อาณาจักรปี้นยะ

อาณาจักรปี้นยะ (พม่า: ပင်းယခေတ်, ออกเสียง: [pɪ́ɴja̰ kʰɪʔ]) อาณาจักรที่ปกครองพม่าตอนกลางระหว่าง ค.ศ. 1313–1365 เป็นรัฐที่สืบต่อจากอาณาจักรมยีนไซ่ง์ที่ปกครองพม่าตอนบนระหว่าง ค.ศ. 1297–1313 สถาปนาขึ้นเป็นรัฐที่ปกครองสืบต่อจากอาณาจักรพุกามโดยนิตินัย โดยพระเจ้าสีหตูแห่งปี้นยะ

อาณาจักรปี้นยะ
ပင်းယခေတ်
อาณาจักร

ค.ศ. 1313–ค.ศ. 1365
 

อาณาจักรปี้นยะประมาณ ค.ศ. 1350
เมืองหลวง ปี้นยะ
ภาษา พม่า (ราชการ)
มอญ, ไทใหญ่
ศาสนา พุทธเถรวาท
พุทธแบบอะยี
ความเชื่อเรื่องวิญญาณ
การปกครอง ราชาธิปไตย
กษัตริย์
 -  ค.ศ. 1313–1325 พระเจ้าสีหตู
 -  ค.ศ. 1325–1340 อุซะนาที่ 1
 -  ค.ศ. 1344–1350 กะยอชวาที่ 1
 -  ค.ศ. 1359–1364 นราธู
ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
 -  ค.ศ. 1340–1344 สีตู
สภานิติบัญญัติ ลุตอ
ยุคประวัติศาสตร์ สงครามกลางเมือง
 -  สถาปนาอาณาจักรมยีนไซ่ง์ 17 ธันวาคม 1297
 -  สถาปนาอาณาจักรปี้นยะ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1313
 -  ซะไกง์แยกออก ค.ศ. 1315–1317 (พฤตินัย)
ค.ศ. 1325 (นิตินัย)
 -  การต่อสู้ของอุซะนาที่ 1กะยอชวาที่ 1 ค.ศ. 1325–1344
 -  ตองอูแยกออก ค.ศ. 1358–1359
 -  เมืองมอโจมตี ค.ศ. 1358–1364
 -  สถาปนาอาณาจักรอังวะ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1365
พื้นที่
 -  ค.ศ. 1313 140,000 ตร.กม. (54,054 ตารางไมล์)
 -  ค.ศ. 1325 100,000 ตร.กม. (38,610 ตารางไมล์)
 -  ค.ศ. 1360 80,000 ตร.กม. (30,888 ตารางไมล์)
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ  พม่า