อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504[1] ซึ่งระบุไว้ว่า เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกำหนดบริเวณที่ดินแห่งใดที่มีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมเพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน ก็ให้มีอำนาจกระทำได้โดยประกาศพระราชกฤษฎีกา และให้มีแผนที่แสดงแนวเขตแห่งบริเวณที่กำหนดนั้นแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย บริเวณที่กำหนดนี้เรียกว่า "อุทยานแห่งชาติ" ที่ดินที่จะกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องเป็นที่ดินที่มิได้อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง ... ให้มีกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ" ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรเป็นประธาน อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมมหาดไทย ผู้แทนกรมที่ดิน และกรรมการอื่นไม่เกินสิบเอ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง แนวคิดเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติริเริ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียง เช่น อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน, อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน, อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี เป็นต้น

น้ำตกเหวสุวัต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

หลักการสงวนรักษาที่ดินที่มีสภาพธรรมชาตินั้นทำได้หลายแบบ หลายระดับ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ, อุทยานแห่งชาติ, วนอุทยาน, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, เขตห้ามล่าสัตว์ป่า, ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และ สวนรุกขชาติ ในส่วนอุทยานแห่งชาติของไทยนั้นแบ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางบกและอุทยานแห่งชาติทางทะเล

การกระทำสิ่งใดในบริเวณอุทยานแห่งชาติจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ

ในจำนวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมด มีอุทยานทั้งสิ้น 7 แห่งที่ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก ประกอบด้วย 4 แห่งในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติปางสีดา และอุทยานแห่งชาติตาพระยา) และ 3 แห่งในกลุ่มป่าแก่งกระจาน (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน)

รายชื่อ แก้

ปัจจุบันประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติ 131 แห่งตามที่มีราชกิจจานุเบกษาแล้ว และพื้นที่เตรียมการอีก 23 แห่ง รวม 154 แห่งดังนี้ (ชื่อเขตการปกครองที่เป็นตัวเอียงคือชื่อเขตการปกครองที่ที่ทำการอุทยานแห่งนั้น ๆ ตั้งอยู่)

หมายเลขอ้างอิง อุทยานแห่งชาติ อำเภอ จังหวัด พิกัดภูมิศาสตร์ ภาพ พื้นที่
(ตร.กม.)
ปีที่จัดตั้ง ประกาศ
1090 อุทยานแห่งชาติกุยบุรี


กุยบุรี, ปราณบุรี, เมืองประจวบคีรีขันธ์, สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 12°03′03″N 99°37′25″E / 12.050957°N 99.623551°E / 12.050957; 99.623551 (SL. No. 1090)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
 
991.46 2542 25 มีนาคม 2542
เล่ม 116
ตอนที่ 20 ก
หน้า 43


1028 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน


หัวหิน;
แก่งกระจาน, ท่ายาง, หนองหญ้าปล้อง
ประจวบคีรีขันธ์;
เพชรบุรี
12°53′06″N 99°37′58″E / 12.884980°N 99.632643°E / 12.884980; 99.632643 (SL. No. 1028)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
 
3,034.42 2524 12 มิถุนายน 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 92 ฉบับพิเศษ
หน้า 3


1069 อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง


ไชยา, ท่าฉาง, ท่าชนะ, วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 9°19′41″N 98°51′11″E / 9.328140°N 98.852928°E / 9.328140; 98.852928 (SL. No. 1069)
ดูแผนที่
  545.81 2534 4 ธันวาคม 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 211 ฉบับพิเศษ
หน้า 48


1033 อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ


โขงเจียม, สิรินธร อุบลราชธานี 15°17′45″N 105°28′26″E / 15.295709°N 105.473804°E / 15.295709; 105.473804 (SL. No. 1033)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
 
85.26 2524 13 กรกฎาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 115 ฉบับพิเศษ
หน้า 20


1126 อุทยานแห่งชาติขุนขาน


สะเมิง เชียงใหม่ 18°51′15″N 98°37′19″E / 18.854189°N 98.621944°E / 18.854189; 98.621944 (SL. No. 1126)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติขุนขาน
 
208.93 2555 18 พฤษภาคม 2555
เล่ม 129
ตอนที่ 43 ก
หน้า 4


1081 อุทยานแห่งชาติขุนแจ


เวียงป่าเป้า เชียงราย 19°04′36″N 99°23′59″E / 19.076576°N 99.399674°E / 19.076576; 99.399674 (SL. No. 1081)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติขุนแจ
 
283.48 2538 14 สิงหาคม 2538
เล่ม 112
ตอนที่ 33 ก
หน้า 28


1111 อุทยานแห่งชาติขุนน่าน


บ่อเกลือ น่าน 19°10′51″N 101°10′46″E / 19.180695°N 101.179474°E / 19.180695; 101.179474 (SL. No. 1111)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
 
245.91 2552 15 กรกฎาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 43 ก
หน้า 100


1115 อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ


แม่ระมาด, แม่สอด ตาก 17°02′15″N 98°37′46″E / 17.037638°N 98.629552°E / 17.037638; 98.629552 (SL. No. 1115)
ดูแผนที่
  396.92 2552 23 ธันวาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 96 ก
หน้า 7


9123 อุทยานแห่งชาติขุนสถาน


นาน้อย, นาหมื่น;
ท่าปลา
น่าน;
อุตรดิตถ์
18°16′38″N 100°31′16″E / 18.277269°N 100.521154°E / 18.277269; 100.521154 (SL. No. 9123)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
 
364.67 2560 25 มีนาคม 2560
เล่ม 134
ตอนที่ 34 ก
หน้า 7


1125 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ


เขาค้อ, เมืองเพชรบูรณ์, หล่มเก่า, หล่มสัก เพชรบูรณ์ 16°34′20″N 100°58′41″E / 16.572331°N 100.978063°E / 16.572331; 100.978063 (SL. No. 1125)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
 
483.78 2555 18 พฤษภาคม 2555
เล่ม 129
ตอนที่ 43 ก
หน้า 1


1014 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ


เขาคิชฌกูฏ, มะขาม จันทบุรี 12°50′20″N 102°07′16″E / 12.838812°N 102.121112°E / 12.838812; 102.121112 (SL. No. 1014)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
 
57.69 2520 4 พฤษภาคม 2520
เล่ม 94
ตอนที่ 38 ฉบับพิเศษ
หน้า 41


1013 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง


แก่งหางแมว;
แกลง, เขาชะเมา
จันทบุรี;
ระยอง
12°54′46″N 101°43′28″E / 12.912887°N 101.724533°E / 12.912887; 101.724533 (SL. No. 1013)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
 
87.55 2519 31 ธันวาคม 2518
เล่ม 92
ตอนที่ 267 ฉบับพิเศษ
หน้า 10


1113 อุทยานแห่งชาติเขานัน


ท่าศาลา, นบพิตำ, สิชล นครศรีธรรมราช 8°46′13″N 99°48′16″E / 8.770310°N 99.804310°E / 8.770310; 99.804310 (SL. No. 1113)
ดูแผนที่
  408.70 2552 23 ธันวาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 96 ก
หน้า 1


1065 อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง


นาทวี, สะเดา สงขลา 6°36′01″N 100°35′19″E / 6.600348°N 100.588694°E / 6.600348; 100.588694 (SL. No. 1065)
ดูแผนที่
  220.42 2534 22 กรกฎาคม 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 127 ฉบับพิเศษ
หน้า 40


1042 อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า


นาโยง, เมืองตรัง, รัษฎา, ห้วยยอด;
ชะอวด, ทุ่งสง;
กงหรา, ป่าพะยอม, ศรีนครินทร์, ศรีบรรพต
ตรัง;
นครศรีธรรมราช;
พัทลุง
7°40′42″N 99°52′23″E / 7.678450°N 99.873071°E / 7.678450; 99.873071 (SL. No. 1042)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
 
701.74 2525 27 พฤษภาคม 2525
เล่ม 99
ตอนที่ 72 ฉบับพิเศษ
หน้า 4


1029 อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา


เขาพนม, เมืองกระบี่, อ่าวลึก กระบี่ 8°14′17″N 98°55′02″E / 8.238013°N 98.917090°E / 8.238013; 98.917090 (SL. No. 1029)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
 
52.62 2524 9 กรกฎาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 112 ฉบับพิเศษ
หน้า 4


1083 อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร


กันทรลักษ์;
น้ำขุ่น, น้ำยืน
ศรีสะเกษ;
อุบลราชธานี
14°26′22″N 104°43′47″E / 14.439471°N 104.729721°E / 14.439471; 104.729721 (SL. No. 1083)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
 
136.62 2541 20 มีนาคม 2541
เล่ม 115
ตอนที่ 14 ก
หน้า 5


1052 อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง


ท้ายเหมือง พังงา 8°26′17″N 98°14′12″E / 8.438124°N 98.236578°E / 8.438124; 98.236578 (SL. No. 1052)
ดูแผนที่
  59.65 2529 14 เมษายน 2529
เล่ม 103
ตอนที่ 59 ฉบับพิเศษ
หน้า 6


1022 อุทยานแห่งชาติเขาสก


บ้านตาขุน, พนม สุราษฎร์ธานี 8°55′43″N 98°31′34″E / 8.928667°N 98.526122°E / 8.928667; 98.526122 (SL. No. 1022)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติเขาสก
 
741.01 2523 22 ธันวาคม 2523
เล่ม 97
ตอนที่ 197 ฉบับพิเศษ
หน้า 6


1004 อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด


กุยบุรี, สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 12°07′42″N 99°57′15″E / 12.128464°N 99.954116°E / 12.128464; 99.954116 (SL. No. 1004)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
 
161.25 2509 28 มิถุนายน 2509
เล่ม 83
ตอนที่ 53
หน้า 420


1122 อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น


แก่งหางแมว จันทบุรี 13°10′38″N 102°00′12″E / 13.177148°N 102.003269°E / 13.177148; 102.003269 (SL. No. 1122)
ดูแผนที่
  118.14 2552 25 ธันวาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 97 ก
หน้า 17


1009 อุทยานแห่งชาติเขาหลวง


ฉวาง, ช้างกลาง, นบพิตำ, พรหมคีรี, พิปูน, เมืองนครศรีธรรมราช, ลานสกา นครศรีธรรมราช 8°22′25″N 99°44′06″E / 8.373717°N 99.735022°E / 8.373717; 99.735022 (SL. No. 1009)
ดูแผนที่
  593.56 2517 18 ธันวาคม 2517
เล่ม 91
ตอนที่ 216 ฉบับพิเศษ
หน้า 5


1066 อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่


กะปง, ตะกั่วป่า, ท้ายเหมือง, เมืองพังงา พังงา 8°38′05″N 98°17′17″E / 8.634658°N 98.288007°E / 8.634658; 98.288007 (SL. No. 1066)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
 
133.71 2534 30 สิงหาคม 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 152 ฉบับพิเศษ
หน้า 5


1067 อุทยานแห่งชาติเขาแหลม


ทองผาภูมิ, สังขละบุรี กาญจนบุรี 15°01′28″N 98°35′53″E / 15.024574°N 98.598074°E / 15.024574; 98.598074 (SL. No. 1067)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
 
1,478.01 2534 8 พฤศจิกายน 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 195 ฉบับพิเศษ
หน้า 46


1034 อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด


แกลง, เมืองระยอง ระยอง 12°35′28″N 101°25′06″E / 12.591201°N 101.418212°E / 12.591201; 101.418212 (SL. No. 1034)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
 
131.62 2524 1 ตุลาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 162 ฉบับพิเศษ
หน้า 6


1001 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่


ปากพลี, เมืองนครนายก;
ปากช่อง, วังน้ำเขียว;
กบินทร์บุรี, นาดี, ประจันตคาม, เมืองปราจีนบุรี;
แก่งคอย, มวกเหล็ก
นครนายก;
นครราชสีมา;
ปราจีนบุรี;
สระบุรี
14°25′55″N 101°22′19″E / 14.432002°N 101.371839°E / 14.432002; 101.371839 (SL. No. 1001)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 
2,168.75 2505 18 กันยายน 2505
เล่ม 79
ตอนที่ 86
หน้า 982


1039 อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์


ทองผาภูมิ, ไทรโยค, ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 14°38′21″N 98°59′08″E / 14.639196°N 98.985538°E / 14.639196; 98.985538 (SL. No. 1039)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
 
2,032.65 2524 23 ธันวาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 210 ฉบับพิเศษ
หน้า 16


1102 อุทยานแห่งชาติคลองพนม


พนม สุราษฎร์ธานี 8°52′48″N 98°40′26″E / 8.879925°N 98.673963°E / 8.879925; 98.673963 (SL. No. 1102)
ดูแผนที่
  412.67 2543 17 พฤศจิกายน 2543
เล่ม 117
ตอนที่ 108 ก
หน้า 15


1044 อุทยานแห่งชาติคลองลาน


คลองลาน กำแพงเพชร 16°07′46″N 99°16′51″E / 16.129371°N 99.280712°E / 16.129371; 99.280712 (SL. No. 1044)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
 
423.79 2525 25 ธันวาคม 2525
เล่ม 99
ตอนที่ 191 ฉบับพิเศษ
หน้า 34


1063 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า


โกสัมพีนคร, คลองลาน;
วังเจ้า
กำแพงเพชร;
ตาก
16°30′22″N 99°10′13″E / 16.506047°N 99.170297°E / 16.506047; 99.170297 (SL. No. 1063)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
 
740.69 2533 29 สิงหาคม 2533
เล่ม 107
ตอนที่ 158 ฉบับพิเศษ
หน้า 16


9110 อุทยานแห่งชาติแควน้อย


ชาติตระการ, นครไทย, วังทอง, วัดโบสถ์ พิษณุโลก 17°10′33″N 100°23′50″E / 17.175921°N 100.397218°E / 17.175921; 100.397218 (SL. No. 9110)
ดูแผนที่
  223.86 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1058 อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน


แจ้ห่ม, เมืองปาน, เมืองลำปาง, วังเหนือ ลำปาง 18°50′11″N 99°28′10″E / 18.836394°N 99.469466°E / 18.836394; 99.469466 (SL. No. 1058)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
 
791.92 2531 28 กรกฎาคม 2531
เล่ม 105
ตอนที่ 122 ฉบับพิเศษ
หน้า 40


1124 อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน


บ้านคา, ปากท่อ ราชบุรี 13°16′01″N 99°33′10″E / 13.266900°N 99.552860°E / 13.266900; 99.552860 (SL. No. 1124)
ดูแผนที่
  328.05 2555 24 มกราคม 2555
เล่ม 129
ตอนที่ 9 ก
หน้า 1


1017 อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์


ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 14°39′40″N 99°18′15″E / 14.660987°N 99.304231°E / 14.660987; 99.304231 (SL. No. 1017)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
 
66.96 2523 12 กุมภาพันธ์ 2523
เล่ม 97
ตอนที่ 20
หน้า 28


1010 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล


เมืองลำปาง, ห้างฉัตร;
แม่ทา
ลำปาง;
ลำพูน
18°29′43″N 99°16′11″E / 18.495304°N 99.269656°E / 18.495304; 99.269656 (SL. No. 1010)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
 
261.32 2518 5 มีนาคม 2518
เล่ม 92
ตอนที่ 54 ฉบับพิเศษ
หน้า 51


9118 อุทยานแห่งชาติดอยจง


เถิน, สบปราบ;
ลี้
ลำปาง;
ลำพูน
17°55′02″N 99°15′00″E / 17.917314°N 99.249957°E / 17.917314; 99.249957 (SL. No. 9118)
ดูแผนที่
  346.19 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1107 อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง


เมืองแพร่, ลอง, สูงเม่น แพร่ 18°09′10″N 99°59′15″E / 18.152783°N 99.987398°E / 18.152783; 99.987398 (SL. No. 1107)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง
 
182.62 2550 6 กรกฎาคม 2550
เล่ม 124
ตอนที่ 31 ก
หน้า 33


1097 อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก


ไชยปราการ, ฝาง, แม่อาย เชียงใหม่ 19°58′15″N 99°09′12″E / 19.970794°N 99.153278°E / 19.970794; 99.153278 (SL. No. 1097)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
 
529.51 2543 4 กันยายน 2543
เล่ม 117
ตอนที่ 81 ก
หน้า 1


1094 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา


เฉลิมพระเกียรติ, เชียงกลาง, ท่าวังผา, ทุ่งช้าง, บ่อเกลือ, ปัว, แม่จริม, สันติสุข น่าน 19°12′01″N 101°04′51″E / 19.200184°N 101.080819°E / 19.200184; 101.080819 (SL. No. 1094)
ดูแผนที่
  1,700.87 2542 17 มิถุนายน 2542
เล่ม 116
ตอนที่ 48 ก
หน้า 5


1127 อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง


เชียงม่วน, ดอกคำใต้, ปง พะเยา 18°51′22″N 100°10′56″E / 18.855994°N 100.182178°E / 18.855994; 100.182178 (SL. No. 1127)
ดูแผนที่
  863.35 2555 13 มิถุนายน 2555
เล่ม 129
ตอนที่ 51 ก
หน้า 22


9103 อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา


แม่สรวย;
ไชยปราการ, ฝาง
เชียงราย;
เชียงใหม่
19°39′12″N 99°13′15″E / 19.653305°N 99.220911°E / 19.653305; 99.220911 (SL. No. 9103)
ดูแผนที่
  357.35 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1024 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย


เมืองเชียงใหม่, แม่แตง, แม่ริม, หางดง เชียงใหม่ 18°48′47″N 98°56′24″E / 18.813030°N 98.940122°E / 18.813030; 98.940122 (SL. No. 1024)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
 
270.78 2524 14 เมษายน 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 57
หน้า 106


1061 อุทยานแห่งชาติดอยหลวง


พาน, แม่สรวย, เวียงป่าเป้า;
เมืองพะเยา, แม่ใจ;
งาว, วังเหนือ
เชียงราย;
พะเยา;
ลำปาง
19°26′38″N 99°42′11″E / 19.443850°N 99.703148°E / 19.443850; 99.703148 (SL. No. 1061)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
 
1,208.00 2533 16 เมษายน 2533
เล่ม 107
ตอนที่ 61 ฉบับพิเศษ
หน้า 14


1006 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์


จอมทอง, ดอยหล่อ, แม่แจ่ม, แม่วาง เชียงใหม่ 18°32′12″N 98°31′17″E / 18.536803°N 98.521410°E / 18.536803; 98.521410 (SL. No. 1006)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 
474.68 2515 2 ตุลาคม 2515
เล่ม 89
ตอนที่ 148 ฉบับพิเศษ
หน้า 5


1103 อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่


ทองแสนขัน, ท่าปลา, น้ำปาด, เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 17°39′24″N 100°34′05″E / 17.656708°N 100.568188°E / 17.656708; 100.568188 (SL. No. 1103)
ดูแผนที่
  518.08 2546 4 ธันวาคม 2546
เล่ม 120
ตอนที่ 119 ก
หน้า 1


1008 อุทยานแห่งชาติตะรุเตา


เมืองสตูล สตูล 6°42′10″N 99°38′48″E / 6.702680°N 99.646556°E / 6.702680; 99.646556 (SL. No. 1008)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
 
1,713.97 2517 19 เมษายน 2517
เล่ม 91
ตอนที่ 68 ฉบับพิเศษ
หน้า 39


1038 อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช


เมืองตาก, แม่สอด ตาก 16°46′51″N 98°55′44″E / 16.780722°N 98.928825°E / 16.780722; 98.928825 (SL. No. 1038)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
 
265.93 2524 23 ธันวาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 210 ฉบับพิเศษ
หน้า 13


1023 อุทยานแห่งชาติตาดโตน


เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 15°58′52″N 102°02′04″E / 15.980977°N 102.034435°E / 15.980977; 102.034435 (SL. No. 1023)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
 
222.96 2524 31 ธันวาคม 2523
เล่ม 97
ตอนที่ 208 ฉบับพิเศษ
หน้า 8


1087 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก


เมืองเพชรบูรณ์ , หนองบัวแดง เพชรบูรณ์;
ชัยภูมิ
16°22′23″N 101°19′42″E / 16.373083°N 101.328346°E / 16.373083; 101.328346 (SL. No. 1087)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
 
286.56 2541 30 ตุลาคม 2541
เล่ม 115
ตอนที่ 78 ก
หน้า 11


1082 อุทยานแห่งชาติตาพระยา


โนนดินแดง, บ้านกรวด, ละหานทราย;
ตาพระยา
บุรีรัมย์;
สระแก้ว
14°07′55″N 102°40′09″E / 14.131946°N 102.669106°E / 14.131946; 102.669106 (SL. No. 1082)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติตาพระยา
 
620.71 2539 22 พฤศจิกายน 2539
เล่ม 113
ตอนที่ 65 ก
หน้า 7


1073 อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น


กาญจนดิษฐ์, บ้านนาสาร, เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 8°51′48″N 99°28′42″E / 8.863310°N 99.478341°E / 8.863310; 99.478341 (SL. No. 1073)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
 
387.96 2535 31 ธันวาคม 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 245 ฉบับพิเศษ
หน้า 86


1006 อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน


แม่สาย เชียงราย 20°22′54″N 99°52′06″E / 20.38167°N 99.86833°E / 20.38167; 99.86833 (SL. No. 1006)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน
 
19.2 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา [1]


1116 อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ


ปางมะผ้า, เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 19°27′50″N 97°55′37″E / 19.463843°N 97.927059°E / 19.463843; 97.927059 (SL. No. 1116)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ
 
637.06 2552 23 ธันวาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 96 ก
หน้า 10


9104 อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท


งาว, แจ้ห่ม, เมืองลำปาง, แม่เมาะ ลำปาง 18°36′13″N 99°53′53″E / 18.603642°N 99.898029°E / 18.603642; 99.898029 (SL. No. 9104)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
 
1,240.50 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


9116 อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน


สองแคว;
เชียงคำ, ปง
น่าน;
พะเยา
19°23′02″N 100°32′20″E / 19.383898°N 100.539016°E / 19.383898; 100.539016 (SL. No. 9116)
ดูแผนที่
  252.64 2559 21 เมษายน 2559
เล่ม 133
ตอนที่ 33 ก
หน้า 52


1114 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ


ทองผาภูมิ, สังขละบุรี กาญจนบุรี 14°41′33″N 98°24′16″E / 14.692458°N 98.404420°E / 14.692458; 98.404420 (SL. No. 1114)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
 
1,234.26 2552 23 ธันวาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 96 ก
หน้า 4


1020 อุทยานแห่งชาติทะเลบัน


ควนโดน, เมืองสตูล สตูล 6°42′32″N 100°10′09″E / 6.708786°N 100.169095°E / 6.708786; 100.169095 (SL. No. 1020)
ดูแผนที่
  200.29 2523 27 ตุลาคม 2523
เล่ม 97
ตอนที่ 165 ฉบับพิเศษ
หน้า 22


1040 อุทยานแห่งชาติทับลาน


ครบุรี, ปักธงชัย, วังน้ำเขียว, เสิงสาง;
นาดี
นครราชสีมา;
ปราจีนบุรี
14°13′05″N 101°54′06″E / 14.217949°N 101.901585°E / 14.217949; 101.901585 (SL. No. 1040)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติทับลาน
 
2,245.88 2524 23 ธันวาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 210 ฉบับพิเศษ
หน้า 20


1003 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง


นครไทย, เนินมะปราง, วังทอง;
เขาค้อ, เมืองเพชรบูรณ์, วังโป่ง
พิษณุโลก;
เพชรบูรณ์
16°50′35″N 100°52′49″E / 16.843028°N 100.880221°E / 16.843028; 100.880221 (SL. No. 1003)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
 
1,244.83 2506 29 มกราคม 2506
เล่ม 80
ตอนที่ 11 ฉบับพิเศษ
หน้า 19


1077 อุทยานแห่งชาติไทรทอง


เทพสถิต, ภักดีชุมพล, หนองบัวแดง, หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 15°52′32″N 101°30′33″E / 15.875437°N 101.509251°E / 15.875437; 101.509251 (SL. No. 1077)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติไทรทอง
 
333.35 2535 30 ธันวาคม 2535
เล่ม 109
ตอนที่ 126
หน้า 27


1019 อุทยานแห่งชาติไทรโยค


ทองผาภูมิ, ไทรโยค กาญจนบุรี 14°26′16″N 98°51′05″E / 14.437760°N 98.851354°E / 14.437760; 98.851354 (SL. No. 1019)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
 
955.14 2523 27 ตุลาคม 2523
เล่ม 97
ตอนที่ 165 ฉบับพิเศษ
หน้า 13


1085 อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี


เมืองกระบี่, อ่าวลึก กระบี่ 8°23′21″N 98°44′04″E / 8.389176°N 98.734577°E / 8.389176; 98.734577 (SL. No. 1085)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
 
103.45 2541 30 กันยายน 2541
เล่ม 115
ตอนที่ 67 ก
หน้า 4


9143 อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน


เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 9°45′23″N 100°01′23″E / 9.756313°N 100.022941°E / 9.756313; 100.022941 (SL. No. 9143)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
 
44.99 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


9121 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี


บ้านหลวง, ท่าวังผา, เมืองน่าน น่าน 19°07′45″N 100°38′32″E / 19.129090°N 100.642348°E / 19.129090; 100.642348 (SL. No. 9121)
ดูแผนที่
  452.96 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


9136 อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม


ปากชม;
สังคม;
นายูง, น้ำโสม, บ้านผือ
เลย;
หนองคาย;
อุดรธานี
17°55′29″N 102°15′03″E / 17.924726°N 102.250935°E / 17.924726; 102.250935 (SL. No. 9136)
ดูแผนที่
  401.40 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1121 อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว


บ่อไร่ ตราด 12°37′03″N 102°34′37″E / 12.617433°N 102.577022°E / 12.617433; 102.577022 (SL. No. 1121)
ดูแผนที่
  199.11 2552 25 ธันวาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 97 ก
หน้า 14


9131 อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย


ปากช่อง;
มวกเหล็ก, วังม่วง
นครราชสีมา;
สระบุรี
14°43′32″N 101°11′21″E / 14.725666°N 101.189038°E / 14.725666; 101.189038 (SL. No. 9131)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
 
41.47 2559 26 ธันวาคม 2559
เล่ม 133
ตอนที่ 109 ก
หน้า 30


1055 อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ


ชาติตระการ, นครไทย พิษณุโลก 17°18′08″N 100°40′40″E / 17.302134°N 100.677809°E / 17.302134; 100.677809 (SL. No. 1055)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
 
537.21 2530 2 พฤศจิกายน 2530
เล่ม 104
ตอนที่ 220 ฉบับพิเศษ
หน้า 20


9140 อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป


จะแนะ, ระแงะ, รือเสาะ, ศรีสาคร นราธิวาส 6°16′04″N 101°37′20″E / 6.267821°N 101.622159°E / 6.267821; 101.622159 (SL. No. 9140)
ดูแผนที่
  122.74 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1110 อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว


โคกโพธิ์;
เมืองยะลา, ยะหา;
สะบ้าย้อย
ปัตตานี;
ยะลา;
สงขลา
6°39′25″N 101°05′46″E / 6.656893°N 101.096068°E / 6.656893; 101.096068 (SL. No. 1110)
ดูแผนที่
  69.75 2551 28 พฤษภาคม 2551
เล่ม 125
ตอนที่ 71 ก
หน้า 4


1011 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว


ขลุง, มะขาม, เมืองจันทบุรี, แหลมสิงห์ จันทบุรี 12°31′53″N 102°11′14″E / 12.531473°N 102.187216°E / 12.531473; 102.187216 (SL. No. 1011)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
 
119.42 2518 2 พฤษภาคม 2518
เล่ม 92
ตอนที่ 87 ฉบับพิเศษ
หน้า 7


9109 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ


พบพระ, เมืองตาก, แม่สอด, วังเจ้า ตาก 16°30′08″N 98°45′09″E / 16.502222°N 98.752528°E / 16.502222; 98.752528 (SL. No. 9109)
ดูแผนที่
  699.66 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1037 อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์


ขุนยวม, เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 19°21′13″N 97°58′52″E / 19.353683°N 97.981064°E / 19.353683; 97.981064 (SL. No. 1037)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
 
429.69 2524 29 ตุลาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 180 ฉบับพิเศษ
หน้า 1


1064 อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง


ช้างกลาง, ทุ่งสง, นาบอน, ร่อนพิบูลย์, ลานสกา นครศรีธรรมราช 8°10′23″N 99°44′43″E / 8.173051°N 99.745162°E / 8.173051; 99.745162 (SL. No. 1064)
ดูแผนที่
  210.29 2534 22 กรกฎาคม 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 127 ฉบับพิเศษ
หน้า 33


1027 อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น


แก่งคอย, เมืองสระบุรี, วิหารแดง, หนองแค สระบุรี 14°26′14″N 100°57′47″E / 14.437307°N 100.963084°E / 14.437307; 100.963084 (SL. No. 1027)
ดูแผนที่
  45.54 2524 2 มิถุนายน 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 85 ฉบับพิเศษ
หน้า 4


1095 อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด


สิชล;
กาญจนดิษฐ์
นครศรีธรรมราช;
สุราษฎร์ธานี
9°00′52″N 99°46′16″E / 9.014571°N 99.771193°E / 9.014571; 99.771193 (SL. No. 1095)
ดูแผนที่
  142.13 2542 17 มิถุนายน 2542
เล่ม 116
ตอนที่ 48 ก
หน้า 8


1093 อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว


ทุ่งตะโก, พะโต๊ะ, สวี, หลังสวน;
เมืองระนอง, ละอุ่น
ชุมพร;
ระนอง
9°51′23″N 98°37′40″E / 9.856334°N 98.627660°E / 9.856334; 98.627660 (SL. No. 1093)
ดูแผนที่
  706.03 2542 2 มิถุนายน 2542
เล่ม 116
ตอนที่ 44 ก
หน้า 13


1070 อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง


ทับสะแก, บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 11°37′33″N 99°36′50″E / 11.625839°N 99.613796°E / 11.625839; 99.613796 (SL. No. 1070)
ดูแผนที่
  158.43 2534 8 ธันวาคม 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 215 ฉบับพิเศษ
หน้า 1


1100 อุทยานแห่งชาติน้ำพอง


โคกโพธิ์ไชย, บ้านฝาง, ภูเวียง, มัญจาคีรี, หนองเรือ, อุบลรัตน์;
แก้งคร้อ, บ้านแท่น
ขอนแก่น;
ชัยภูมิ
16°37′28″N 102°34′12″E / 16.624434°N 102.570030°E / 16.624434; 102.570030 (SL. No. 1100)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
 
226.42 2543 15 พฤศจิกายน 2543
เล่ม 117
ตอนที่ 105 ก
หน้า 10


1005 อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว


น้ำหนาว, เมืองเพชรบูรณ์, หล่มสัก, คอนสาร 16°44′19″N 101°34′13″E / 16.738650°N 101.570264°E / 16.738650; 101.570264 (SL. No. 1005)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
 
974.26 2515 4 พฤษภาคม 2515
เล่ม 89
ตอนที่ 71 ฉบับพิเศษ
หน้า 1


1088 อุทยานแห่งชาติบางลาง


บันนังสตา, เบตง, ธารโต ยะลา 6°00′30″N 101°09′36″E / 6.008330°N 101.160017°E / 6.008330; 101.160017 (SL. No. 1088)
ดูแผนที่
  293.55 2542 24 กุมภาพันธ์ 2542
เล่ม 116
ตอนที่ 9 ก
หน้า 38


1096 อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี


เจาะไอร้อง, บาเจาะ, ยี่งอ, ระแงะ, รือเสาะ, สุคิริน, สุไหงปาดี;
กะพ้อ;
รามัน
นราธิวาส;
ปัตตานี;
ยะลา
6°30′12″N 101°37′14″E / 6.503381°N 101.620506°E / 6.503381; 101.620506 (SL. No. 1096)
ดูแผนที่
  354.94 2542 17 มิถุนายน 2542
เล่ม 116
ตอนที่ 48 ก
หน้า 11


1041 อุทยานแห่งชาติปางสีดา


นาดี;
เมืองสระแก้ว, วัฒนานคร
ปราจีนบุรี;
สระแก้ว
13°59′02″N 102°12′14″E / 13.983955°N 102.203822°E / 13.983955; 102.203822 (SL. No. 1041)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
 
847.00 2525 22 กุมภาพันธ์ 2525
เล่ม 99
ตอนที่ 24 ฉบับพิเศษ
หน้า 7


1105 อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม


ซับใหญ่, เทพสถิต ชัยภูมิ 15°37′54″N 101°23′38″E / 15.631601°N 101.393851°E / 15.631601; 101.393851 (SL. No. 1105)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
 
100.08 2550 6 มิถุนายน 2550
เล่ม 124
ตอนที่ 26 ก
หน้า 26


1099 อุทยานแห่งชาติผาแดง


เชียงดาว, ไชยปราการ, เวียงแหง เชียงใหม่ 19°37′44″N 98°57′21″E / 19.628988°N 98.955943°E / 19.628988; 98.955943 (SL. No. 1099)
ดูแผนที่
  1,144.94 2543 2 พฤศจิกายน 2543
เล่ม 117
ตอนที่ 98 ก
หน้า 4


1074 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม


โขงเจียม, โพธิ์ไทร, ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 15°24′08″N 105°30′00″E / 15.402090°N 105.499940°E / 15.402090; 105.499940 (SL. No. 1074)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
 
361.44 2535 31 ธันวาคม 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 245 ฉบับพิเศษ
หน้า 90


1086 อุทยานแห่งชาติพุเตย


ด่านช้าง สุพรรณบุรี 14°57′02″N 99°26′02″E / 14.950492°N 99.433821°E / 14.950492; 99.433821 (SL. No. 1086)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติพุเตย
 
318.76 2541 30 กันยายน 2541
เล่ม 115
ตอนที่ 67 ก
หน้า 7


1093 อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า


เทิง เชียงราย 19°51′04″N 100°26′58″E / 19.85102°N 100.44944°E / 19.85102; 100.44944 (SL. No. 1093)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า
 
322 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา [2]


1002 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง


ภูกระดึง เลย 16°52′16″N 101°50′50″E / 16.871038°N 101.847304°E / 16.871038; 101.847304 (SL. No. 1002)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
 
265.38 2505 23 พฤศจิกายน 2505
เล่ม 79
ตอนที่ 104 ฉบับพิเศษ
หน้า 16


1050 อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ


เขาสวนกวาง, ภูเวียง, อุบลรัตน์;
โนนสัง, เมืองหนองบัวลำภู
ขอนแก่น;
หนองบัวลำภู
16°48′42″N 102°36′40″E / 16.811643°N 102.611232°E / 16.811643; 102.611232 (SL. No. 1050)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
 
307.38 2528 20 กันยายน 2528
เล่ม 102
ตอนที่ 130 ฉบับพิเศษ
หน้า 5


1053 อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย


นาจะหลวย, น้ำยืน, บุณฑริก อุบลราชธานี 14°26′03″N 105°15′10″E / 14.434280°N 105.252653°E / 14.434280; 105.252653 (SL. No. 1053)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย
 
704.91 2530 1 มิถุนายน 2530
เล่ม 104
ตอนที่ 103 ฉบับพิเศษ
หน้า 11


1098 อุทยานแห่งชาติภูซาง


เทิง;
เชียงคำ, ภูซาง
เชียงราย;
พะเยา
19°39′37″N 100°22′30″E / 19.660282°N 100.374969°E / 19.660282; 100.374969 (SL. No. 1098)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติภูซาง
 
281.68 2543 2 พฤศจิกายน 2543
เล่ม 117
ตอนที่ 98 ก
หน้า 1


1059 อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ


ดอนตาล, เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 16°26′01″N 104°48′10″E / 16.433498°N 104.802718°E / 16.433498; 104.802718 (SL. No. 1059)
ดูแผนที่
  50.53 2531 28 ธันวาคม 2531
เล่ม 105
ตอนที่ 235 ฉบับพิเศษ
หน้า 19


1072 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน


ชุมแพ, ภูผาม่าน;
ภูกระดึง
ขอนแก่น;
เลย
16°45′25″N 101°58′05″E / 16.756983°N 101.967919°E / 16.756983; 101.967919 (SL. No. 1072)
ดูแผนที่
  355.51 2534 8 ธันวาคม 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 215 ฉบับพิเศษ
หน้า 9


1057 อุทยานแห่งชาติภูผายล


นาแก;
คำชะอี, ดงหลวง;
โคกศรีสุพรรณ, เต่างอย, ภูพาน
นครพนม;
มุกดาหาร;
สกลนคร
16°55′42″N 104°10′20″E / 16.928228°N 104.172289°E / 16.928228; 104.172289 (SL. No. 1057)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติภูผายล
 
780.26 2531 28 กรกฎาคม 2531
เล่ม 105
ตอนที่ 122 ฉบับพิเศษ
หน้า 36


1118 อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก


คำม่วง, สมเด็จ;
กุดบาก, นิคมน้ำอูน, ภูพาน, วาริชภูมิ, ส่องดาว;
วังสามหมอ
กาฬสินธุ์;
สกลนคร;
อุดรธานี
17°16′02″N 103°27′32″E / 17.267270°N 103.458786°E / 17.267270; 103.458786 (SL. No. 1118)
ดูแผนที่
  406.23 2552 23 ธันวาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 96 ก
หน้า 16


1007 อุทยานแห่งชาติภูพาน


สมเด็จ, ห้วยผึ้ง;
กุดบาก, พรรณานิคม, ภูพาน, เมืองสกลนคร
กาฬสินธุ์;
สกลนคร
17°03′45″N 103°58′22″E / 17.062563°N 103.972727°E / 17.062563; 103.972727 (SL. No. 1007)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติภูพาน
 
731.31 2515 13 พฤศจิกายน 2515
เล่ม 89
ตอนที่ 170 ฉบับพิเศษ
หน้า 1


1016 อุทยานแห่งชาติภูเรือ


ท่าลี่, ภูเรือ เลย 17°28′54″N 101°21′07″E / 17.481557°N 101.351866°E / 17.481557; 101.351866 (SL. No. 1016)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
 
121.48 2522 26 กรกฎาคม 2522
เล่ม 96
ตอนที่ 124 ฉบับพิเศษ
หน้า 1


1117 อุทยานแห่งชาติภูลังกา


นาทม, บ้านแพง;
บึงโขงหลง
นครพนม;
บึงกาฬ
17°59′04″N 104°08′20″E / 17.984429°N 104.138824°E / 17.984429; 104.138824 (SL. No. 1117)
ดูแผนที่
  57.82 2552 23 ธันวาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 96 ก
หน้า 13


1108 อุทยานแห่งชาติภูแลนคา


เกษตรสมบูรณ์, แก้งคร้อ, บ้านเขว้า, เมืองชัยภูมิ, หนองบัวแดง ชัยภูมิ 15°59′58″N 101°53′40″E / 15.999405°N 101.894533°E / 15.999405; 101.894533 (SL. No. 1108)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
 
197.58 2550 27 กรกฎาคม 2550
เล่ม 124
ตอนที่ 37 ก
หน้า 16


1071 อุทยานแห่งชาติภูเวียง


ชุมแพ, ภูเวียง, เวียงเก่า, สีชมพู, หนองนาคำ ขอนแก่น 16°44′07″N 102°17′06″E / 16.735165°N 102.284897°E / 16.735165; 102.284897 (SL. No. 1071)
ดูแผนที่
  317.40 2534 8 ธันวาคม 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 215 ฉบับพิเศษ
หน้า 5


1075 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว


ดอนตาล, นิคมคำสร้อย, เมืองมุกดาหาร;
เลิงนกทา;
ชานุมาน, เสนางคนิคม
มุกดาหาร;
ยโสธร;
อำนาจเจริญ
16°14′00″N 104°46′49″E / 16.233395°N 104.780185°E / 16.233395; 104.780185 (SL. No. 1075)
ดูแผนที่
  224.99 2535 30 ธันวาคม 2535
เล่ม 109
ตอนที่ 126
หน้า 18


1079 อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย


นาแห้ว เลย 17°30′13″N 100°56′20″E / 17.503576°N 100.938945°E / 17.503576; 100.938945 (SL. No. 1079)
ดูแผนที่
  104.33 2537 23 พฤศจิกายน 2537
เล่ม 111
ตอนที่ 52 ก
หน้า 54


1109 อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว


ชาติตระการ;
บ้านโคก, น้ำปาด
พิษณุโลก;
อุตรดิตถ์
17°41′48″N 100°56′50″E / 17.696616°N 100.947100°E / 17.696616; 100.947100 (SL. No. 1109)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
 
341.79 2551 28 พฤษภาคม 2551
เล่ม 125
ตอนที่ 71 ก
หน้า 1


1048 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า


นครไทย;
ด่านซ้าย;
เขาค้อ
;
หล่มเก่า
พิษณุโลก;
เลย;
เพชรบูรณ์
17°00′13″N 100°59′36″E / 17.003526°N 100.993196°E / 17.003526; 100.993196 (SL. No. 1048)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
 
304.96 2527 26 กรกฎาคม 2527
เล่ม 101
ตอนที่ 96 ฉบับพิเศษ
หน้า 4


9112 อุทยานแห่งชาติแม่เงา


ท่าสองยาง;
สบเมย
ตาก;
แม่ฮ่องสอน
17°50′46″N 97°58′36″E / 17.846163°N 97.976751°E / 17.846163; 97.976751 (SL. No. 9112)
ดูแผนที่
  447.72 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1106 อุทยานแห่งชาติแม่จริม


แม่จริม, เวียงสา น่าน 18°36′06″N 100°58′49″E / 18.601537°N 100.980247°E / 18.601537; 100.980247 (SL. No. 1106)
ดูแผนที่
  425.07 2550 6 กรกฎาคม 2550
เล่ม 124
ตอนที่ 31 ก
หน้า 30


9101 อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้


ดอยสะเก็ด, แม่ออน, สันกำแพง;
บ้านธิ, เมืองลำพูน
เชียงใหม่;
ลำพูน
18°57′56″N 99°14′33″E / 18.965640°N 99.242617°E / 18.965640; 99.242617 (SL. No. 9101)
ดูแผนที่
  354.94 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


9108 อุทยานแห่งชาติแม่โถ


แม่แจ่ม, ฮอด เชียงใหม่ 18°15′05″N 98°12′34″E / 18.251418°N 98.209449°E / 18.251418; 98.209449 (SL. No. 9108)
ดูแผนที่
  491.05 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1031 อุทยานแห่งชาติแม่ปิง


ดอยเต่า;
สามเงา;
ลี้
เชียงใหม่;
ตาก;
ลำพูน
17°40′12″N 98°52′14″E / 17.670130°N 98.870561°E / 17.670130; 98.870561 (SL. No. 1031)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
 
1,018.65 2524 13 กรกฎาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 115 ฉบับพิเศษ
หน้า 11


1120 อุทยานแห่งชาติแม่ปืม


ป่าแดด, พาน, เมืองเชียงราย;
ภูกามยาว, เมืองพะเยา, แม่ใจ
เชียงราย;
พะเยา
19°21′04″N 99°52′09″E / 19.351147°N 99.869108°E / 19.351147; 99.869108 (SL. No. 1120)
ดูแผนที่
  351.28 2552 25 ธันวาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 97 ก
หน้า 10


1092 อุทยานแห่งชาติแม่เมย


ท่าสองยาง ตาก 17°28′56″N 98°04′30″E / 17.482147°N 98.074935°E / 17.482147; 98.074935 (SL. No. 1092)
ดูแผนที่
  195.73 2542 20 พฤษภาคม 2542
เล่ม 116
ตอนที่ 40 ก
หน้า 14


1051 อุทยานแห่งชาติแม่ยม


สอง;
งาว
แพร่;
ลำปาง
18°37′36″N 100°09′41″E / 18.626722°N 100.161468°E / 18.626722; 100.161468 (SL. No. 1051)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
 
484.74 2529 1 มีนาคม 2529
เล่ม 103
ตอนที่ 34 ฉบับพิเศษ
หน้า 22


1054 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์


ปางศิลาทอง;
แม่เปิน, แม่วงก์
กำแพงเพชร;
นครสวรรค์
16°02′21″N 99°13′59″E / 16.039103°N 99.233046°E / 16.039103; 99.233046 (SL. No. 1054)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
 
898.14 2530 14 กันยายน 2530
เล่ม 104
ตอนที่ 183 ฉบับพิเศษ
หน้า 7


1101 อุทยานแห่งชาติแม่วะ


บ้านตาก, สามเงา;
เถิน, แม่พริก
ตาก;
ลำปาง
17°26′43″N 99°13′45″E / 17.445155°N 99.229254°E / 17.445155; 99.229254 (SL. No. 1101)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติแม่วะ
 
582.61 2543 17 พฤศจิกายน 2543
เล่ม 117
ตอนที่ 108 ก
หน้า 12


1112 อุทยานแห่งชาติแม่วาง


จอมทอง, ดอยหล่อ, แม่วาง เชียงใหม่ 18°31′37″N 98°43′08″E / 18.526893°N 98.718903°E / 18.526893; 98.718903 (SL. No. 1112)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติแม่วาง
 
119.68 2552 20 พฤศจิกายน 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 86 ก
หน้า 1


1018 อุทยานแห่งชาติรามคำแหง


คีรีมาศ, บ้านด่านลานหอย, เมืองสุโขทัย สุโขทัย 16°52′39″N 99°41′35″E / 16.877535°N 99.693020°E / 16.877535; 99.693020 (SL. No. 1018)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
 
281.44 2523 27 ตุลาคม 2523
เล่ม 97
ตอนที่ 165 ฉบับพิเศษ
หน้า 10


1015 อุทยานแห่งชาติลานสาง


เมืองตาก ตาก 16°46′56″N 99°00′59″E / 16.782355°N 99.016455°E / 16.782355; 99.016455 (SL. No. 1015)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติลานสาง
 
105.16 2522 14 พฤษภาคม 2522
เล่ม 96
ตอนที่ 80 ฉบับพิเศษ
หน้า 72


1123 อุทยานแห่งชาติลำคลองงู


ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 14°54′27″N 98°44′09″E / 14.907592°N 98.735801°E / 14.907592; 98.735801 (SL. No. 1123)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
 
672.77 2552 25 ธันวาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 97 ก
หน้า 20


9122 อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก


เมืองเชียงราย, แม่จัน, แม่ลาว, แม่สรวย เชียงราย 19°57′42″N 99°40′46″E / 19.961723°N 99.679310°E / 19.961723; 99.679310 (SL. No. 9122)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก
 
741.95 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา [3]


1091 อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี


กระบุรี, เมืองระนอง, ละอุ่น ระนอง 10°05′04″N 98°39′44″E / 10.084378°N 98.662353°E / 10.084378; 98.662353 (SL. No. 1091)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
 
169.49 2542 21 เมษายน 2542
เล่ม 116
ตอนที่ 29 ก
หน้า 66


1084 อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน


เมืองแพร่;
ท่าปลา, น้ำปาด
แพร่;
อุตรดิตถ์
17°46′03″N 100°29′21″E / 17.767454°N 100.489121°E / 17.767454; 100.489121 (SL. No. 1084)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
 
1,054.41 2541 30 กันยายน 2541
เล่ม 115
ตอนที่ 67 ก
หน้า 1


1035 อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย


ลอง, วังชิ้น;
เถิน, แม่ทะ, สบปราบ
แพร่;
ลำปาง
17°58′06″N 99°35′39″E / 17.968362°N 99.594032°E / 17.968362; 99.594032 (SL. No. 1035)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
 
429.81 2524 9 ตุลาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 168 ฉบับพิเศษ
หน้า 1


1104 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน


นาน้อย, นาหมื่น, เวียงสา น่าน 18°22′06″N 100°50′23″E / 18.368386°N 100.839666°E / 18.368386; 100.839666 (SL. No. 1104)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
 
1,025.26 2550 25 พฤษภาคม 2550
เล่ม 124
ตอนที่ 25 ก
หน้า 7


1056 อุทยานแห่งชาติศรีพังงา


คุระบุรี, ตะกั่วป่า พังงา 8°59′53″N 98°27′30″E / 8.998061°N 98.458267°E / 8.998061; 98.458267 (SL. No. 1056)
ดูแผนที่
  247.54 2531 16 เมษายน 2531
เล่ม 105
ตอนที่ 60 ฉบับพิเศษ
หน้า 10


1060 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา


เชียงดาว, พร้าว, แม่แตง เชียงใหม่ 19°10′41″N 99°01′50″E / 19.177956°N 99.030577°E / 19.177956; 99.030577 (SL. No. 1060)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
 
1,472.59 2532 1 สิงหาคม 2532
เล่ม 106
ตอนที่ 120
หน้า 381


1026 อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย


ทุ่งเสลี่ยม, ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 17°33′13″N 99°29′06″E / 17.553677°N 99.485043°E / 17.553677; 99.485043 (SL. No. 1026)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
 
216.99 2524 8 พฤษภาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 70 ฉบับพิเศษ
หน้า 10


9139 อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี


สะบ้าย้อย สงขลา 6°22′47″N 100°51′41″E / 6.379626°N 100.861432°E / 6.379626; 100.861432 (SL. No. 9139)
ดูแผนที่
  225.28 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1078 อุทยานแห่งชาติสาละวิน


แม่สะเรียง, สบเมย แม่ฮ่องสอน 18°09′52″N 97°53′05″E / 18.164319°N 97.884625°E / 18.164319; 97.884625 (SL. No. 1078)
ดูแผนที่
  735.13 2537 9 พฤศจิกายน 2537
เล่ม 111
ตอนที่ 50 ก
หน้า 62


1032 อุทยานแห่งชาติสิรินาถ


ถลาง ภูเก็ต 8°05′44″N 98°18′00″E / 8.095490°N 98.299934°E / 8.095490; 98.299934 (SL. No. 1032)
ดูแผนที่
  91.93 2524 13 กรกฎาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 115 ฉบับพิเศษ
หน้า 14


1045 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง


เกาะกูด, เกาะช้าง ตราด 12°03′52″N 102°19′57″E / 12.064337°N 102.332391°E / 12.064337; 102.332391 (SL. No. 1045)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
 
616.50 2526 31 ธันวาคม 2525
เล่ม 99
ตอนที่ 197 ฉบับพิเศษ
หน้า 19


1089 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร


ทุ่งตะโก, ปะทิว, เมืองชุมพร, สวี, หลังสวน ชุมพร 10°21′23″N 99°13′52″E / 10.356435°N 99.231077°E / 10.356435; 99.231077 (SL. No. 1089)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
 
324.42 2542 24 กุมภาพันธ์ 2542
เล่ม 116
ตอนที่ 9 ก
หน้า 41


1049 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา


ปะเหลียน;
ทุ่งหว้า, ละงู
ตรัง;
สตูล
6°50′19″N 99°41′28″E / 6.838688°N 99.691122°E / 6.838688; 99.691122 (SL. No. 1049)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
 
520.66 2528 31 ธันวาคม 2527
เล่ม 101
ตอนที่ 200 ฉบับพิเศษ
หน้า 30


1119 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง


เมืองระนอง ระนอง 9°52′30″N 98°35′14″E / 9.874920°N 98.587346°E / 9.874920; 98.587346 (SL. No. 1119)
ดูแผนที่
  356.66 2552 23 ธันวาคม 2552
เล่ม 126
ตอนที่ 96 ก
หน้า 20


1062 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา


เกาะลันตา กระบี่ 7°28′13″N 99°05′58″E / 7.470359°N 99.099374°E / 7.470359; 99.099374 (SL. No. 1062)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
 
135.16 2533 15 สิงหาคม 2533
เล่ม 107
ตอนที่ 146 ฉบับพิเศษ
หน้า 5


1043 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน


คุระบุรี พังงา 8°34′04″N 97°38′12″E / 8.567844°N 97.636754°E / 8.567844; 97.636754 (SL. No. 1043)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
 
138.36 2525 1 กันยายน 2525
เล่ม 99
ตอนที่ 123 ฉบับพิเศษ
หน้า 19


1030 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์


คุระบุรี พังงา 9°25′22″N 97°52′10″E / 9.422776°N 97.869403°E / 9.422776; 97.869403 (SL. No. 1030)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
 
143.70 2524 9 กรกฎาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 112 ฉบับพิเศษ
หน้า 7


1021 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง


เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 9°38′07″N 99°40′08″E / 9.635386°N 99.668919°E / 9.635386; 99.668919 (SL. No. 1021)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
 
103.14 2523 12 พฤศจิกายน 2523
เล่ม 97
ตอนที่ 174 ฉบับพิเศษ
หน้า 5


1080 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง


เชียงดาว, แม่แตง, เวียงแหง;
ปาย
เชียงใหม่;
แม่ฮ่องสอน
19°18′14″N 98°35′56″E / 19.304027°N 98.598831°E / 19.304027; 98.598831 (SL. No. 1080)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
 
1,231.61 2538 14 สิงหาคม 2538
เล่ม 112
ตอนที่ 33 ก
หน้า 31


9145 อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้


ขนอม, สิชล;
เกาะสมุย, ดอนสัก
นครศรีธรรมราช;
สุราษฎร์ธานี
9°14′20″N 99°51′01″E / 9.238976°N 99.850195°E / 9.238976; 99.850195 (SL. No. 9145)
ดูแผนที่
  111.43 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1036 อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม


กันตัง, สิเกา ตรัง 7°25′28″N 99°20′49″E / 7.424522°N 99.347066°E / 7.424522; 99.347066 (SL. No. 1036)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
 
226.79 2524 14 ตุลาคม 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 170 ฉบับพิเศษ
หน้า 7


1047 อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี


เมืองกระบี่ กระบี่ 8°02′50″N 98°47′57″E / 8.047213°N 98.799085°E / 8.047213; 98.799085 (SL. No. 1047)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
 
392.69 2526 6 ตุลาคม 2526
เล่ม 100
ตอนที่ 160 ฉบับพิเศษ
หน้า 23


1076 อุทยานแห่งชาติหาดวนกร


ทับสะแก, เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 11°38′16″N 99°42′09″E / 11.637771°N 99.702395°E / 11.637771; 99.702395 (SL. No. 1076)
ดูแผนที่
  37.08 2535 30 ธันวาคม 2535
เล่ม 109
ตอนที่ 126
หน้า 24


1046 อุทยานแห่งชาติแหลมสน


คุระบุรี;
กะเปอร์, เมืองระนอง, สุขสำราญ
พังงา;
ระนอง
9°37′06″N 98°28′36″E / 9.618314°N 98.476687°E / 9.618314; 98.476687 (SL. No. 1046)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติแหลมสน
 
297.46 2526 19 สิงหาคม 2526
เล่ม 100
ตอนที่ 135 ฉบับพิเศษ
หน้า 24


9102 อุทยานแห่งชาติออบขาน


แม่วาง, สะเมิง, สันป่าตอง, หางดง เชียงใหม่ 18°43′22″N 98°49′20″E / 18.722891°N 98.822306°E / 18.722891; 98.822306 (SL. No. 9102)
ดูแผนที่
  236.17 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1068 อุทยานแห่งชาติออบหลวง


จอมทอง, แม่แจ่ม, ฮอด เชียงใหม่ 18°13′21″N 98°28′56″E / 18.222583°N 98.482283°E / 18.222583; 98.482283 (SL. No. 1068)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
 
564.71 2534 4 ธันวาคม 2534
เล่ม 108
ตอนที่ 211 ฉบับพิเศษ
หน้า 21


1025 อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา


เกาะยาว, ตะกั่วทุ่ง, เมืองพังงา พังงา 8°24′06″N 98°30′22″E / 8.401763°N 98.506027°E / 8.401763; 98.506027 (SL. No. 1025)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
 
418.94 2524 29 เมษายน 2524
เล่ม 98
ตอนที่ 64 ฉบับพิเศษ
หน้า 1


9141 อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง


เมืองนราธิวาส นราธิวาส 6°25′39″N 101°51′15″E / 6.427490°N 101.854178°E / 6.427490; 101.854178 (SL. No. 9141)
ดูแผนที่
  58.58 ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา ยังไม่มีประกาศจัดตั้งในราชกิจจานุเบกษา


1012 อุทยานแห่งชาติเอราวัณ


ไทรโยค, เมืองกาญจนบุรี, ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 14°22′28″N 99°08′44″E / 14.374381°N 99.145512°E / 14.374381; 99.145512 (SL. No. 1012)
ดูแผนที่
 
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
 
522.67 2518 19 มิถุนายน 2518
เล่ม 92
ตอนที่ 114 ฉบับพิเศษ
หน้า 15

อ้างอิง แก้

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-08-19. สืบค้นเมื่อ 2018-08-08.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้