พระนางกุลประภาวดี

พระนางกุลประภาวดี (เขมร: កុលប្រភាវតី อักษรโรมัน: Queen Kulaprabhavati)

พระนางกุลประภาวดี
កុលប្រភាវតី
กษัตริยานีแห่งฟูนัน
ครองราชย์ค.ศ. 514 - ค.ศ. 517
• อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์
(ค.ศ. 529 - ค.ศ. 550)
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าเกาฑิณยะชัยวรมัน
รัชกาลถัดไปพระเจ้ารุทรวรมัน
พระราชสวามีพระเจ้าเกาฑิณยะชัยวรมัน
พระราชบุตรเจ้าชายกุณณะวรมัน
พระนามเต็ม
ธุลีเชงพระกมรเตงอัญ กัมพุชราชลักษมี
ราชวงศ์ราชวงศ์วรมัน
• ราชสกุลกัมพุช
(ประสูติ)
• ราชสกุลเกาฑิณยะ
(อภิเษกสมรส)

พระราชประวัติ

แก้

พระนางกุลประภาวดีทรงเป็นกษัตริยานีแห่งฟูนัน ค.ศ. 514 - ค.ศ. 517[1] , อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ ค.ศ. 529 - ค.ศ. 550 พระนางกุลประภาวดี ทรงเป็นพระอัครมเหสีใน พระเจ้าเกาฑิณยะชัยวรมัน พระนางคือราชนารีแห่งภวปุระที่ถูกส่งมาอภิเษกเชื่อมไมตรีระหว่างสองราชวงศ์ พระนางทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ในราชวงศ์เป็นที่เคารพนับถือของสมาชิกในราชวงศ์ เมื่อพระราชสวามีสวรรคตในปี ค.ศ. 514 พระเจ้ารุทรวรมันได้ยกทัพเข้ามาชิงราชสมบัติ และสังหารเจ้าชายกุณณะวรมันพระราชโอรสของพระนางและรัชทายาท[2]

ต่อมาด้วยการสนับสนุนของเชื้อพระวงศ์และพราหมณ์บางส่วน จึงสถาปนาพระนางขึ้นเป็นกษัตริยานีแห่งฟูนัน ในปี ค.ศ. 514 เฉลิมพระนาม ธุลีเชงพระกมรเตงอัญ กัมพุชราชลักษมี (ไม่ระบุว่ามีพิธีราชาภิเษกหรือไม่) ซึ่งถือเป็นองค์ที่ 2 ต่อจาก พระนางโสมา พระนางได้ทำสงครามเพื่ออ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์กับพระเจ้ารุทรวรมัน ต่อมาในปี ค.ศ.517 พระเจ้ารุทรวรมันซึ่งอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์เช่นเดียวกันได้ส่งราชฑูตไปถวายราชบรรณาการแด่ฮ่องเต้จีน ฮ่องเต้จีนจึงให้การรับรองสถานะของพระเจ้ารุทรวรมัน ต่อมา พระเจ้าภววรมันที่ 1 และ พระเจ้ามเหนทรวรมัน แห่งภวปุระได้ยกทัพเข้าชิงราชสมบัติจาก พระเจ้ารุทรวรมัน และเข้าโจมตีวยาธปุระ เมื่อยึดวยาธปุระได้แล้วก็ไม่ทรงปกครองวยาธปุระ ทรงกลับไปครองภวปุระตามเดิมปล่อยให้พระนางกุลประภาวดีปกครองต่อไปจนถึงปี ค.ศ.550[3] ภายหลังเมื่อพระนางสิ้นพระชนม์ฟูนันก็ไม่ได้สถาปนากษัตริย์พระองค์ใดอีกพระเจ้ามเหนทรวรมันจึงรวมดินแดนในอาณาจักรฟูนันทั้งหมดเข้ากับอาณาจักรเจนละ

อ้างอิง

แก้
  1. Jacobsen, Trudy, Lost goddesses: the denial of female power in Cambodian history, NIAS Press, Copenhagen, 2008
  2. อาณาจักรขอมพุทธศตวรรษที่ 11-19,digitalschool.club
  3. Jacobsen, Trudy, Lost goddesses: the denial of female power in Cambodian history, NIAS Press, Copenhagen, 2008
ก่อนหน้า พระนางกุลประภาวดี ถัดไป
พระเจ้ารุทรวรมัน
Liútuóbámó 留陁跋摩
  พระมหากษัตริย์แห่งจักรวรรดิเขมร )
(ค.ศ. 529 - ค.ศ. 550)
  พระเจ้าภววรมันที่ 1
Bópóbámó 撥婆跋摩