อำเภอมะขาม

อำเภอในจังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย

อำเภอมะขาม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีลักษณะเป็นแผ่นดินหกเหลี่ยม ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรีประมาณทางทิศเหนือ 14 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 (จันทบุรี-สระแก้ว) หลักกิโลเมตรที่ 9

อำเภอมะขาม
แผนที่จังหวัดจันทบุรี เน้นอำเภอมะขาม
คำขวัญ: 
พระบาทมะขาม ทิวทัศน์งามหนองตะพอง
มากมีลองกอง มังคุด เงาะ ระกำหวาน
เสียงขับขานน้ำตกชำปาง เที่ยวบ้านอ่างสวนสมุนไพร
ไหว้ท่านพ่อใยศูนย์รวมใจแห่งศรัทธา
พิกัดภูมิศาสตร์: 12°40′25″N 102°11′48″E / 12.67361°N 102.19667°E / 12.67361; 102.19667
อักษรไทยอำเภอมะขาม
อักษรโรมันAmphoe Makham
จังหวัดจันทบุรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด480.1 ตร.กม. (185.4 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด32,323 คน
 • ความหนาแน่น67.33 คน/ตร.กม. (174.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 22150
รหัสภูมิศาสตร์2205
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอมะขาม เลขที่ 23/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลมะขาม
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

อำเภอมะขามเดิมเรียกว่า อำเภอท่าหลวง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2422 โดยมีพระพลสงครามเป็นนายอำเภอคนแรก ซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นด่านสำหรับเก็บส่วยอากร ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำจันทบุรี ที่ตั้งตำบลท่าหลวงปัจจุบัน ต่อมาการค้าขายได้เจริญขึ้น มีการติดต่อค้าขายกับประเทศเขมร โดยใช้เส้นทางผ่านอำเภอมะขามไปยังอำเภอโป่งน้ำร้อน และข้ามไปประเทศเขมรกันมากขึ้น เพื่อความสะดวกต่อการเก็บส่วยอากร จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ ณ บ้านมะขามในปี พ.ศ. 2450 และ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอมะขาม สาเหตุที่ได้ชื่อว่า "มะขาม" เล่าต่อกันมาว่าในขณะนั้นพื้นที่อำเภอมะขามเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ดุร้าย ไข้ป่าชุกชุม ทำให้ผู้ที่ผ่านไปมาประสบภัยอยู่เป็นเนือง ๆ การเดินทางไม่มีถนนเหมือนในปัจจุบัน การคมนาคมติดต่อกับในจังหวัดที่สะดวกที่สุดได้แก่ การใช้เส้นทางแม่น้ำจันทบุรีโดยทางเรือ ใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมง การเดินทางโดยทางบกต้องใช้ม้าหรือเกวียน เป็นพาหนะเดินทางผ่านเขาลัดเลาะไปตามแนวป่า กินเวลาเดินทางประมาณ 2 วัน จึงจะถึงตัวเมือง ทั้ง ๆ ที่ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตรเท่านั้น การเดินทางที่ยากลำบากเพราะยุคนั้นการตัดถนนยังไม่มีสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นป่าเขาจึงมีสัตว์ร้ายนานาชนิดชุกชุม รวมทั้งไข้ป่าหรือไข้มาลาเรีย ทำให้มักมีการเสียชีวิตระหว่างเดินทาง ผู้ที่ไม่เคยมาเมื่อมาถึงแล้วหลังจากกลับก็ไม่กล้ามาอีก เพราะความขยาดต่อความทุรกันดาร และพากันขนานนามว่า "มาขาม" ต่อมาได้เลือนเป็น "มะขาม" เนื่องจากเป็นอำเภอที่มีอาณาเขตกว้างขวางมากการดูแลยากที่จะเข้าถึงทั้งหมดภายหลังได้ถูกแบ่งการปกครองเป็นอำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว และอำเภอเขาคิชฌกูฏ

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอมะขาม มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอมะขามแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 56 หมู่บ้าน ได้แก่

1. มะขาม (Makham) 10 หมู่บ้าน
2. ท่าหลวง (Tha Luang) 8 หมู่บ้าน
3. ปัถวี (Patthawi) 12 หมู่บ้าน
4. วังแซ้ม (Wang Saem) 12 หมู่บ้าน
5. ฉมัน (Chaman) 9 หมู่บ้าน
6. อ่างคีรี (Ang Khiri) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอมะขามประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลมะขาม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลมะขาม
 • เทศบาลตำบลอ่างคีรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ่างคีรีทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะขาม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลมะขาม)
 • เทศบาลตำบลท่าหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าหลวงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลวังแซ้ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังแซ้มทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลฉมัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลฉมันทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลปัถวี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปัถวีทั้งตำบล

โรงเรียนในอำเภอแก้ไข

 • โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
 • โรงเรียนบ้านมะขาม
 • โรงเรียนบ้านหนองสลุด
 • โรงเรียนวัดบ้านอ่าง
 • โรงเรียนวัดโป่ง
 • โรงเรียนบ้านทุ่งบอน
 • โรงเรียนวัดทุ่งเพล
 • โรงเรียนบ้านวังตัก
 • โรงเรียนวัดขนุน
 • โรงเรียนวัดน้ำรัก
 • โรงเรียนบ้านทัพนคร
 • โรงเรียนตชด. บ้านคลองมะลิ
 • โรงเรียนวัดมะทาย
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ

ระยะทางจากอำเภอมะขามไปอำเภอข้างเคียงแก้ไข

 • อำเภอเมืองจันทบุรี ระยะทาง 14 กิโลเมตร
 • อำเภอขลุง ระยะทาง 30 กิโลเมตร
 • อำเภอโป่งน้ำร้อน ระยะทาง 29 กิโลเมตร
 • อำเภอท่าใหม่ ระยะทาง 35 กิโลเมตร
 • อำเภอสอยดาว ระยะทาง 56 กิโลเมตร
 • อำเภอเขาคิชญกูฎ ระยะทาง 21 กิโลเมตร
 • อำเภอแหลมสิงห์ ระยะทาง 36 กิโลเมตร
 • อำเภอนายายอาม ระยะทาง 61 กิโลเมตร
 • อำเภอแก่งหางแมว ระยะทาง 69 กิโลเมตร