ตำบลนาแพง

ตำบลในอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

นาแพง เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 76 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  500 กิโลเมตร สภาพเป็นที่ราบลุ่มมีลำน้ำชี และมีหนองน้ำธรรมชาติเพื่ออุปโภคบริโภคในชุมชน

ตำบลนาแพง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Na Phaeng
ประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอโคกโพธิ์ไชย
พื้นที่
 • ทั้งหมด52 ตร.กม. (20 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2558)
 • ทั้งหมด4,571 คน
 • ความหนาแน่น87.90 คน/ตร.กม. (227.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40160
รหัสภูมิศาสตร์402204
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลนาแพง
ทต.นาแพงตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น
ทต.นาแพง
ทต.นาแพง
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลนาแพงในจังหวัดขอนแก่น
พิกัด: 16°05′50″N 102°26′35″E / 16.097255°N 102.443029°E / 16.097255; 102.443029
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอโคกโพธิ์ไชย
รหัส อปท.05402203
ที่อยู่
สำนักงาน
หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
โทรศัพท์0 4330 6852
เว็บไซต์www.napaeng.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

ตำบลนาแพงอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาแพง ซึ่งแต่เดิมได้จัดตั้งขึ้นเป็นสภาตำบลนาแพง ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสภาตำบลนาแพงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาแพง[1] จนกระทั่งวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ได้รับการยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลนาแพง จนปัจจุบัน[2]

อาณาเขต

แก้
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลนางามและตำบลนาข่า (อำเภอมัญจาคีรี)
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลนาข่าและตำบลกุดเค้า (อำเภอมัญจาคีรี)
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลโนนพะยอม ตำบลวังแสง (อำเภอชนบท) และตำบลบ้านโคก
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบ้านโคกและตำบลนางาม (อำเภอมัญจาคีรี)

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

ตำบลนาแพงแบ่งออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่ที่ 1 บ้านโนนงาม
 • หมู่ที่ 2 บ้านแก้งคร้อ
 • หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง
 • หมู่ที่ 4 บ้านสงแดง
 • หมู่ที่ 5 บ้านนาแพง
 • หมู่ที่ 6 บ้านโนนสะอาด
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองหวาย
 • หมู่ที่ 8 บ้านหนองแก

ประชากร

แก้

ตำบลนาแพงมีประชากรรวมทั้งสิ้น 4,571 คน[3]

 • ชาย 2,311 คน   
 • หญิง 2,260 คน  
 • มีความหนาแน่นเฉลี่ย 87.90 คน/ตารางกิโลเมตร  

อ้างอิง

แก้
 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF เก็บถาวร 2012-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):33. 25 ธันวาคม 2539
 2. เทศบาลตำบลนาแพง จังหวัดขอนแก่น. "ข้อมูลพื้นฐาน".  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.napaeng.go.th/aboutus.php?menuid=2&link=12560. สืบค้น 5 กันยายน 2560.
 3. เทศบาลตำบลนาแพง จังหวัดขอนแก่น. "ประชากร".  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.napaeng.go.th/aboutus.php?menuid=2&link=42560. สืบค้น 5 กันยายน 2560.