เจ้ากอง หรือขุนหลวงพระเสด็จกอน เดิมคือขุนหลวงกอง หรือ กอน หรือกน เกิดเมื่อประมาณ พ.ศ. 2019 รับราชการในรัชสมัยพระศรีสุคนธบท ต่อมา ใน พ.ศ. 2051 ได้ก่อกบฏและตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองบาสาณ พระศรีสุคนธบทหนีไป จนถูกปลงพระชนม์ที่แม่น้ำสตึงแสน (แถวบริเวณเมืองกำปงธม จังหวัดกำปงธมในปัจจุบัน) ส่วนเจ้าพระยาจันทราชาหนีไปกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้ออกมาครองราชสมบัติที่เมืองโพธิสัตว์ภายใต้การสนับสนุนของสยาม ต่อมา ทั้งสองฝ่ายได้ยกทัพมารบกัน และเจ้ากองเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เมื่อ พ.ศ. 2072 และถูกประหารชีวิต

เจ้ากอง
King Srey Chetha.jpg
พระอิสริยยศพระมหากษัตริย์กัมพูชา
(โดยปราบดาภิเษก)
ราชวงศ์พระเสด็จกัน
ครองราชย์พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
ค.ศ. 1498 - 1505
รัชกาลก่อนพระศรีสุคนธบท (พญาขัต)
รัชกาลถัดไปพระบรมราชาที่ 2 (พญาจันทน์)
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพพุทธศักราช 1483
สวรรคตพุทธศักราช 1529
พระราชบิดาพระพิชัยเนียกคำ (ពិជ័យនាគគឹម)
พระราชมารดานักพระมารดาบาล (អ្នកព្រះមាតាបាន)
พระอัครมเหสีไม่ปรากฏ
พระราชบุตรไม่ปรากฏ

อ้างอิงแก้ไข

  • ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา แปลโดย พันตรีหลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนรัชต์). นนทบุรี. สำนักพิมพ์ศรีปัญญา. 2550