึ้นครองราชสมบัติโดยหลังจากที่ พระเจ้าเกาฑิณยะชัยวรมัน สวรรคตพระเจ้ารุทรวรมันทรงสังหารรัชทายาทที่ชอบธรรมที่ประสูติจากพระอัครมเหสี แล้วทรงขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งฟูนัน. พระเจ้าภววรมันที่ 1 มีชัยชนะเหนือพระเจ้ารุทรวรมันและยึดราชธานีวยาธปุระได้สำเร็จจากนั้นทรงใช้เวลาอีกหลายปีในศึกสงครามเพื่อรวบรวมและขยายอาณาจักร เจ้าชายจิตรเสนเป็นแม่ทัพที่เกรียงไกรทรงยกกองทัพเข้าปราบปรามหัวเมืองต่างๆในอาณาจักรฟูนันเพื่อรวมเข้ากับอาณาจักรเจนละ พระเจ้าภววรมันที่ 1 ทรงเข้าพิธีราชาภิเษกในปี ค.ศ. 550 ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรเจนละ ทรงสวรรคตในปี ค.ศ. 600 เจ้าชายจิตรเสน (พระเจ้ามเหนทรวรมัน)ได้ชิงราชสมบัติจากพระโอรสของพระองค์และขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรเจนละ [1][2]

พระเจ้าภววรมันที่ 1

พระ กมรตาง อัญ ศรีภววรมัน
(วฺระ กมฺรตางฺ อญฺ ศรีภฺววรฺมฺม)
มหาราชาธิราช,ภววรมันมหาราช
ครองราชย์ค.ศ. 550 - ค.ศ. 600
ราชาภิเษกค.ศ. 550
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้ารุทรวรมัน
รัชกาลถัดไปพระเจ้ามเหนทรวรมัน
พระมเหสีพระนางกัมพุชราชลักษมี
ราชวงศ์ราชวงศ์วรมัน
(ราชสกุลเกาฑิณยะ)
พระราชบิดาศรีปฤถิวีนทรวรมัน
ประสูติภวปุระ,อาณาจักรฟูนัน
สวรรคตค.ศ. 600
ภวปุระ,อาณาจักรเจนละ
ศาสนาศาสนาพราหมณ์ฮินดู ( ไศวนิกาย )

อ้างอิงแก้ไข

  1. Claude Jacques, “'Funan', 'Zhenla'. The reality concealed by these Chinese views of Indochina”, in R. B. Smith and W. Watson (eds.), Early South East Asia: Essays in Archaeology, History, and Historical Geography, New York, Oxford University Press, 1979, pp. 371–9, p. 373.
  2. สถาบันกษัตริย์เขมรโบราณจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ,หอสมุดวังท่าพระ(PDF)