วิกิพีเดียภาษาตากาล็อก

รุ่นภาษาของสารานุกรมเสรี

วิกิพีเดียภาษาตากาล็อก เป็นสารานุกรมวิกิพีเดียที่จัดทำขึ้นในภาษาตากาล็อก เริ่มสร้างเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ปัจจุบันวิกิพีเดียภาษาตากาล็อกมีบทความมากกว่า 55,000 บทความ (มีนาคม พ.ศ. 2555)

ภาพโลโก้วิกิพีเดียภาษาตากาล็อก

โลโก้แก้ไข

   
2548–2553 2553–

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข