การท่องเที่ยวในประเทศลาว

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศลาว ซึ่งได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐในระดับกระทรวง นั่นคือกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งชาติลาว ที่ตั้งอยู่ในกรุงเวียงจันทน์

สถิติแก้ไข

สถิติประจำปีแก้ไข

ค.ศ. นักท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลง อ้างอิง
2014 4,158,719   10.03% [1]
2013 3,779,490   13.49% [2]
2012 3,330,072   22.27% [3]
2011 2,723,564   14.9%

อันดับของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศลาวแก้ไข

อันดับ ประเทศ ค.ศ. 2014 ค.ศ. 2013 [4] ค.ศ. 2012 [3] ค.ศ. 2011
*   อาเซียน 3,224,080 3,041,233 2,712,478 2,191,224
1   ไทย 2,043,761 2,059,434 1,937,612 1,579,941
2   เวียดนาม 1,108,332 910,164 705,596 561,586
3   จีน 422,440 245,033 199,857 150,791
4   เกาหลีใต้ 96,085 81,799 53,829 34,707
5   สหรัฐ 61,460 61,608 53,380 50,092
6   ฝรั่งเศส 52,146 52,411 46,903 44,399
7   ญี่ปุ่น 44,877 48,644 42,026 37,883
8   สหราชอาณาจักร 39,061 41,741 35,964 35,622
9   ออสเตรเลีย 44,964 35,441 33,878 31,874
10   เยอรมนี 29,800 29,250 23,417 21,280

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Lao has a record 2014 : TTR Weekly
  2. "Lao PDR tourism up 13%". สืบค้นเมื่อ 11 June 2015.
  3. 3.0 3.1 "Overlanders boost Lao travel". สืบค้นเมื่อ 11 June 2015.
  4. "Lao PDR tourism up 13%". สืบค้นเมื่อ 11 June 2015.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข