พระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 1

กษัตริย์กัมพูชา

พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 1 (เขมร: ធរណីន្ទ្រវរ្ម័នទី១; สวรรคต ค.ศ. 1113) เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรพระนคร ครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ. 1107 – 1113 พระองค์ขึ้นสืบราชบัลลังก์หลังการเสด็จสวรรคตของพระอนุชาของพระองค์คือ พระเจ้าชัยวรมันที่ 6[1]: 110  พระองค์อภิเษกกับพระนางวิชเยนทรลักษมี อดีตพระมเหสีของพระเจ้าชัยวรมันที่ 6[2]: 153  พระองค์ถูกสังหารระหว่างการสู้รบกับพระราชนัดดาของพระองค์คือ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เหตุการณ์นี้จารึกไว้ในจารึกบ้านธาตุ[3]

พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 1
พระมหากษัตริย์พระนคร
ครองราชย์ค.ศ. 1107 – 1113
พระองค์ก่อนพระเจ้าชัยวรมันที่ 6
พระองค์ถัดไปพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2
สวรรคตค.ศ. 1113
พระมเหสีพระนางวิชเยนทรลักษมี
ราชวงศ์วรมัน

อ้างอิง

แก้
  1. Higham, C., 2001, The Civilization of Angkor, London: Weidenfeld & Nicolson, ISBN 9781842125847
  2. Coedès, George (1968). Walter F. Vella (บ.ก.). The Indianized States of Southeast Asia. trans.Susan Brown Cowing. University of Hawaii Press. ISBN 978-0-8248-0368-1.
  3. The Civilization of Angkor, Charles Higham, University of California Press, 2004, pp. 112-113.
ก่อนหน้า พระเจ้าธรณีนทรวรมันที่ 1 ถัดไป
พระเจ้าชัยวรรมันที่ 6    
กษัตริย์แห่ง จักรวรรดิเขมร
(1107–1113)
  พระเจ้าสูรยวรรมันที่ 2