ดนตรีในประเทศลาว

ดนตรีในประเทศลาว ส่วนใหญ่เป็นดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวลุ่ม แต่ก็มีดนตรีของชาวลาวเทิงเช่นขมุ และชนเผ่าต่างๆในลาวใต้ และชาวลาวสูง เช่นม้งด้วย เครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมดนตรีแบบลาวคือเครื่องเป่าทำจากไม้ไผ่ที่เรียกแคน

ดนตรีลาว

แก้

ดนตรีพื้นบ้านของลาวเรียกว่าลำ ซึ่งเป็นการขับร้องประกอบแคน ดนตรีคลาสสิกของลาวแบ่งได้เป็นสองกลุ่มคือเสบใหญ่ และเสบน้อยหรือมโหรี เสบใหญ่ประกอบด้วยระนาด ปี่ กลอง และฉิ่ง

หมอลำ

แก้

ในการแสดงทั่วไปจะมีนักร้องสองคนเรียกหมอลำ มักเป็นชายและหญิง นักดนตรีเล่นแคนเรียกหมอแคน และผู้เล่นดนตรีอื่นๆ นอกจากนั้น ยังมีการแสดงลำที่หลากหลายทั่วประเทศลาว โดยที่มีชื่อเสียงมากคือลำสาละวัน ในหลวงพระบางจะมีลำแบบช้าเรียกขับลำไหว้ และที่ได้รับอิทธิพลจากไทยคือหมอลำซิ่ง

ดนตรีสมัยใหม่

แก้

ในราว พ.ศ. 2503 ลำนูและลำเพลินจากไทยได้พัฒนาขึ้นเป็นลำเรื่อง ที่มีทั้งการขับลำและการเต้นรำ

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้