เปิดเมนูหลัก
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ สีหตู (แก้ความกำกวม)

พระเจ้าสีหตู (พม่า: သီဟသူ, ออกเสียง: [θìha̰ðù]; 1265–1325) ผู้ร่วมสถาปนา อาณาจักรมยีนไซง์ และปฐมกษัตริย์แห่ง อาณาจักรปีนยะ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตพม่าตอนกลาง พระเจ้าสีหตูเป็นพระอนุชาองค์เล็กที่โดดเด่นที่สุดในบรรดาเจ้าชายสามพระองค์ซึ่งประสบความสำเร็จจากการป้องกันพม่าตอนกลางให้รอดพ้นจากการรุกรานของ จักรวรรดิมองโกล เมื่อ ค.ศ. 1287 และ ค.ศ. 1300–01

สีหตู
သီဟသူ
กษัตริย์แห่งมยีนไซง์–ปีนยะ
ครองราชย์7 กุมภาพันธ์ 1313 – กุมภาพันธ์ 1325
ราชาภิเษก7 กุมภาพันธ์ 1313
ก่อนหน้าตำแหน่งใหม่
ถัดไปอุซะนาที่ 1 แห่งปีนยะ (ฐานะ กษัตริย์แห่งปีนยะ)
ซอยุน (ฐานะ กษัตริย์แห่งซะไกง์)
พระราชบุตรอุซะนาที่ 1 แห่งปีนยะ (พระโอรสบุญธรรม)
ประสูติ1265
มยีนไซง์
สวรรคตประมาณ กุมภาพันธ์ 1325
ปีนยะ
ศาสนาพุทธเถรวาท