ตำบลโพธิ์ไชย

ตำบลในอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

โพธิ์ไชย เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 76 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 400 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ทิศเหนือเป็นที่ราบสูงติดภูเขา และมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ตำบลโพธิ์ไชย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Pho Chai
ประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอโคกโพธิ์ไชย
พื้นที่
 • ทั้งหมด73.46 ตร.กม. (28.36 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด6,922 คน
 • ความหนาแน่น94.22 คน/ตร.กม. (244.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40160
รหัสภูมิศาสตร์402202
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย
ทต.โพธิ์ไชยตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น
ทต.โพธิ์ไชย
ทต.โพธิ์ไชย
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไชยในจังหวัดขอนแก่น
พิกัด: 16°01′47″N 102°22′00″E / 16.029734°N 102.366635°E / 16.029734; 102.366635
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอโคกโพธิ์ไชย
รหัส อปท.05402202
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
เว็บไซต์www.pochai.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

ตำบลโพธิ์ไชยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย ซึ่งแต่เดิมได้จัดตั้งขึ้นเป็นสภาตำบลโพธิ์ไชย และเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไชย[1] พร้อมได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นอาคารตึกชั้นเดียวใน พ.ศ. 2540

จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2550 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไชยได้รับการยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย จนปัจจุบัน[2]

อาณาเขต

แก้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

ตำบลโพธิ์ไชยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่ที่ 1 บ้านสามหมอ
 • หมู่ที่ 2 บ้านโนนทัน
 • หมู่ที่ 3 บ้านโนนกระยอม
 • หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ไชย
 • หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้ารังกา
 • หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ไชย
 • หมู่ที่ 7 บ้านมูลนาค
 • หมู่ที่ 8 บ้านกุดลอบ
 • หมู่ที่ 9 บ้านหนองใหญ่
 • หมู่ที่ 10 บ้านมูลนาค

ประชากร

แก้

ตำบลโพธิ์ไชยมีประชากรรวมทั้งสิ้น 7,184 คน[3]

 • ชาย 3,607 คน   
 • หญิง 3,577 คน  
 • มีความหนาแน่นเฉลี่ย 97.79 คน/ตารางกิโลเมตร  

อ้างอิง

แก้
 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF เก็บถาวร 2012-01-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา 113 (9 ง):16. 30 มกราคม 2539
 2. เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติความเป็นมา" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.pochai.go.th/history.html เก็บถาวร 2017-07-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2557. สืบค้น 5 กันยายน 2560.
 3. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย. "ตำบลโพธิ์ไชย" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/A2 (ม.ป.ป.). สืบค้น 5 กันยายน 2560.