กองทัพประชาชนลาว

กองทัพประชาชนลาว (ກອງທັບປະຊາຊົນລາວແຫ่ງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຍປະຊາຊົນລາວ) มีสาขาประกอบด้วย กองทัพอากาศ และ กองทัพเรือ

กองทัพประชาชนลาว
Emblem of Lao People's Army.svg
ตราราชการกองทัพประชาชนลาว
ก่อตั้ง ค.ศ 1949
คำขวัญประจำกองทัพ
  • "รับใช้ประชาชน เสียสละเพื่อชาติ"
  • ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ເສຍສະຫຼະເພື່ອຊາດ
เหล่า Emblem of Lao People's Army.svg กองทัพบกประชาชนลาว (รวม กองทัพเรือประชาชนลาว)

Roundel of Laos.svg กองทัพอากาศประชาชนลาว[1]

ที่ตั้ง บก. ลาว นครหลวงเวียงจันทน์, ประเทศลาว
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พันเอก บุนยัง วอละจิด ประธานประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก จันสะหมอน จันยะลาด
หัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพ พลโท สุวอน เลืองบุนมี
กำลังพล
อายุเริ่มบรรจุ 15 ปี
ประชากร
ในวัยบรรจุ
ชาย 1,500,625  อายุ 15–49 (ปี 2005),
หญิง 1,521,116  อายุ 15–49 (ปี 2005)
ประชากร
ฉกรรจ์
ชาย 954,816 , อายุ 15–49 (ปี 2005),
หญิง 1,006,082 , อายุ 15–49 (ปี 2005)
ยอดกำลังประจำการ 29,100
รายจ่าย
งบประมาณ 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1996-97)
ร้อยละต่อจีดีพี 0.5% (2006)
อุตสาหกรรม
แหล่งผลิตนอกประเทศ ธงของสหรัฐ สหรัฐ
ธงของประเทศจีน จีน
ธงของประเทศรัสเซีย รัสเซีย
ธงของประเทศคิวบา คิวบา
ธงของประเทศเวียดนาม เวียดนาม
ธงของประเทศเกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือ
ธงของประเทศมองโกเลีย มองโกเลีย
ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส
ธงของประเทศอินเดีย อินเดีย
ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน
บทความที่เกี่ยวข้อง
ประวัติ ประวัติศาสตร์ทางทหารของลาว
สงครามอินโดจีนครั้งที่ 1
สงครามกลางเมืองลาว
การจลาจลในลาว
สมรภูมิบ้านร่มเกล้า
ยศ ยศทหารลาว
ลำดับเกียรติเครื่องอิสริยาภรณ์

ประวัติแก้ไข

กองทัพประชาชนลาว (ກອງທັບປະຊາຊົນລາວແຫ່ງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຍປະຊາຊົນລາວ) (LPAF) เป็นกองทัพขนาดเล็กและมียุทธโธปกรณ์ล้าสมัย อาวุธส่วนใหญ่เป็นอาวุธในช่วงสงครามเย็น ส่วนใหญ่ภารกิจของกองทัพประชาชนลาวคือการป้องกันชายแดน

เกียรติประวัติแก้ไข

โครงสร้างแก้ไข

กองทัพประชาชนลาว อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ แบ่งการบัญชาการออก 4 กรมใหญ่ ประกอบด้วย

1. กรมใหญ่เสนาธิการกองทัพ (ກົມໃຫຍ່ເສນາທິການກອງທັບ) มีหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพ (อัตรายศ พลตรี - พลโท) เป็นผู้บัญชาการ เป็นหน่วยงานหลักของภาระกิจตามยุทธศาสตร์ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ภารกิจในการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของกองทัพ การเตรียมพร้อมในการสู้รบ และภารกิจด้านการช่วยเหลือประชาชน โดยหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพ มีอำนาจในการแต่งตั้งนายทหารชั้นร้อยตรี - ร้อยโท

2. กรมใหญ่การเมืองกองทัพ (ກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບ)

3. กรมใหญ่พลาธิการกองทัพ (ກົມໃຫຍ່ພະລາທິການກອງທັບ)

4. กรมใหญ่เทคนิคกองทัพ (ກົມໃຫຍ່ເຕັກນິກກອງທັບ)

        

การบังคับบัญชาแก้ไข

กองทัพประชาชนลาว แบ่งระดับการบังคับบัญชาออกเป็น 11 ชั้น ประกอบด้วย

ชั้น ตำแหน่ง ชั้นยศ
1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ พลโท - พลเอก
2 - รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ

- หัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพ

- หัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพ

พลโท - พลเอก
3 - หัวหน้ากรมใหญ่พลาธิการกองทัพ

- หัวหน้ากรมใหญ่เทคนิคกองทัพ

- หัวหน้าห้องการกระทรวงป้องกันประเทศ

- หัวหน้าวิทยาลัยป้องกันชาติไกสอน พมวิหาน

- รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพ, รองหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกองทัพ

พลจัตวา - พลตรี
4 - รองหัวหน้ากรมใหญ่พลาธิการกองทัพ, รองหัวหน้ากรมใหญ่เทคนิคกองทัพ,

รองหัวหน้าห้องการกระทรวงป้องกันประเทศ

- หัวหน้าห้องการคณะกรรมการป้องกันชาติ-ป้องกันความสงบศูนย์กลาง

- หัวหน้ากรม 213

- หัวหน้าองค์การอัยการทหารชั้นสูง

- ประธานศาลทหารชั้นสูง

- หัวหน้าสถาบันวิทยาศาสตร์ป้องกันชาติ, หัวหน้าสถาบันการร่วมมือสากลป้องกันชาติ

- หัวหน้าเขตทหาร

พลจัตวา - พลตรี
5 - หัวหน้ากองพลใหญ่

- หัวหน้ากรม

- หัวหน้ากองบัญชาการทหารเหล่ารบ

- หัวหน้ากองบัญชาการทหารนครหลวงเวียงจันทน์, หัวหน้ากองบัญชาการทหารแขวง (17 แขวง)

- ที่ปรึกษาทูตด้านการทหาร (ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร)

- หัวหน้าห้องการกรมใหญ่

- หัวหน้าวิทยาคาร (โรงเรียนทหาร)

- หัวหน้าห้องการชาวหนุ่ม, หัวหน้าห้องการสหพันธ์แม่หญิง, หัวห้องการกรรมบาล

- รองหัวหน้าวิทยาลัยป้องกันชาติไกสอน พมวิหาน, รองหัวหน้าห้องการคณะกรรมการป้องกันชาติ-ป้องกันความสงบศูนย์กลาง, รองหัวหน้ากรม 213,

รองหัวหน้าองค์การอัยการทหารชั้นสูง,รองประธานศาลทหารชั้นสูง,รองหัวหน้าสถาบันวิทยาศาสตร์ป้องกันชาติ, รองหัวหน้าสถาบันการร่วมมือสากลป้องกันชาติ,

รองหัวหน้าเขตทหาร

พันเอก - พลจัตวา
6 - หัวหน้ากองพลน้อย

- รองหัวหน้ากองพลใหญ่/ รองหัวหน้ากรม/ รองหัวหน้ากองบัญชาการทหารเหล่ารบ/ หัวหน้ากองบัญชาการทหารนครหลวง, แขวง

- หัวหน้าห้องการเมืองหรือห้องการบริหาร ในกรมใหญ่หรือห้องว่าการกระทรวง

- รองหัวหน้าห้องการกรมใหญ่

- หัวหน้ากรม ที่ขึ้นกับเขตทหาร

- หัวหน้าคณะวิชา ในวิทยาลัยป้องกันชาติไกสอน พมวิหาน

- หัวหน้าองค์การอัยการทหารภาค

- ประธานศาลทหารภาค

- รองที่ปรึกษาทูตด้านการทหาร

- หัวหน้าห้อง ในกองพล/ กองบัญชาการทหารนครหลวง, แขวง

- รองหัวหน้าห้องการชาวหนุ่ม, รองหัวหน้าห้องการสหพันธ์แม่หญิง, รองหัวห้องการกรรมบาล

พันโท - พันเอก
7 - หัวหน้ากองพันใหญ่

- รองหัวหน้ากองพลน้อย

- รองหัวหน้าห้องการเมืองหรือการบริหาร ในกรมใหญ่หรือห้องว่าการกระทรวง

- หัวหน้ากองบัญชาการทหารเมือง/ เทศบาล/ นคร (ระดับอำเภอ)

- หัวหน้าแผนก ในกรมใหญ่หรือห้องว่าการกระทรวง

- รองหัวหน้าห้องการเมือง หรือห้องการบริหาร ในกองพล/ กองบัญชาการทหารนครหลวง, แขวง

- รองหัวหน้ากรม ที่ขึ้นกับเขตทหาร

- รองหัวหน้าห้อง ในกองพล/ กองบัญชาการทหารนครหลวง, แขวง

- รองหัวหน้าคณะวิชา ในวิทยาลัยป้องกันชาติไกสอน พมวิหาน/ วิทยาคาร

- รองหัวหน้าองค์การอัยการทหารภาค, รองประธานศาลทหารภาค

พันโท - พันเอก
8 - หัวหน้ากองพันน้อย

- รองหัวหน้ากองพันใหญ่

- รองหัวหน้ากองบัญชาการทหารเมือง/ เทศบาล/ นคร

พันตรี - พันโท
9 - หัวหน้ากองร้อย

- รองหัวหน้ากองพันน้อย

- หัวหน้าแขนงในกองพันใหญ่

- รองหัวหน้าแผนกในเขตทหาร/ กองพล/ กองบัญชาการทหารนครหลวง, แขวง

- รองหัวหน้าคณะวิชา ในวิทยาคาร

- ผู้ช่วยงานแผนกในกระทรวง หรือแผนกในหน่วยงานที่เทียบเท่ากระทรวง

พันตรี - พันโท
10 - หัวหน้าหมวด

- รองหัวหน้ากองร้อย

- ผู้ช่วยงานแผนก หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าแผนก

ร้อยเอก - พันตรี
11 - รองหัวหน้าหมวด

- ผู้ช่วยงานแขนง หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าแขนง

ร้อยตรี - ร้อยเอกงบประมาณแก้ไข

บุคลากรแก้ไข

กำลังพลประจำการแก้ไข

กำลังพลสำรองแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

เครื่องหมายเหล่าทัพและเครื่องแบบแก้ไข

เครื่องหมายเหล่า ชั้นนายพล - นายพัน ชั้นนายร้อย
นายพล
เหล่ารบ
เหล่าเสนารักษ์
เหล่าลำเลียง
เหล่ารบพิเศษ
เหล่ารบรถถังยานเกราะ
เหล่ารบปืนใหญ่ป้องกันอากาศ
เหล่ารบสื่อสาร
เหล่ารบช่างแสง
เหล่ารบเคมี
ทหารอากาศ

ยุทธภัณฑ์แก้ไข

อาวุธประจำกายแก้ไข

ປືນ AK-47แก้ไข


ปืนเล็กยาวแก้ไข

อาวุธประจำหน่วยแก้ไข

รถถังแก้ไข

ภาพ ชื่อ ชนิด ที่มา จำนวน
  T-72B1[2] รถถังรบ   รัสเซีย Unknown[2]
  พีที-76 รถถังเบา   สหภาพโซเวียต 80
  Type 59 รถถังรบ   จีน 120
  [[1]] รถถังเบา   สหภาพโซเวียต Unknown[2]
  BTR-60P รถถังหุ้มเกราะ   สหภาพโซเวียต 70
  BTR-152 รถถังหุ้มเกราะ   สหภาพโซเวียต 45
  ZSU-23-4 รถถังหุ้มเกราะต่อต้านอากาศยานเบา   สหภาพโซเวียต 30

ปืนใหญ่แก้ไข

ภาพ ชื่อ ชนิด ที่มา จำนวน
  M-30 122 mm howitzer field howitzer   สหภาพโซเวียต 24
  130 mm towed field gun M1954 (M-46) field gun   สหภาพโซเวียต 16
  122 mm howitzer 2A18 (D-30) Howitzer   สหภาพโซเวียต 48
  M114 155 mm howitzer howitzer   สหรัฐ 10
  M101 howitzer 105mm (towed) : M-101   สหรัฐ 25
  M116 howitzer 75mm (towed) : M-116 pack   สหรัฐ 10

อาวุธป้องกันภัยทางอากาศแก้ไข

ภาพ ชื่อ ชนิด ที่มา จำนวน
  Strela 2 Surface to air missile   สหภาพโซเวียต 120
  57 mm AZP S-60 Automatic anti-aircraft gun   สหภาพโซเวียต 18
  37 mm automatic air defense gun M1939 (61-K) Air defense gun   สหภาพโซเวียต 18
  ZU-23-2 anti-aircraft gun   สหภาพโซเวียต 48
  ZPU auto anti-aircraft gun   สหภาพโซเวียต 100+
K-13 (missile) air-to-air missile   สหภาพโซเวียต

ปืนครกแก้ไข

ศาลทหารแก้ไข

ความสัมพันธ์ทางทหารแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "The World Factbook — Central Intelligence Agency". www.cia.gov.
  2. 2.0 2.1 2.2 Fediushko, Dmitry (19 December 2018). "Russia begins deliveries of upgraded T-72B1 MBTs to Laos". IHS Jane's 360. Moscow. Archived from the original on 19 December 2018. สืบค้นเมื่อ 19 December 2018.
  3. http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/laos/la_appen.html
  4. http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/laos/la_appen.html
  5. http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/laos/la_appen.html
  6. http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/laos/la_appen.html

หนังสืออ่านเพิ่มเติมแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข