อำเภอเกาะสมุย

อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

เกาะสมุย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการจัดตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2440

อำเภอเกาะสมุย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Ko Samui
หมู่เกาะอ่างทอง ถ่ายจากจุดชมวิวผาจันทร์จรัส เกาะวัวตาหลับ
หมู่เกาะอ่างทอง ถ่ายจากจุดชมวิวผาจันทร์จรัส เกาะวัวตาหลับ
คำขวัญ: 
ปะการังงาม น้ำทะเลใส
หาดทรายขาว มะพร้าวเยอะ
แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นอำเภอเกาะสมุย
แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นอำเภอเกาะสมุย
ประเทศ ไทย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด252 ตร.กม. (97 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด67,940 คน
 • ความหนาแน่น269.60 คน/ตร.กม. (698.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 84140 (ไปรษณีย์เกาะสมุย - ตำบลตลิ่งงาม ตำบลลิปะน้อย ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ยกเว้นหมู่ที่ 6),
84220 (ไปรษณีย์ดอนสัก - เฉพาะหมู่ที่ 6 บ้านเกาะพะลวย ตำบลอ่างทอง),
84310 (ไปรษณีย์ละไม - เฉพาะตำบลมะเร็ต),
84320 (ไปรษณีย์เฉวง - เฉพาะตำบลบ่อผุด),
84330 (ไปรษณีย์แม่น้ำ - เฉพาะตำบลแม่น้ำ)
รหัสภูมิศาสตร์8404
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
ถนนทวีราษฎร์ภักดี ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
ถนนภายในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย
หาดเฉวงน้อย (Chaweng Noi Beach)

ประวัติ แก้

เกาะสมุย ปรากฏชื่อในเอกสารครั้งแรกในหนังสือชีวีวัณย์ พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้ากรมพระยานุพันธ์ วงศ์วรเดช พ.ศ. 2475 มีหลักฐานยืนยันว่ามีผู้คนมาตั้งหลักแหล่งบนเกาะสมุยในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเพราะได้กล่าวถึงเจดีย์ 3 องค์ ซึ่งได้สร้างไว้สมัยกรุงธนบุรี ยังปรากฏหลักฐานจนถึงปัจจุบัน "สมุย" มาจากภาษาใดไม่ปรากฏแน่ชัด สันนิษฐานว่ามีหลายความหมาย เช่น มาจากภาษาจีนไหหลำ จากคำว่า "เซ่าหมวย" แปลว่า ด่านแรก  บ้างก็ว่ามาจากภาษาทมิฬจากคำว่า "สมอย" แปลว่า คลื่นลม และบ้างก็ว่ามาจากชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในภาคใต้ คือ "ต้นหมุย" จนถึงบัดนี้ก็ไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าคำว่า สมุย มีต้นกำเนิดจากภาษาใด

แต่เดิมเกาะสมุย การปกครองขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราชศาลาว่าการเมือง (อำเภอ) ตั้งอยู่บ้านดอนแตง ตำบลหน้าเมือง อยู่ทางทิศใต้ของเกาะสมุย ต่อมาในปี พ.ศ. 2441 ศาลาว่าการเมืองถูกยุบและได้ตั้งเป็นอำเภอขึ้นตรงต่อเมืองไชยา โดยมีพระยาเจริญราชภักดีดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอคนแรก ได้พิจารณาที่ตั้งเมืองเดิมซึ่งไม่ค่อยมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นที่สุ่มบริเวณอ่าวมีหินปะการังจำนวนมากยากแก่การจอดเรือและหลบคลื่นลมในปี พ.ศ. 2449 ได้ย้ายเมืองมาตั้งที่บ้านหน้าทอน ตำบลอ่างทอง ซึ่งมีประชากรอาศัยหนาแน่น มีอ่าวจอดเรือกว้างขวางเหมาะแก่การหลบคลื่นลม เรือสามารถเข้าถึงฝั่งได้สะดวกและเมืองแห่งนี้ คือที่ตั้งเมืองปัจจุบัน

 • วันที่ 16 พฤษภาคม 2440 รวมเกาะสมุย มณฑลนครศรีธรรมราช เกาะพะงัน มณฑลชุมพร รวมขึ้นกับเมืองกาญจนดิษฐ์ มณฑลชุมพร[1]
 • วันที่ 30 กันยายน 2490 ตั้งตำบลลิปะน้อย แยกออกจากตำบลอ่างทอง ตั้งตำบลมะเร็ต แยกออกจากตำบลหน้าเมือง ตั้งตำบลแม่น้ำ แยกออกจากตำบลบ่อผุด ตั้งตำบลบ้านใต้ แยกออกจากตำบลเกาะพะงัน[2]
 • วันที่ 20 กันยายน 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลเกาะสมุย ในท้องที่บางส่วนของตำบลอ่างทอง[3]
 • วันที่ 1 มีนาคม 2501 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ต ในท้องที่ตำบลมะเร็ต[4]
 • วันที่ 23 เมษายน 2506 ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลมะเร็ต และเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลเกาะสมุย ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลอ่างทอง (ยกเว้นหมู่เกาะอ่างทอง) ตำบลลิปะน้อย ตำบลตลิ่งงาม ตำบลหน้าเมือง ตำบลมะเร็ต ตำบลบ่อผุด ตำบลแม่น้ำ ตำบลเกาะพะงัน (ยกเว้นเกาะเต่า) และตำบลบ้านใต้[5]
 • วันที่ 29 กันยายน 2513 แยกพื้นที่ตำบลเกาะพะงัน และตำบลบ้านใต้ จากอำเภอเกาะสมุย ไปตั้งเป็น กิ่งอำเภอเกาะพะงัน[6] และกำหนดให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอเกาะสมุย
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2516 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลเกาะสมุย โดยแยกพื้นที่ตำบลเกาะพะงัน และตำบลบ้านใต้ ไปจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลเกาะพะงัน กิ่งอำเภอเกาะพะงัน[7] ส่วนเขตสุขาภิบาลเกาะสมุย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลอ่างทอง (ยกเว้นหมู่เกาะอ่างทอง) ตำบลลิปะน้อย ตำบลตลิ่งงาม ตำบลหน้าเมือง ตำบลมะเร็ต ตำบลบ่อผุด ตำบลแม่น้ำ และเพิ่มให้ครอบคลุมพื้นที่เกาะพะลวย ของตำบลอ่างทอง เกาะแตน ของตำบลตลิ่งงาม
 • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 ยุบสุขาภิบาลเกาะพะงัน กิ่งอำเภอเกาะพะงัน[8] เนื่องจากไม่สามารถบริหารกิจการของสุขาภิบาลให้เจริญก้าวหน้าได้ และประชาชนในเขตสุขาภิบาลไม่ต้องการให้ท้องถิ่นนี้มีการปกครองเป็นสุขาภิบาล
 • วันที่ 12 เมษายน 2520 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอเกาะพะงัน อำเภอเกาะสมุย เป็น อำเภอเกาะพะงัน[9]
 • วันที่ 27 ตุลาคม 2523 เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอเกาะสมุย กับอำเภอดอนสัก โดยโอนพื้นที่หมู่ 7 เกาะเชือก เกาะนกเภา เกาะริกัน (ในขณะนั้น) ของตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย ไปขึ้นกับตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก[10] เพื่อประโยชน์แก่การปกครองและความสะดวกของประชาชน
 • วันที่ 29 ธันวาคม 2524 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลเกาะสมุย โดยเพิ่มให้ครอบคลุมพื้นที่เกาะพะลวย ของตำบลอ่างทอง เกาะแตน ของตำบลตลิ่งงาม และครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลอ่างทอง (ฝั่งเกาะสมุย) ตำบลลิปะน้อย ตำบลตลิ่งงาม ตำบลหน้าเมือง ตำบลมะเร็ต ตำบลบ่อผุด และตำบลแม่น้ำ[11]
 • วันที่ 4 ตุลาคม 2539 จัดตั้งศาลจังหวัดเกาะสมุย ในท้องที่อำเภอเกาะสมุย[12][13][14] ให้มีเขตตลอดท้องที่อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลเกาะสมุย เป็นเทศบาลตำบลเกาะสมุย[15] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 4 ตุลาคม 2553 เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลเกาะสมุย เป็นเทศบาลเมืองเกาะสมุย[16] โดยยึดพื้นที่ครอบคลุมตามแบบประกาศกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2524 เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลเกาะสมุย[11] และเพิ่มพื้นที่ครอบคลุมเกาะฟาน เกาะลุ่มหมูน้อย เกาะฟานใหญ่ เกาะฟานน้อย เกาะส้ม เกาะมัดหลัง ของตำบลบ่อผุด เกาะเตาปูน เกาะมดแดง เกาะกล้วย เกาะตู ของตำบลอ่างทอง เกาะแมลงป่อง เกาะแม่ทับ เกาะดิน เกาะทะลุ เกาะเจตมูล ของตำบลตลิ่งงาม
 • วันที่ 27 มกราคม 2557 เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลเมืองเกาะสมุย เป็นเทศบาลนครเกาะสมุย[17]

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอเกาะสมุยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 39 หมู่บ้าน ได้แก่

1. อ่างทอง (Ang Thong) 6 หมู่บ้าน
2. ลิปะน้อย (Lipa Noi) 5 หมู่บ้าน
3. ตลิ่งงาม (Taling Ngam) 5 หมู่บ้าน
4. หน้าเมือง (Na Mueang) 5 หมู่บ้าน
5. มะเร็ต (Maret) 6 หมู่บ้าน
6. บ่อผุด (Bo Phut) 6 หมู่บ้าน
7. แม่น้ำ (Mae Nam) 6 หมู่บ้าน
    
 
ท่าอากาศยานนานาชาติเกาะสมุย (ภาพถ่ายปี 2015)

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอเกาะสมุย มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพียงแห่งเดียว คือ เทศบาลนครเกาะสมุย ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเกือบทั้งหมด ยกเว้นเพียงหมู่เกาะบางส่วนของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง[17]

ภูมิอากาศ แก้

อำเภอเกาะสมุยมีสภาพภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนาตามการแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิพเพิน เกาะนี้มีสภาพภูมิอากาศอบอุ่นและชื้นเกือบตลอดปี เมื่อเทียบกับจังหวัดภูเก็ตและส่วนอื่น ๆ ของภาคใต้ สภาพภูมิอากาศบนเกาะสมุยนั้นแห้งกว่า (เกาะสมุยได้รับฝนประมาณ 1,960 mm (77.2 in) ต่อปี ส่วนภูเก็ตได้ 2,220 มิลลิเมตร (87 นิ้ว)) ฤดูฝนของภูเก็ตกินเวลามากกว่าหกถึงแปดเดือน ส่วนเกาะสมุยมีหยาดน้ำฟ้ามากกว่า 212 มิลลิเมตร (8 นิ้ว) เพียงสองเดือน) เดือนที่มีหยาดน้ำฟ้ามากที่สุดมักอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน[18] ส่วนช่วงอื่น ๆ จะมีฝนเพียงเล็กน้อยประมาณ 20–60 นาที

ข้อมูลภูมิอากาศของเกาะสมุย (พ.ศ. 2524-2553)
เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 33.4
(92.1)
33.9
(93)
35.4
(95.7)
36.5
(97.7)
36.3
(97.3)
36.2
(97.2)
36.0
(96.8)
35.8
(96.4)
35.4
(95.7)
34.1
(93.4)
34.0
(93.2)
32.3
(90.1)
36.5
(97.7)
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย °C (°F) 29.0
(84.2)
29.4
(84.9)
30.6
(87.1)
32.0
(89.6)
32.6
(90.7)
32.5
(90.5)
32.2
(90)
32.1
(89.8)
31.7
(89.1)
30.5
(86.9)
29.6
(85.3)
29.2
(84.6)
31.0
(87.8)
อุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละวัน °C (°F) 26.8
(80.2)
27.4
(81.3)
28.2
(82.8)
29.1
(84.4)
28.9
(84)
28.7
(83.7)
28.3
(82.9)
28.2
(82.8)
27.9
(82.2)
27.2
(81)
26.8
(80.2)
26.6
(79.9)
27.8
(82)
อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย °C (°F) 24.2
(75.6)
25.0
(77)
25.6
(78.1)
26.1
(79)
25.7
(78.3)
25.5
(77.9)
25.1
(77.2)
25.2
(77.4)
24.8
(76.6)
24.3
(75.7)
24.1
(75.4)
23.9
(75)
25.0
(77)
อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยบันทึก °C (°F) 18.6
(65.5)
19.5
(67.1)
21.0
(69.8)
22.0
(71.6)
22.1
(71.8)
20.6
(69.1)
19.9
(67.8)
21.7
(71.1)
19.4
(66.9)
21.4
(70.5)
20.3
(68.5)
18.8
(65.8)
18.6
(65.5)
ปริมาณฝน มม (นิ้ว) 86.2
(3.394)
54.4
(2.142)
80.8
(3.181)
83.1
(3.272)
155.9
(6.138)
124.1
(4.886)
116.3
(4.579)
110.9
(4.366)
121.7
(4.791)
309.8
(12.197)
506.6
(19.945)
210.3
(8.28)
1,960.1
(77.169)
ความชื้นร้อยละ 83 82 82 81 80 78 78 78 80 85 85 82 81
วันที่มีฝนตกโดยเฉลี่ย 11.0 5.6 5.9 8.6 15.6 13.7 14.4 15.2 16.2 19.6 19.2 13.7 158.7
จำนวนชั่วโมงที่มีแดด 198.4 214.7 238.7 201.0 192.2 150.0 155.0 151.9 144.0 145.7 174.0 176.7 2,142.3
แหล่งที่มา 1: กรมอุตุนิยมวิทยา[19]
แหล่งที่มา 2: สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา, กรมชลประทาน (ดวงอาทิตย์และความชื้น)[20]

การท่องเที่ยว แก้

เดิมเกาะสมุยมีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งปลูกมะพร้าว ปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว มีร้านค้า โรงแรม และสถานบันเทิงต่าง ๆ มากมาย หาดที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนเกาะสมุย คือ หาดเฉวง บริเวณชายหาดยาวประมาณ 7 กิโลเมตร ถ้าได้ลงมือเดินตั้งแต่ต้นหาดจนกระทั่งถึงปลายหาดจะใช้เวลาประมาณถึง 2 ชั่วโมง เพราะการเดินบนผืนทรายไม่เหมือนการเดินบนพื้นดินปรกติ หาดที่มีความสวยงามเป็นอันดับรองลงมา คือ หาดละไม หาดเชิงมนต์ แหลมโจรคร่ำ หาดท้องยาง หาดหน้าทอน หาดพังกา และหาดตลิ่งงาม

การคมนาคม แก้

อำเภอเกาะสมุย มีท่าอากาศยานนานาชาติ จำนวน 1 แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย มีสายการบินทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กำหนดจุดปลายทางของการบินมาที่ท่าอากาศยานแห่งนี้[21] ในปี พ.ศ. 2556 มีจำนวนเที่ยวบินถึง 22,028 เที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสารมากกว่า 1.8 ล้านคนต่อปี

อ้างอิง แก้

 1. "แจ้งความกระทรวงมหาดไทย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 14 (7): 83. May 16, 1897.
 2. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (75 ง): (ฉบับพิเศษ) 84-85. September 20, 1956. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-04-05. สืบค้นเมื่อ 2019-10-05.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 75 (18 ง): (ฉบับพิเศษ) 2-6. March 1, 1958.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 80 (38 ง): 1203–1204. April 23, 1963. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-06-24. สืบค้นเมื่อ 2019-10-05.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 87 (90 ง): 2790. September 29, 1970. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-12-03. สืบค้นเมื่อ 2019-10-05.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (106 ง): 2443–2447. August 21, 1973. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-04-05. สืบค้นเมื่อ 2019-10-05.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยุบสุขาภิบาลเกาะพงัน กิ่งอำเภอเกาะพงัน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรณ์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (143 ง): (ฉบับพิเศษ) 9-11. November 16, 1976.
 9. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอปลายพระยา อำเภอห้วยเม็ก อำเภอละแม อำเภอแม่จริม อำเภอหนองกี่ อำเภอโคกปีบ อำเภอเกาะพะงัน อำเภอสนม อำเภอโซ่พิสัย อำเภอโนนสะอาด และอำเภอนาจะหลวย พ.ศ. ๒๕๒๐" (PDF). Royal Gazette. 98 (31 ก): 326–330. April 12, 1977. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-12-03. สืบค้นเมื่อ 2019-10-05.
 10. "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอเกาะสมุย กับอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๒๓" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 97 (165 ก): (ฉบับพิเศษ) 4-6. October 27, 1980. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-04-10. สืบค้นเมื่อ 2019-10-05.
 11. 11.0 11.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (215 ง): 4769–4771. December 29, 1981. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-04-05. สืบค้นเมื่อ 2019-10-05.
 12. "พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๓๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (45 ก): 4–5. October 4, 1996.
 13. "พระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดเกาะสมุย พ.ศ. ๒๕๔๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 123 (79 ก): 1–3. August 4, 2006.
 14. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราประจำชาด [ศาลจังหวัดเกาะสมุย]" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 123 (106 ง): 1. October 12, 2006.
 15. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2021-09-20.
 16. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเทศบาลเมืองเกาะสมุย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 127 (ตอนพิเศษ 116 ง): 15. October 4, 2010. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-25. สืบค้นเมื่อ 2019-10-05.
 17. 17.0 17.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเทศบาลนครเกาะสมุย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 131 (พิเศษ 18 ง): 28. January 27, 2014. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2014-05-03. สืบค้นเมื่อ 2017-07-12.
 18. "Weather in Thailand". Travelfish.org. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-08-04. สืบค้นเมื่อ 2013-11-15.
 19. "Climatological Data for the Period 1981–2010". กรมอุตุนิยมวิทยา. p. 23. สืบค้นเมื่อ 7 August 2016.
 20. "ปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิงโดยวิธีของ Penman Monteith (Reference Crop Evapotranspiration by Penman Monteith)" (PDF). สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา, กรมชลประทาน. p. 108. สืบค้นเมื่อ 7 August 2016.
 21. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-03-31. สืบค้นเมื่อ 2014-07-09.

ดูเพิ่ม แก้

9°30′N 100°00′E / 9.500°N 100.000°E / 9.500; 100.000