อำเภอดอนสัก

อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

ดอนสัก เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่เดิมเป็นตำบลขึ้นอยู่กับอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวันที่ 24 มีนาคม 2512 ได้แบ่งพื้นที่ตำบลดอนสักและตำบลชลครามจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอดอนสัก และต่อมาได้รับพื้นที่ตำบลไชยครามจากอำเภอกาญจนดิษฐ์ เมื่อวันที่ 16 กันยายนปีเดียวกัน และต่อมาได้แยกพื้นที่ตำบลไชยครามและตำบลดอนสักบางส่วน ออกเป็นตำบลปากแพรก จนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2514 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอดอนสักจนถึงปัจจุบัน

อำเภอดอนสัก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Don Sak
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
คำขวัญ: 
เขาชะโงกเด่นสง่า แหล่งประมงล้ำค่า
เทียบท่าเฟอร์รี น้ำตกสวยวิภาวดี บารมีหลวงพ่อจ้อย
แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นอำเภอดอนสัก
แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นอำเภอดอนสัก
พิกัด: 9°18′50″N 99°41′25″E / 9.31389°N 99.69028°E / 9.31389; 99.69028
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด460.9 ตร.กม. (178.0 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด37,005 คน
 • ความหนาแน่น80.29 คน/ตร.กม. (208.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 84220, 84160 (เฉพาะตำบลชลคราม),
84340 (เฉพาะตำบลปากแพรก)
รหัสภูมิศาสตร์8403
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอดอนสัก หมู่ที่ 5 ถนนบ้านใน-ขนอม ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอดอนสักตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอดอนสักแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ดอนสัก (Don Sak) 14 หมู่บ้าน
2. ชลคราม (Chonlakhram) 6 หมู่บ้าน
3. ไชยคราม (Chaiyakhram) 5 หมู่บ้าน
4. ปากแพรก (Pak Phraek) 16 หมู่บ้าน
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอดอนสักประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลเมืองดอนสัก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลดอนสัก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนสัก (นอกเขตเทศบาลเมืองดอนสัก)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชลครามทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไชยครามทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากแพรกทั้งตำบล


อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้