อำเภอดอนสัก

อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

ดอนสัก เป็นอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอดอนสัก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Don Sak
ท่าเรือในตำบลดอนสัก
ท่าเรือในตำบลดอนสัก
คำขวัญ: 
เขาชะโงกเด่นสง่า แหล่งประมงล้ำค่า
เทียบท่าเฟอร์รี น้ำตกสวยวิภาวดี บารมีหลวงพ่อจ้อย
แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นอำเภอดอนสัก
แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นอำเภอดอนสัก
พิกัด: 9°18′50″N 99°41′25″E / 9.31389°N 99.69028°E / 9.31389; 99.69028
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด460.9 ตร.กม. (178.0 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด37,005 คน
 • ความหนาแน่น80.29 คน/ตร.กม. (208.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 84220, 84160 (เฉพาะตำบลชลคราม),
84340 (เฉพาะตำบลปากแพรก)
รหัสภูมิศาสตร์8403
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอดอนสัก หมู่ที่ 5 ถนนบ้านใน-ขนอม ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอดอนสัก มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

แก้

ดอนสักเดิมเป็นหมู่บ้านในตำบลดอนสัก อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2471 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เสนาบดีในขณะนั้น เห็นว่าควรปรับเปลี่ยนพื้นที่มณฑลนครศรีธรรมราช โดยพื้นที่ตำบลไชยคราม ตำบลดอนสัก มีพื้นที่ห่างไกลจากอำเภอสิชล จึงโอนย้ายมาขึ้นกับอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี[1] แทน

เนื่องจากอำเภอกาญจนดิษฐ์ มีพื้นที่กว้างขวางมาก ตลอดถึงประชาชนซึ่งไม่สะดวกในการปกครองดูแลไม่ทั่วถึง วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2512 ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงแยกตำบลชลคราม ตำบลดอนสัก เป็น กิ่งอำเภอดอนสัก[2] โดยมีปลัดลาภ ลาภชูรัตน์ เป็นผู้รักษาการแทนกิ่งอำเภอ และในปีเดียวกันเขตตำบลไชยคราม ของอำเภอกาญจนดิษฐ์ได้แจ้งแก่ทางราชการว่าประชาชนตำบลไชยคราม ไปติดต่อราชการกับกิ่งอำเภอดอนสักสะดวกกว่าไปติดต่อกับอำเภอกาญจนดิษฐ์ อีกทั้งเขตตำบลไชยครามอยู่กึ่งกลางระหว่างตำบลดอนสักกับตำบลชลคราม ทำให้เขตกิ่งอำเภอดอนสักมีลักษณะตัดขาดจากกัน ทางราชการจึงได้โอนท้องที่ตำบลไชยคราม เข้ามาสมทบทางกิ่งอำเภอ[3]

ปี พ.ศ. 2513 บ้านนางข้าม บ้านบางน้ำจืด บ้านท้องอ่าว บ้านปากดอนสัก บ้านเกาะแรด บ้านโรงถ่าน และบ้านบางโสม มีประชากรมาก มีศูนย์ราชการ และเป็นที่ประชุมชนมากขึ้น จึงจัดตั้งพื้นที่เป็น สุขาภิบาลดอนสัก[4] ก่อนที่ในปี พ.ศ. 2514 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอดอนสัก เป็น อำเภอดอนสัก[5] พร้อมกับอำเภอเวียงสระ ในจังหวัดเดียวกัน โดยมีผลในวันที่ 1 พฤศจิกายน

ต่อมาปี พ.ศ. 2515 ทางราชการได้เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกครั้ง โดยประชาชนหมู่ 7 บ้านนางกำ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม ไปติดต่อราชการกับอำเภอดอนสักสะดวกกว่าไปติดต่อกับอำเภอขนอม จึงโอนพื้นที่หมู่ 7 บ้านนางกำ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม มาขึ้นกับตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก[6] และปี พ.ศ. 2521 ได้แยกหมู่ 1 บ้านปากแพรก, หมู่ 3 บ้านเหนียก, หมู่ 7 บ้านเขาแล่, หมู่ 8 บ้านเขาพระอินทร์ ของตำบลไชยคราม และหมู่ 10 บ้านคอกช้าง ของตำบลดอนสัก รวม 5 หมู่บ้าน ตั้งเป็น ตำบลปากแพรก[7]

ปี พ.ศ. 2523 ทางราชการได้รับแจ้งว่าพื้นที่หมู่ 7 บ้านเกาะเชือก เกาะนกเภา และเกาะริกัน ของตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย ไปติดต่อราชการกับอำเภอดอนสักสะดวกกว่าไปติดต่อกับอำเภอเกาะสมุย จึงโอนพื้นที่หมู่ 7 บ้านเกาะเชือก เกาะนกเภา และเกาะริกัน ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย มาขึ้นกับตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก[8] ในปี พ.ศ. 2542 สุขาภิบาลดอนสักมีความเจริญมากขึ้น ได้ยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลดอนสัก[9] ก่อนที่ในปี พ.ศ. 2555 ทางเทศบาลตำบลดอนสัก ที่มีประชากรมากถึง 11,524 คน มีรายได้พอแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลเมืองดอนสัก[10] จนถึงปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอดอนสักแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 41 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ดอนสัก (Don Sak) 14 หมู่บ้าน
2. ชลคราม (Chonlakhram) 6 หมู่บ้าน
3. ไชยคราม (Chaiyakhram) 5 หมู่บ้าน
4. ปากแพรก (Pak Phraek) 16 หมู่บ้าน
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอดอนสักประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองดอนสัก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลดอนสัก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนสัก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองดอนสัก)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชลครามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไชยครามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากแพรกทั้งตำบล

อ้างอิง

แก้
 1. "แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง โอนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 46 (0 ง): 149. วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2472
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (27 ง): 1206. วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2512
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตกิ่งอำเภอดอนสัก อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (80 ง): 2851. วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2512
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลดอนสัก กิ่งอำเภอดอนสัก อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 87 (90 ง): 2787–2789. วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2513
 5. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอปลาปาก อำเภอเชียงกลาง อำเภอปากชม อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน อำเภอดอนสัก อำเภอพนม อำเภอเวียงสระ อำเภอสังคม และอำเภอหัวตะพาน พ.ศ. ๒๕๑๔" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 88 (123 ง): 345–348. วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
 6. "ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๔๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (175 ก): (ฉบับพิเศษ) 1-2. วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเวียงสระ และอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (76 ง): 2456–2460. วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2521
 8. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอเกาะสมุย กับอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๒๓" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 97 (165 ก): (ฉบับพิเศษ) 4-6. วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2523
 9. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4 – โดยทาง ให้บรรดาสุขาภิบาลตามกฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ิอง เปลี่ยนฐานะเทศบาลตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเทศบาลเมืองดอนสัก". กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 129: 1. วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 มิถุนายน ปีเดียวกัน