พระนารายณ์รามาธิบดี

กษัตริย์กัมพูชา

พระนารายน์รามาธิบดี หรือ สมเด็จพระนารายณ์ราชาที่ 1 เป็นพระมหากษัตริย์กัมพูชาที่ครองราชย์ในระยะเวลาสั้นๆ พระองค์เป็นพระราชโอรสของพระบรมราชารามาธิบดีที่ 1 หรือเจ้าพญายาต เสด็จขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาใน พ.ศ. 1976 เสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 1980 หลังจากพระองค์สวรรคตแล้ว สมเด็จพระศรีราชา พระอนุชาของพระองค์ขึ้นครองราชย์ต่อมา และได้สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ไว้ที่เขาพนมโฎนปึญ หลังการสวรรคตของพระองค์ได้เกิดความร้าวฉานในพระราชวงศ์ เกิดการแย่งชิงราชสมบัติระหว่างสมเด็จพระศรีราชา พระอนุชา และพระศรีสุริโยทัย พระโอรสของพระองค์[1].

สมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี
พระมหากษัตริย์กัมพูชา
ครองราชย์พ.ศ. 1976-1980
รัชกาลก่อนหน้าพระบรมราชา (เจ้าพระยาญาติ)
รัชกาลถัดไปพระศรีราชา
ประสูติไม่ปรากฏ
สวรรคตพ.ศ. 1980
พระมเหสีสมเด็จพระภัควดีศรีพระเกษ
พระราชบุตรพระศรีสุริโยไทยราชา
พระนามเต็ม
พระราชโองการพระนารายณ์รามาธิบดี
พระนามเดิม
พระนารายณ์รามาธิบดี
ราชวงศ์ราชวงศ์วรมัน
ราชสกุลราชสกุลตระซ็อกประแอม
พระราชบิดาพระบรมราชา (เจ้าพระยาญาติ)
พระราชมารดาสมเด็จพระสันทมิตรา

อ้างอิง แก้

  • ศานติ ภักดีตำ. เขมรสมัยหลังพระนคร. กทม. มติชน.2556
  1. Bernard Philippe Groslier Angkor et le Cambodge au แม่แบบ:S- d'après les sources portugaises et espagnoles Tableau I & II, p.24-25 « Succession de Ponhea Yat selon les chroniques de Moura et de Garnier » P.U.F (Paris) 1958