อำเภอโคกโพธิ์ไชย

อำเภอในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

โคกโพธิ์ไชย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น

อำเภอโคกโพธิ์ไชย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Khok Pho Chai
คำขวัญ: 
โบราณสถานเมืองไชยวาน ตระการตาภูผาแดง แหล่งท่องเที่ยวลำน้ำชี มากมีอุตสาหกรรมครัวเรือน
แผนที่จังหวัดขอนแก่น เน้นอำเภอโคกโพธิ์ไชย
แผนที่จังหวัดขอนแก่น เน้นอำเภอโคกโพธิ์ไชย
พิกัด: 16°5′1″N 102°23′56″E / 16.08361°N 102.39889°E / 16.08361; 102.39889
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
พื้นที่
 • ทั้งหมด238.824 ตร.กม. (92.210 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด25,104 คน
 • ความหนาแน่น105.11 คน/ตร.กม. (272.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40160
รหัสภูมิศาสตร์4022
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย หมู่ที่ 8 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอโคกโพธิ์ไชยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ภูมิศาสตร์

แก้
  • มีแม่น้ำชีไหลผ่าน
  • มี "กุดนาแซง" เป็นบึงขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับทำน้ำประปา

ประวัติ

แก้

ท้องที่อำเภอโคกโพธิ์ไชยเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอมัญจาคีรี ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ปีเดียวกัน[1] ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอโคกโพธิ์ไชย ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอโคกโพธิ์ไชยมีเขตการปกครองรวม 4 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวม 40 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านโคก (Ban Khok) 11 หมู่บ้าน
2. โพธิ์ไชย (Pho Chai) 10 หมู่บ้าน
3. ซับสมบูรณ์ (Sap Sombun) 11 หมู่บ้าน
4. นาแพง (Na Phaeng) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอโคกโพธิ์ไชยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลบ้านโคก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านโคก
  • เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ไชยทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลนาแพง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาแพงทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลภูผาแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโคก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลซับสมบูรณ์ทั้งตำบล

บุคคลที่มีชื่อเสียง

แก้

ศาสนสถาน

แก้

วัดราษฏร์ในอำเภอโคกโพธิ์ไชย

แก้

วัดราษฏร์มหานิกาย

แก้

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย

แก้

สถานศึกษา

แก้

มัธยมศึกษา

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ตั้งเป็นกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (42 ง): 22. 26 พฤษภาคม 2537. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-24. สืบค้นเมื่อ 2008-05-22.
  2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2008-05-22.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้