เปิดเมนูหลัก

อำเภอเขาค้อ

อำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประเทศไทย

อำเภอเขาค้อ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์

อำเภอเขาค้อ
แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เน้นอำเภอเขาค้อ
คำขวัญ: ดินแดนแห่งขุนเขา ลำเนาพนาไพร
งามจับใจทะเลหมอก พันธุ์ไม้ดอก
เมืองหนาว เรื่องราววีรชนผู้กล้า
ตระการตาพระตำหนักเขาค้อ
พิกัดภูมิศาสตร์: 16°38′0″N 100°59′54″E / 16.63333°N 100.99833°E / 16.63333; 100.99833
อักษรไทยอำเภอเขาค้อ
อักษรโรมันAmphoe Khao Kho
จังหวัดเพชรบูรณ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด604.00 ตร.กม. (233.21 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด39,721
 • ความหนาแน่น65.76 คน/ตร.กม. (170.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์67270
รหัสภูมิศาสตร์6711
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอเขาค้อเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอหล่มสัก ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเขาค้อ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2527 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน ปีเดียวกัน[1]

 • วันที่ 24 กันยายน 2517 ตั้งตำบลแคมป์สน แยกออกจากตำบลน้ำชุน[2]
 • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2528 ตั้งตำบลริมสีม่วง ตำบลสะเดาะพง ตำบลหนองแม่นา และตำบลเขาค้อ แยกออกจากตำบลทุ่งสมอ[3]
 • วันที่ 15 กันยายน 2532 ตั้งตำบลเข็กน้อย แยกออกจากตำบลแคมป์สน[4]

และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเขาค้อ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2534 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน ปีเดียวกัน[5]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอเขาค้อตั้งอยู่ทางตอนบนของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอเขาค้อแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 72 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เขาค้อ (Khao Kho) 14 หมู่บ้าน 5. สะเดาะพง (Sado Phong) 5 หมู่บ้าน
2. แคมป์สน (Khaem Son) 14 หมู่บ้าน 6. หนองแม่นา (Nong Mae Na) 10 หมู่บ้าน
3. ทุ่งสมอ (Thung Samo) 14 หมู่บ้าน 7. เข็กน้อย (Khek Noi) 12 หมู่บ้าน
4. ริมสีม่วง (Rim Si Muang) 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

 
ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ

ท้องที่อำเภอเขาค้อประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลแคมป์สน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแคมป์สนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งสมอทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาค้อ ตำบลริมสีม่วง และตำบลสะเดาะพงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแม่นาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเข็กน้อยทั้งตำบล
 1. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเขาค้อ
 2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์และอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 3. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอวังโป่ง อำเภอชนแดน อำเภอวิเชียรบุรี กิ่งอำเภอเขาค้อ อำเภอหล่มสัก และอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 4. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบล ในท้องที่อำเภอหนองไผ่ และกิ่งอำเภอเขาค้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 5. [5]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ อำเภอเขาค้อ อำเภอน้ำหนาว อำเภอวังจันทร์ อำเภอนาด้วง อำเภอเต่างอย อำเภอสิงหนคร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอลำดวน พ.ศ. ๒๕๓๔