อำเภอน้ำยืน

อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย

น้ำยืน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอน้ำยืน
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นอำเภอน้ำยืน
คำขวัญ: ดินแดนสามเหลี่ยมมรกต งามงดพลาญเสือ
เหลือเฟืออัญมณี มากมีพืชเศรษฐกิจ
แหล่งสถิตนารายณ์บรรทมสินธุ์ สวยโสภิณถ้ำโยนี
พิกัดภูมิศาสตร์: 14°29′18″N 105°0′0″E / 14.48833°N 105.00000°E / 14.48833; 105.00000
อักษรไทยอำเภอน้ำยืน
อักษรโรมันAmphoe Nam Yuen
จังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด854.5 ตร.กม. (329.9 ตร.ไมล์)
ประชากร (2560)
 • ทั้งหมด70,835
 • ความหนาแน่น82.89 คน/ตร.กม. (214.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์34260
รหัสภูมิศาสตร์3409
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน หมู่ที่ 1 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอน้ำยืนตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอน้ำยืนแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 101หมู่บ้าน ได้แก่

1. โซง (Song) 11 หมู่บ้าน
2. ยาง (Yang) 12 หมู่บ้าน
3. โดมประดิษฐ์ (Dom Pradit) 18 หมู่บ้าน
4. บุเปือย (Bu Pueai) 15 หมู่บ้าน
5. สีวิเชียร (Si Wichian) 24 หมู่บ้าน
6. ยางใหญ่ (Yang Yai) 12 หมู่บ้าน
7. เก่าขาม (Kao Kham) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอน้ำยืนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลน้ำยืน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโซงและบางส่วนของตำบลสีวิเชียร
  • เทศบาลตำบลโซง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโซง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลน้ำยืน)
  • เทศบาลตำบลสีวิเชียร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสีวิเชียร (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลน้ำยืน)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโดมประดิษฐ์ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุเปือยทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางใหญ่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเก่าขามทั้งตำบล

โรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนมัธยม สพฐ.

ดูเพิ่มแก้ไข