รายชื่อพรรคการเมืองในประเทศลาว

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ในปัจจุบัน ลาวใช้ระบบพรรคการเมืองเดียวโดยพรรคที่มีอำนาจคือ พรรคปฏิวัติประชาชนลาว แนวลาวส้างซาด เป็นองค์กรหลักที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและไม่เกี่ยวกับพรรคการเมือง

พรรคการเมืองในอดีต

แก้