เปิดเมนูหลัก

อำเภอเกาะสมุย

อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย

อำเภอเกาะสมุย เป็นอำเภอที่มีสภาพเป็นหมู่เกาะในอ่าวไทยอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พื้นที่ 1 ใน 3 เป็นที่ราบซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งทางฝั่งทะเลอ่าวไทย อำเภอเกาะสมุยมีพื้นที่ของเกาะต่าง ๆ รวมกันรวมประมาณ 252 ตารางกิโลเมตร เฉพาะตัวเกาะสมุยเองมีพื้นที่ประมาณ 228 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ตและเกาะช้าง

อำเภอเกาะสมุย
แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นอำเภอเกาะสมุย
ปะการังงาม น้ำทะเลใส
หาดทรายขาว มะพร้าวเยอะ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอเกาะสมุย
อักษรโรมันAmphoe Ko Samui
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่252 ตร.กม.
ประชากร68,894 คน (พ.ศ. 2561)
ความหนาแน่น273.34 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์8404
รหัสไปรษณีย์84140,
84220 (เฉพาะหมู่ที่ 6 ตำบลอ่างทอง),
84310 (เฉพาะตำบลมะเร็ต),
84320 (เฉพาะตำบลบ่อผุด),
84330 (เฉพาะตำบลแม่น้ำ)
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
ถนนทวีราษฎร์ภักดี ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
โทรศัพท์0 7742 0372-3
โทรสาร0 7742 0372, 0 7742 1345
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเกาะสมุยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 39 หมู่บ้าน ได้แก่

1. อ่างทอง (Ang Thong) 6 หมู่บ้าน
2. ลิปะน้อย (Lipa Noi) 5 หมู่บ้าน
3. ตลิ่งงาม (Taling Ngam) 5 หมู่บ้าน
4. หน้าเมือง (Na Mueang) 5 หมู่บ้าน
5. มะเร็ต (Maret) 6 หมู่บ้าน
6. บ่อผุด (Bo Phut) 6 หมู่บ้าน
7. แม่น้ำ (Mae Nam) 6 หมู่บ้าน
    

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอเกาะสมุย มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพียงแห่งเดียว คือ เทศบาลนครเกาะสมุย ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเกือบทั้งหมด ยกเว้นเพียงหมู่เกาะบางส่วนของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง[1]

การท่องเที่ยวแก้ไข

เดิมเกาะสมุยมีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งปลูกมะพร้าว ปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว มีร้านค้า โรงแรม และสถานบันเทิงต่าง ๆ มากมาย หาดที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนเกาะสมุย คือ หาดเฉวง บริเวณชายหาดยาวประมาณ 7 กิโลเมตร ถ้าได้ลงมือเดินตั้งแต่ต้นหาดจนกระทั่งถึงปลายหาดจะใช้เวลาประมาณถึง 2 ชั่วโมง เพราะการเดินบนผืนทรายไม่เหมือนการเดินบนพื้นดินปรกติ หาดที่มีความสวยงามเป็นอันดับรองลงมา คือ หาดละไม หาดเชิงมนต์ แหลมโจรคร่ำ หาดท้องยาง หาดหน้าทอน หาดพังกา และหาดตลิ่งงาม

การคมนาคมแก้ไข

อำเภอเกาะสมุย มีท่าอากาศยานนานาชาติ จำนวน 1 แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย มีสายการบินทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กำหนดจุดปลายทางของการบินมาที่ท่าอากาศยานแห่งนี้[2] ในปี พ.ศ. 2556 มีจำนวนเที่ยวบินถึง 22,028 เที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสารมากกว่า 1.8 ล้านคนต่อปี

อ้างอิงแก้ไข

  1. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/018/1.PDF ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น เทศบาลนครเกาะสมุย]
  2. http://www.flightstats.com/go/FlightStatus/flightStatusByAirport.do

ดูเพิ่มแก้ไข