อำเภอทุ่งหว้า

อำเภอในจังหวัดสตูล ประเทศไทย

ทุ่งหว้า เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสตูล

อำเภอทุ่งหว้า
แผนที่จังหวัดสตูล เน้นอำเภอทุ่งหว้า
คำขวัญ: เมืองท่าสุไหงอุเป เสน่ห์หาดทรายดำ
หลากหลายวัฒนธรรม รสล้ำกะปิดี
พิกัดภูมิศาสตร์: 7°6′33″N 99°45′21″E / 7.10917°N 99.75583°E / 7.10917; 99.75583
อักษรไทยอำเภอทุ่งหว้า
อักษรโรมันAmphoe Thung Wa
จังหวัดสตูล
พื้นที่
 • ทั้งหมด416.03 ตร.กม. (160.63 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด24,326 คน
 • ความหนาแน่น58.47 คน/ตร.กม. (151.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์91120
รหัสภูมิศาสตร์9106
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า หมู่ที่ 8 ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอทุ่งหว้าตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติแก้ไข

ทุ่งหว้าเดิมเรียกว่า "สุไหงอุเป" (Su-ngai Upe) หมายถึง คลองกาบหมาก ขณะนั้น (ปี พ.ศ. 2440) ทำการค้ากับขาวต่างประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองมาก สินค้าที่มีชื่อเสียงคือ พริกไทย ในภูมิภาคแถบนี้ขนานนามว่า "ปีนังน้อย" ส่วนคำว่า "ทุ่งหว้า" มีที่มาจากที่ตั้งของตลาด ร้านค้า และสถานที่ราษฎร ตั้งอยู่กลางทุ่ง มีต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่า "ต้นหว้า" จึงขนามตามลักษณะที่ตั้งว่า "ทุ่งหว้า"

 • วันที่ 10 กันยายน 2489 โอนพื้นที่หมู่ 2,5,6,7 (ในขณะนั้น) ของตำบลขอนคลาน ไปขึ้นกับตำบลกำแพง อำเภอละงู[1]
 • วันที่ 20 กันยายน 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลทุ่งหว้า ในท้องที่บางส่วนของตำบลทุ่งหว้า[2]
 • วันที่ 4 กรกฎาคม 2515 ตั้งตำบลนาทอน แยกออกจากตำบลทุ่งหว้า[3]
 • วันที่ 13 ธันวาคม 2515 จัดตั้งนิคมสร้างตนเอง ในพื้นที่กิ่งอำเภอควนกาหลง อำเภอเมืองสตูล และกิ่งอำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู[4]
 • วันที่ 28 มิถุนายน 2516 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู เป็น อำเภอทุ่งหว้า[5]
 • วันที่ 7 เมษายน 2524 ตั้งตำบลทุ่งบุหลัง แยกออกจากตำบลขอนคลาน[6]
 • วันที่ 30 มีนาคม 2525 ตั้งตำบลป่าแก่บ่อหิน แยกออกจากตำบลทุ่งหว้า[7]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2525 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลทุ่งหว้า[8] เพื่อความเหมาะสมในการบริหารกิจการและการทะนุบำรุงท้องถิ่น
 • วันที่ 24 ตุลาคม 2534 กำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอทุ่งหว้า โดยให้ตำบลทุ่งหว้า มีเขตการปกครองรวม 8 หมู่บ้าน[9]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลทุ่งหว้า เป็นเทศบาลตำบลทุ่งหว้า

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอทุ่งหว้าแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 35 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ทุ่งหว้า (Thung Wa) 10 หมุ่บ้าน
2. นาทอน (Na Thon) 9 หมู่บ้าน
3. ขอนคลาน (Khon Khlan) 4 หมู่บ้าน
4. ทุ่งบุหลัง (Thung Bulang) 5 หมู่บ้าน
5. ป่าแก่บ่อหิน (Pa Kae Bo Hin) 7 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอทุ่งหว้าประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทุ่งหว้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งหว้า (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาทอนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขอนคลานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งบุหลังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าแก่บ่อหินทั้งตำบล

แหล่งท่องเที่ยวแก้ไข

 1. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตอำเภอในจังหวัดสตูล
 2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลทุ่งหว้า กิ่งอำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 3. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบล ในท้องที่กิ่งอำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 4. [4]ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๔๘ [มีสถานะเทียบเท่าพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ กำหนดให้ที่ดินของรัฐในท้องที่กิ่งอำเภอควนกาหลง อำเภอเมืองสตูล และกิ่งอำเภอทุ่งหว้า อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดตั้งเป้นนิคมสร้างตนเอง]
 5. [5]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเขาพนม อำเภอสนามชัยเขต อำเภอแม่อาย อำเภอขามสะแกแสง อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอหนองพอก อำเภอละอุ่น อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอศรีธาตุ พ.ศ. ๒๕๑๖
 6. [6]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
 7. [7]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอทุ่งหว้า กิ่งอำเภอท่าแพ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
 8. [8]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
 9. [9]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล