อำเภอเนินมะปราง

อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

เนินมะปราง เป็น 1 ใน 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก เดิมเป็นหมู่บ้านในตำบลบ้านมุง เขตอำเภอวังทอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้ประกาศจัดตั้งเขตการปกครองโดยแยกพื้นที่บางส่วนของอำเภอวังทองออกเป็นกิ่งอำเภอ[1] และยกฐานะเป็นอำเภอในปี พ.ศ. 2526[2]

อำเภอเนินมะปราง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Noen Maprang
คำขวัญ: 
ถิ่นมะปรางหวาน ฐานธรรมะ
ถ้ำพระนเรศวร ล้วนพืชพรรณ ตระการภูผา
แผนที่จังหวัดพิษณุโลก เน้นอำเภอเนินมะปราง
แผนที่จังหวัดพิษณุโลก เน้นอำเภอเนินมะปราง
พิกัด: 16°34′6″N 100°38′8″E / 16.56833°N 100.63556°E / 16.56833; 100.63556
ประเทศ ไทย
จังหวัดพิษณุโลก
พื้นที่
 • ทั้งหมด1,029.550 ตร.กม. (397.511 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด57,351 คน
 • ความหนาแน่น55.71 คน/ตร.กม. (144.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 65190
รหัสภูมิศาสตร์6509
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง หมู่ที่ 2 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอเนินมะปรางมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ แก้

ที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง เป็นจุดเริ่มต้นเส้นทาง เนินมะปราง - กกไม้แดง ทางหลวงหมายเลข 1295

พื้นที่อำเภอเนินมะปรางเดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลชมพู และตำบลบ้านมุง อำเภอวังทอง ต่อมาในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ทางกระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่บางส่วนของอำเภอวังทองตั้งเป็น กิ่งอำเภอเนินมะปราง[3] มีปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่งอำเภอคนแรกชื่อ นายประยูร อินทรทัศน์ และได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอเนินมะปราง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2526[2] มีร้อยตรี สมชาย นวาวัฒน์ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอคนแรก จัดเป็นอำเภอชั้น 3 และนับเป็นอำเภอที่ 9 ของจังหวัดพิษณุโลก

 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลท่าหมื่นราม แยกออกจากตำบลชมพู[4]
 • วันที่ 21 กันยายน 2514 ตั้งตำบลไทรย้อย แยกออกจากตำบลบ้านมุง[5]
 • วันที่ 27 สิงหาคม 2519 แยกพื้นที่ตำบลชมพู ตำบลบ้านมุง และตำบลไทรย้อย จากอำเภอวังทอง มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเนินมะปราง[3] และกำหนดให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอวังทอง
 • วันที่ 5 กันยายน 2521 ตั้งตำบลวังโพรง แยกออกจากตำบลไทรย้อย[6]
 • วันที่ 23 กันยายน 2523 ตั้งตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก แยกออกจากตำบลบ้านมุง[7]
 • วันที่ 31 มีนาคม 2526 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง เป็น อำเภอเนินมะปราง[2]
 • วันที่ 5 เมษายน 2526 จัดตั้งสุขาภิบาลเนินมะปราง ในท้องที่บางส่วนของหมู่ที่ 2,4,11 (ในขณะนั้น) ของตำบลบ้านมุง[8]
 • วันที่ 27 กันยายน 2526 โอนพื้นที่หมู่ 7 บ้านหัวเขา (ในขณะนั้น) ของตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ไปตั้งเป็นหมู่ 6 ของตำบลบ้านมุง[9] และตั้งตำบลเนินมะปราง แยกออกจากตำบลบ้านมุง[10]
 • วันที่ 28 สิงหาคม 2527 ตั้งตำบลวังยาง แยกออกจากตำบลวังโพรง[11]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลเนินมะปราง เป็นเทศบาลตำบลเนินมะปราง[12] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 30 สิงหาคม 2550 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย ขึ้นเป็น เทศบาลตำบลไทรย้อย
 • วันที่ 18 กรกฎาคม 2551 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมุง ขึ้นเป็น เทศบาลตำบลบ้านมุง[13]

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอเนินมะปรางแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ชมพู (Chomphu) 15 หมู่บ้าน 5. บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (Ban Noi Sum Khilek) 11 หมู่บ้าน
2. บ้านมุง (Ban Mung) 08 หมู่บ้าน 6. เนินมะปราง (Noen Maprang) 09 หมู่บ้าน
3. ไทรย้อย (Sai Yoi) 17 หมู่บ้าน 7. วังยาง (Wang Yang) 07 หมู่บ้าน
4. วังโพรง (Wang Phrong) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอเนินมะปรางประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเนินมะปราง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเนินมะปราง
 • เทศบาลตำบลไทรย้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรย้อยทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบ้านมุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านมุงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชมพูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังโพรงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเนินมะปราง (นอกเขตเทศบาลตำบลเนินมะปราง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังยางทั้งตำบล

อ้างอิง แก้

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเนินมะปราง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (106 ง): (ฉบับพิเศษ) 17. วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2519
 2. 2.0 2.1 2.2 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเทพสถิต อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเนินมะปราง อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอเสนางคนิคม พ.ศ. ๒๕๒๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (50 ก): (ฉบับพิเศษ) 10-12. March 31, 1983. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-07-18. สืบค้นเมื่อ 2021-09-05.
 3. 3.0 3.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเนินมะปราง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (106 ง): (ฉบับพิเศษ) 17. August 27, 1976. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-07-18. สืบค้นเมื่อ 2021-09-05.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (26 ง): 1114–1433. June 10, 1947. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-09. สืบค้นเมื่อ 2021-09-05.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวังทอง และอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 88 (101 ง): 2569–2576. September 21, 1971.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอพรหมพิราม และกิ่งอำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (92 ง): 2897–2901. September 5, 1978.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวังทอง และกิ่งอำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 97 (147 ง): 3325–3329. September 23, 1980.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลเนินมะปราง กิ่งอำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (54 ง): 1082–1084. April 5, 1983.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (154 ง): 3495–3496. September 27, 1983.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (154 ง): 3518–3520. September 27, 1983.
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (113 ง): 2861–2863. August 28, 1984.
 12. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2021-09-05.
 13. "จัดตั้งเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านมุง เป็น เทศบาลตำบล". July 18, 2008. {{cite journal}}: Cite journal ต้องการ |journal= (help)